Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України
Постанова Кабінету Міністрів України; План від 09.06.2006815
Документ 815-2006-п, попередня редакція — Редакція від 27.06.2018, підстава - 509-2018-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2006 р. № 815
Київ

Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 851 від 20.06.2007
№ 720 від 20.08.2008
№ 942 від 22.10.2008
Указом Президента
№ 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009
Постановами КМ
№ 633 від 24.06.2009
№ 525 від 16.05.2011
№ 613 від 11.07.2012
№ 838 від 05.09.2012
№ 295 від 14.05.2015
№ 269 від 06.04.2016
№ 265 від 12.04.2017
№ 367 від 14.02.2017
№ 563 від 19.07.2017
№ 625 від 18.08.2017
№ 218 від 28.03.2018
№ 509 від 13.06.2018}

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити План використання радіочастотного ресурсу України, що додається.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерству оборони, Службі безпеки, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими органами вживати заходів до забезпечення впровадження перспективних радіотехнологій.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 11.07.2012, № 838 від 05.09.2012}

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. № 815

ПЛАН
використання радіочастотного ресурсу України

Цей План складається з двох розділів та додатків.

У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та служб радіозв'язку, а також строки припинення їх використання, зокрема у графі:

першій - радіотехнології, що використовуються радіослужбами в Україні;

другій - радіослужби відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в Україні радіотехнології. У зазначеній графі поняття “малопотужні застосування” не належить до радіослужб у визначенні статті 1 Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та означає групу пристроїв короткого радіуса дії, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір з обмеженою потужністю, не створюють радіозавад роботі радіоелектронних засобів загальних і спеціальних користувачів і не вимагають від них захисту;

{Абзац четвертий в редакції Постанови КМ № 367 від 14.02.2017}

третій - вид радіозв'язку, якому відповідає та чи інша радіотехнологія;

четвертій і п'ятій - базові стандарти (нормативні документи, у яких наводиться опис радіотехнологій) та основні загальні стандарти (нормативні документи, у яких визначаються характеристики обладнання радіотехнологій), а також міжнародні та європейські стандарти, зокрема країн - розробників радіотехнологій та виробників обладнання. У разі відсутності інформації про стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України (ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні радіоелектронні засоби;

шостій - положення Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв’язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ), акти законодавства ЄС, що належать до джерел acquis communautaire, зокрема директиви, регламент або рішення, з якими гармонізовано використання смуг радіочастот в Україні;

{Абзац сьомий в редакції Постанови КМ № 367 від 14.02.2017}

сьомій - смуги або номінали радіочастот, виділені для використання в радіотехнологіях;

восьмій - особливості застосування радіотехнологій в Україні та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом:

Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;

Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д02 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д03 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д04 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам (телерадіоорганізаціям, журналістам, міжнародним технічним партнерам тощо) на кожний радіоелектронний засіб з обмеженням місць (території) встановлення (використання) на визначений таким дозволом строк з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня;

{План доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 265 від 12.04.2017}

Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:

Б01 - можливе використання радіоелектронних засобів на бездозвільній основі за умови їх включення до переліку радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;

К01 - користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії;

К02 - впровадження перспективних радіотехнологій, які плануються для застосування спеціальними користувачами, здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за узгодженням з НКРЗІ.

Позначки Л01, Л02, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки загальних користувачів.

Визначені у Плані особливості використання радіотехнологій стосуються тільки зазначених смуг радіочастот.

У разі коли у дев'ятій графі строки припинення використання радіотехнології не визначено, радіотехнологія використовується до моменту внесення відповідних змін до Плану.

У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки впровадження радіотехнологій, зокрема у графі:

першій - перспективні радіотехнології;

другій - базові стандарти, у яких наводиться опис радіотехнології;

третій - радіослужби, якими планується використання тієї чи іншої радіотехнології;

четвертій - смуги або номінали радіочастот, у межах яких планується використання перспективних радіотехнологій;

п'ятій - особливості впровадження радіотехнологій;

шостій - строки впровадження радіотехнологій.

Кожний з обох розділів має підрозділи, у яких радіотехнології, що використовуються загальними та спеціальними користувачами, зазначаються окремо.

