Документ 791-2015-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.11.2018, основание - 867-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2015 р. № 791
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 867 від 19.10.2018}

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2015 р. № 791

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)

1. У пункті 10 слова “здійснюється відповідно до договору” замінити словами і цифрами “здійснюється за регульованою оптовою ціною, розрахованою з урахуванням формули, визначеної пунктом 12 цього Положення, відповідно до договору”.

2. В абзацах другому і третьому пункту 11 слова і цифри “у додатках 1 і 2” замінити словами і цифрою “у додатку 1”.

3. У пункті 14 слово “НКРЕКП” замінити словами “відповідно до законодавства”.

4. У пункті 15 слова і цифри “на такого виробника поширюється дія статті 19-1 Закону України “Про теплопостачання” і він виконав обов’язок щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання” замінити словами і цифрами “такий виробник, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 19-1 Закону України “Про теплопостачання”, виконав обов’язок щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання”.

5. Пункт 16 після слів “для виробництва теплової енергії” доповнити словами “з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню”.

6. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 назву графи “Найменування постачальника природного газу” доповнити словами “на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу”;

2) у додатку 2 назву графи “Максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками (без податку на додану вартість), гривень за 1 тис. куб. метрів” після слів “із спеціальними обов’язками” доповнити словами “на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу”.вверх