Документ 795_077, чинний, поточна редакція — Підписання від 29.10.2015

УГОДА
між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державним комітетом Туркменістану з туризму щодо співробітництва в сфері туризму

Дата підписання:

29.10.2015

Дата набрання чинності для України:

29.10.2015

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державний комітет Туркменістану з Туризму (далі - Сторони),

прагнучи до подальшого розвитку і зміцнення співробітництва в галузі туризму між двома державами,

беручи до уваги важливу роль туризму в економічному, соціальному та культурному прогресі обох країн,

визнаючи важливість розвитку співробітництва в галузі туризму у зміцненні дружніх відносин між народами обох країн,

погодилися про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть розвитку співробітництва в галузі туризму в рамках національних законодавств держав Сторін і міжнародних договорів, учасницями яких є Сторони, з метою ознайомлення громадян обох держав з досягненнями в галузі економіки, соціального розвитку, культурних досягнень, природними пам'ятками, історичними пам'ятниками і національними традиціями народів обох країн на основі рівноправності і взаємної вигоди.

Стаття 2

Сторони сприятимуть обміну досвідом у всіх галузях зовнішнього та внутрішнього туризму, сприяти співробітництву між зацікавленими українськими та туркменськими організаціями, асоціаціями та компаніями, що беруть участь у розвитку міжнародного туризму. З метою покращення взаємного обміну туристами між обома державами Сторони співпрацюватимуть:

а) в обміні досвідом у галузі проведення заходів у сфері туризму;

б) в обміні друкованими виданнями про туризм;

в) у вивченні можливостей організації взаємних виставок, показу фільмів, проведення симпозіумів та семінарів з питань туризму в обох країнах.

Стаття 3

Сторони сприятимуть зацікавленим організаціям у презентації та реалізації інвестиційних проектів в сфері туризму, у тому числі шляхом створення спільних підприємств, у також в сфері навчання спеціалістів у відповідних галузях.

Стаття 4

Сторони вивчатимуть нові напрями для співробітництва між туристичними компаніями обох країн та сприятимуть обміну досвідом із співробітництва з міжнародними туристичними організаціями.

Стаття 5

Сторони реалізують положення цієї Угоди відповідно до спільних планів заходів, які будуть узгоджені Сторонами.

Стаття 6

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Протоколи набувають чинності в порядку, визначеному у статті 8 цієї Угоди.

Стаття 7

Усі суперечки та розбіжності щодо застосування та тлумачення положень цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом 5 (п'яти) років. Її дію буде автоматично продовжено на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін письмово не поінформує іншу Сторону не менш ніж за 6 (шість) місяців до закінчення відповідного строку про свій намір припинити її дію.

Учинено в м. Ашгабаті 29 жовтня 2015 року у двох примірниках, кожний українською, туркменською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні положень цієї Угоди, Сторони будуть керуватися текстом російською мовою.

За Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

(підпис)


За Державний
комітет Туркменістану
з туризму

(підпис)вгору