У додатку 1 до Плану визначені особливості використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій", а в додатку 2 - особливості використання рухомою радіослужбою загальних користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц під час застосування відповідної радіотехнології.

РОЗДІЛ I. Діючі радіотехнології

Радіотехнологія

Радіослужба

Вид радіозв'язку

Базові стандарти

Основні загальні стандарти

Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК, міжнародні угоди, акти законодавства ЄС

Смуга радіочастот

Особливості застосування радіотехнологій


Строк припинення використання радіотехнології

Радіотехнології, які застосовуються загальними користувачами

1. Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок

сухопутна рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 134202045-2100 кГц
22535 кГц
22672 кГц
22785 кГц
3800-3900 кГц
6765-7000 кГц
7400-7450 кГц

Т01, Д01


ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 134202130 кГц
2150 кГц
5890 кГц
5895 кГц
6800 кГц
6805 кГц
6830 кГц
7700 кГц
9155 кГц

радіочастоти можуть використовуватися лише в мережах зв'язку залізничного транспорту в телефонному режимі Т01, Д01

повітряна рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 134203915 кГц
6655 кГц
6665 кГц

радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01

морська рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 134204405 кГц
4430 кГц

радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01

фіксована

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420
ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 134203995 кГц
4020 кГц
22885 кГц
22925 кГц

радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 Т01, Д01

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 134202385 кГц
2586 кГц
3185 кГц
3215 кГц
3735 кГц
4565 кГц
4580 кГц
10275 кГц
10500 кГц

радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01

ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 134203155-3220 кГц
23025 кГц
26375 кГц
26425 кГц

Т01, Д01

2. Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб


ETS 300 135
EN 300 433

ERC/DEC (98)11
ERC/REC T/R 20-09

26960-27410 кГц

використання РЕЗ в зазначеній смузі радіочастот здійснюється в режимі безпосереднього зв'язку (без застосування базової станції або ретранслятора). Застосування технологічними користувачами РЕЗ введених в експлуатацію до 1 травня 2006 р., припиняється після 31 грудня 2007 року. Видача дозволів для нових РЕЗ технологічних користувачів припиняється з 1 травня 2006 року Т01, Д03


3. Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

30,01-33 МГц

Т01, Д01


ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

33-47 МГц

використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

300-300,525 МГц
336,25- 336,525 МГц

смуги радіочастот 300-300,525 МГц та 336,25-336,525 МГц є парними. Радіочастоти 300 МГц, 300,05 МГц, 300,1 МГц, 300,15 МГц, 300,2 МГц, 336 МГц, 336,05 МГц, 336,1 МГц, 336,15 МГц, 336,2 МГц використовуються на внутрішніх водних шляхах Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

301,125- 305,825 МГц 337,125- 341,825 МГц

смуги радіочастот 301,125-308,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц є парними. У смугах радіочастот 301,125-305,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц використовуються РЕЗ радіально-зонової системи зв'язку "Алтай" Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

307,0375- 308 МГц
343,0375- 344 МГц

смуги радіочастот 307,0375-308 МГц та 343,0375-344 МГц є парними Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

450-453 МГц
460-463 МГц

смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

150,05- 156,7625 МГц
156,8375- 162,05 МГц
163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

413-420 МГц
423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


440-442,125 МГц
442,525- 447,725 МГц
448,15-450 МГц

Т01, Д01

сухопутна рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


47-48,975 МГц

використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


56,5-58 МГц

Т01, Д01

3.1. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

APCO 25
DMR
рівень II
NXDN

EN 300 113
EN 300 390
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3

ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08

150,05-156,7625 МГц
156,8375-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01


413-420 МГц
423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01.

440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц

У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01

4. Аналогові безпроводові телефони

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб


EN 300 422 норми 18-85

ERC/REC 70-03

30,075-31,3 МГц

дозволяється використання РЕЗ із потужністю випромінювання до 10 мВт Б01


5. Аналоговий транкінговий радіозв'язок

рухома

транкінговий радіозв'язок

ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank

EN 300 086

ERC/REC T/R 25-08

450-453 МГц
460-463 МГц

смуги радіочастот 450-453 МГц, 460-463 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01


рухома, за винятком повітряної рухомої

транкінговий радіозв'язок

ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank

EN 300 086

ERC/REC T/R 25-08

150,05- 156,7625 МГц
156,8375- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц

окремі ділянки смуг радіочастот використовуються РЕЗ транкінгового зв'язку в дуплексному режимі згідно з додатком 2 Л02, Д01 або Т01, Д01

ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank

EN 300 086

ERC/REC T/R 25-08

413-420 МГц
423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц, 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01

6. Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

151,685 МГц
159,175 МГц
159,225 МГц
159,575 МГц
159,65 МГц

радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03


1 липня 2009 р.

