Документ 810-IV, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Чоп Ужгородського району
Закарпатської області до категорії міст
обласного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.284 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Чоп Ужгородського району Закарпатської області
до категорії міст обласного значення.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 810-IVвгору