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

414,325 МГц
415,725 МГц
415,975 МГц
416,825 МГц
424,325 МГц
425,725 МГц
425,975 МГц
426,825 МГц

радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 р. РЕЗ, дозволи на експлуатацію яких видані до 1 травня 2006 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання зазначених РЕЗ здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03


1 липня 2009 р.

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ECC/DEC (08)0214

445,2-445,3 МГц

потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03


1 січня 2010 р.

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/DEC (98)25

446-446,1 МГц

потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

446,3-446,4 МГц

потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

446,4- 446,625 МГц

потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання радіотехнології здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03


1 січня 2009 р.

6.1. Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужби


TR 102 335
TR 102 433

ECC/DEC/(05)12

446,1-446,2 МГц

потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01


7. Пейджинговий радіозв'язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

пошуковий радіозв'язок

POCSAG
FLEX

ДСТУ 4184
EN 300 113
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08
рекомендація МСЕ-Р
M.539-3
звіт МСЕ-Р
M.499-5
M.900-2

160,975- 161,25 МГц

Л02, Д01 або Т01, Д01


8. Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


42,35 МГц

Т01, Д01


9. Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

38,25-40,98 МГц
41-46 МГц

смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01


ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

450-453 МГц 460-463 МГц

смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450". Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот, для організації симплексного режиму зв'язку передбачається у смузі 440-450 МГц Л02, Д01 або Т01, Д01

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


150,05- 152,3 МГц
154,75-156 МГц
156,8375- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

413-420 МГц
423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот 12,5 кГц. Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот для організації симплексного режиму зв'язку, передбачається у смузі 440-450 МГц Т01, Д01

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

440-442,125 МГц
442,525- 447,725 МГц
448,150-450 МГц

застосовується симплексний режим роботи РЕЗ Т01, Д01

сухопутна рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


47-48,5 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01

10. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


33,2-40,98 МГц
41,3-44 МГц

смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Т01, Д01


сухопутна рухома

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390


47-48,5 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Т01, Д01

радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184216-219 МГц

РЕЗ телеметрії не повинні створювати завад РЕЗ радіомовної служби та вимагати захисту від них. Експлуатація РЕЗ телеметрії здійснюється до впровадження цифрових систем телевізійного мовлення DVB-T2 і радіомовлення T-DAB. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 1 Вт
Т01, Д02

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації

ДСТУ 4184

EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390

ERC/REC T/R 25-08

150,05- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2
Т01, Д01

11. Радіозв'язок берегових та суднових станцій

морська рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужбплан частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.79, 5.79A, 5.84

416-453 кГц

Т01, Д01, Д03454 кГц
458 кГц
461,5-489,5 кГц
490 кГц
500 кГц
505,5 кГц
510,5-526 кГц

Т01, Д01, Д03

ГОСТ 22579

план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.90; 5.92
ITU-R M.1173

1635-1810 кГц
2045-2141,5 кГц

Т01, Д01, Д03


резолюція п’ятої регіональної конференції МСЕ “Женева-85”

1621 кГц
2156 кГц

радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику у морській рухомій радіослужбі
Т01, Д01, Д032142,5-2155,5 кГц
2170,5 кГц
2191 кГц
2625 кГц
2650 кГц

Т01, Д01, Д03


примітки РР МСЕ 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.129
додаток 17 РР МСЕ (план каналоутворення)
додаток 25 РР МСЕ (план виділення) ITU-R M.493-10
M.821-1
M.822-1
M.1082-1
M.1173

4063-4438 кГц

радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв'язку із станціями морської рухомої служби у разі біди і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування Т01, Д01, Д03

6200-6525 кГц

Т01, Д01, Д03

8100-8815 кГц

радіочастота 8364 кГц використовується РЕЗ рятувальних засобів і РЕЗ рухомих радіослужб, які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях
Т01, Д01

ГОСТ 22579
норми 18-85


16360-17410 кГц

Т01, Д01, Д0318780-18900 кГц
19680-19800 кГц
22000-22855 кГц
25070-25210 кГц
26100-26175 кГц

Т01, Д01, Д03

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб


ГОСТ 22579


2620 кГц

Т01, Д01, Д03

ДСТУ 4184

EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025

додаток 18 РР МСЕ
ITU-R M.489-2

156,025- 157,925 МГц
160,625- 162,025 МГц

смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц, 160,625-162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 1
Т01, Д01, Д03

12. Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

рухома

радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

ДСТУ 4184
(SENAO)

EN 300 086
EN 300 296


253,5-254,5 МГц
379,5-380,5 МГц

смуги радіочастот 253,5-254,5 МГц та 379,5-380,5 МГц є парними Л02, Т01, Д03


1 січня 2020 р.

ДСТУ 4184
(HAR-VEST)

EN 300 086
EN 300 296


263,95-264,95 МГц
393,95-394,95 МГц

смуги радіочастот 263,95-264,95 МГц та 393,95-394,95 МГц є парними
Л02, Т01, Д03


1 січня 2020 р.

13. Радіозв'язок передавання даних

рухома

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

ДСТУ 4184

ДСТУ 4184
EN 300 113

ERC/REC
T/R 25-08

413-420 МГц
423-430 МГц

смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01


ДСТУ 4184
(Widanet)

ДСТУ 4184

ERC/REC
T/R 25-08

450-450,6 МГц
460-460,6 МГц

смуги радіочастот 450 - 450,6 МГц і 460 - 460,6 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку з можливістю пакетної передачі даних
Л02, Д01


ДСТУ 4184
TRIMARK

EN 300 113

ERC/REC
T/R 25-08

462,525 МГц

радіочастота може використовуватися тільки в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
Т01, Д01


 

ДСТУ 4184
TRIMARK

ДСТУ 4184
EN 300 113

ERC/REC
T/R 25-08

440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц

в окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц. Потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 25 Вт
Л02, Д01 або Т01, Д01


 

14. Цифровий транкінговий радіозв’язок

рухома, за винятком повітряної рухомої

транкінговий радіозв’язок

TETRA та модифікації
APCO 25
DMR
рівень III
NXDN

EN 303 035
EN 300 392
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3
TS 102 361-4

ERC/DEC/(96)04
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08

413-420 МГц
423-430 МГц

смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц.
У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01


APCO 25
DMR
рівень III
NXDN

EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3
TS 102 361-4

ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08

150,05-156,7625 МГц
156,8375-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц

смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц,
можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01

15. Пристрої радіочастотної ідентифікації

рухома, за винятком повітряної рухомої

інший вид радіозв’язку


ДСТУ 4184
ETSI EN 302 208-2


865-869 МГц

смуга радіочастот використовується системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 2 Вт
Т01, Д01;
смуга радіочастот використовується системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Потужність випромінювання передавача рамки зчитувача не повинна перевищувати 0 дБВт, а потужність випромінювання радіочастотної мітки не повинна перевищувати
-40 дБВт. Експлуатація рамки зчитувача здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01 або Д03


16. Цифрові радіотелефони

рухома, за винятком повітряної рухомої

інший вид радіозв'язку

СТ-1 ETS 300 797

EN 300 466

ECC DEC (01)02

814-815 МГц
904-905 МГц

смуги радіочастот 814-815 МГц та 904-905 МГц є парними. Радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01


1 січня 2008 р.

СТ-2 ETS 300 797

EN 300 466

ECC DEC (01)02

864-868,2 МГц

радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01


1 січня 2008 р.

17. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450

рухома

стільниковий радіозв'язок

IMT-MC-450 EV-DO

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85


450,6-457,1 МГц
460,6-467,1 МГц

смуги радіочастот 450,6-457,1 МГц та 460,6-467,1 МГц є парними Л01, Д01. Смуги радіочастот 450,6-453 МГц та 460,6-463 МГц потребують конверсії К01


18. Цифровий стільниковий радіозв'язок D-AMPS

фіксована

стільниковий радіозв'язок

TIA/EIA/ IS-138
TIA/EIA/ IS-137

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85

TIA/EIA/IS-136

830,67- 834,97 МГц
875,67- 879,97 МГц

смуги радіочастот 830,67-834,97 МГц та 875,67-879,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом припиняється у зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення Л01, Д01


1 січня 2013 р.

{Дію окремих положень позиції 19 розділу I зупинено в частині, що стосується продовження строку використання радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у смузі частот 840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року, згідно з Указом Президента № 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009}

19. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

фіксована

стільниковий радіозв'язок

TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85

 

824,07-831,63 МГц
869,07-876,63 МГц

смуги радіочастот 824,07 - 831,63 МГц і 869,07 - 876,63 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби
Л01, Д01


 

TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85

 

840,45-842,97 МГц
885,45-887,97 МГц

смуги радіочастот 840,45 - 842,97 МГц і 885,45 - 887,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби
Л01, Д01


 

TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85

 

831,63-835,40 МГц
876,63-880,40 МГц
835,41-840,45 МГц
880,41-885,45 МГц

смуги радіочастот 831,63 - 835,40 МГц і 876,63 - 880,40 МГц, 835,41 - 840,45 МГц і 880,41 - 885,45 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.
Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування
Л01, Д01


 

20. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900

рухома, за винятком повітряної рухомої

стільниковий радіозв'язок

GSM-900

ДСТУ ETSI EN 301 502
ДСТУ ETSI EN 301 511
ETSI TS 145 005
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85

ERC/DEC (94)01

890-915 МГц
935-960 МГц

смуги радіочастот 890 - 915 МГц, 935 - 960 МГц є парними
Л01, Д01.
Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів


 

21. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

рухома

стільниковий радіозв'язок

GSM-1800

ETSI TS 145 005
ETSI EN 301 908-18
ETSI EN 301 511
ETSI EN 301 502
ETSI EN 303 609

ERC/DEC (94)01
ERC/DEC (95)03
ERC/REC T/R 22-07
ECC/DEC (06)07

1710-1785 МГц
1805-1880 МГц

Л01, Д01, К01 смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц є парними і можуть використовуватися на борту літаків на висоті понад 3000 метрів згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, зазначеними у додатку ECC/DEC (06)07, за умови погодження сертифіката літака Державною авіаційною службою відповідно до Б01.
Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв’язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів


 

22. Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

рухома

стільниковий радіозв’язок

IMT-2000
(UMTS/FDD)
ETSI TS 122 220
ETSI TS 125 467
ETSI TS 125 367

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85
EN 301 908-11
ETSI TS 125 104
ETSI TS 125 141

рекомендації MCE-P
М.687-2
М.817
М.1034-1
М.1035
М.1036-2
М.1455-2
М.1457-3
ECC/DEC (06)01

1935-1950 МГц
2125-2140 МГц

смуги радіочастот 1935-1950 МГц і 2125-2140 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію
Л01, Д01


1920-1935 МГц
1950-1980 МГц
2110-2125 МГц
2140-2170 МГц

смуги радіочастот 1920-1935 МГц і 2110-2125 МГц є парними, 1950-1980 МГц і 2140-2170 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію
К01, Л01, Д01

IMT-2000
(UMTS/TDD)

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85
EN 301 908

рекомендації MCE-P
М.687-2
М.817
М.1034-1
М.1035
М.1036-2
ECC/DEC (06)01

2015-2020 МГц

смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD
Л01, Д01


2010-2015 МГц
2020-2025 МГц

смуги радіочастот призначені для організації непарних каналів у режимі TDD
К01, Л01, Д01


22.1. Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT

рухома

стільниковий радіозв’язок

LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи)

ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-2
ETSI EN 301 908-3
ETSI EN 301 908-11
ETSI EN 301 908-13
ETSI EN 301 908-14
ETSI EN 301 908-15
ETSI TS 137 145
ETSI EN 301 908-18
ETSI EN 301 511
ETSI EN 301 502
ETSI EN 303 609
ETSI TS 145 005
ETSI EN 302 480

ITU-R
M.2012
М.687
М.817
М.1034
М.1035
М.1036
М.1455
М.1457
ECC/DEC/ (06)13
рішення ЄК 2009/766/EC 2011/251/EU
ECC/DEC/ (06)07
рішення ЄК 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317
рекомендація ЄК 2008/295/EC
ECC/DEC/ (08)08
рішення ЄК 2010/166/EU (EU) 2017/191
рекомендація ЄК 2010/167/EC
резолюція 223 (ВКР-15)
ECC/REC/(08)02 ECC
Rep 040 ECC
Rep 041 ECC
Rep 082

1710-1785 МГц
1805-1880 МГц

смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц є парними. Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, 2010/166/EU, (EU) 2017/191. Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home еNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та радіотехнологією “Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800” за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах із початком дії таких ліцензій з 1 липня 2018 року.
З метою захисту прав споживачів умови конкурсу або тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цих смугах повинні передбачати можливість забезпечення безперервності надання телекомунікаційних послуг споживачам діючими користувачами у межах певних смуг радіочастот, визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за участю цих користувачів Л01, Д01


рухома, за винятком повітряної рухомої

стільниковий радіозв’язок

LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи)

ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-13
ETSI EN 301 908-14
ETSI EN 301 908-15
ETSI EN 301 908-18
ETSI TS 137 145

ITU-R M.2012
ECC/DEC/ (05)05
ECC/REC/ (11)05
рішення ЄК 2008/477/EC

2510-2545 МГц
2565-2570 МГц
2630-2665 МГц
2685-2690 МГц

смуги радіочастот 2510-2545 МГц і 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц і 2685-2690 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 2630-2635 МГц і 2640-2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Базові станції архітектури Home еNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2018 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах після їх вивільнення існуючими користувачами Л01, Д01


23. Цифрова безпроводова телефонія

рухома

радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

(DECT)
EN 301 406

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
EN 300 175
EN 300 176
норми 18-85

ERC/DEC (94)03

1880-1900 МГц

обладнання з потужністю випромінювання до 10 мВт використовується відповідно до Б01. Обладнання з потужністю випромінювання понад 10 мВТ використовується для надання телекомунікаційних послуг відповідно до Л02, Д01


24. Широкосмуговий радіодоступ

фіксована

радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

EN 301 753


резолюція
750 (ВКР-12)

1427-1451,5 МГц
1477-1497,5 МГц

максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07) Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03


ETSI EN 302 326-2


1785-1805 МГц
1900-1920 МГц

смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01


1900-1920 МГц
1980-2000 МГц

смуги радіочастот 1900-1920 МГц і 1980-2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980-1985 МГц РЕЗ радіотехнології “Широкосмуговий радіодоступ” не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)” та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального призначення та вимагати захисту від них. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 Л01, Д01


ERC Report 65
ITU-R F.1098-1
T/R 13-01E

2100-2110 МГц
2200-2232 МГц

смуги радіочастот 2100-2110 МГц і 2200-2232 МГц є парними, смуга радіочастот 2210-2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою Л01, Д01 або Л01, Д02


IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11-2007
IEEE 802.15.1
IEEE 802.15.4

ДСТУ ETSI
EN 300 328
EN 300 440

ERC/DEC (01)07
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-2 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС

2400-2483,5 МГц

для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака


IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115
EN 301 893

ECC/DEC (04)08
ITU-R M.1461
ITU-R M.1450-5
ITU-R M.1652-1

5670-5725 МГц

Л02, Д01 або Л02, Б01 (для застосування всередині приміщень) РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт


IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
EN 301 893
IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115
EN 302 502

ITU-R M.1450-5

5725-5850 МГц

Л01, Д01, К01 експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт


фіксована, рухома

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

IEEE 802.16

ETSI EN 302 326-2

ITU-R M.2079
резолюція 228
(ВКР-03)

2300-2400 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення К01, Л01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01


EN 302 326

ITU-R F.1488 M.2109
ERC/REC 13-04
ERC/REC 14-03
ECC/REC 04-05
ECC/REP 76
ECC/DEC (07)02

3400-3600 МГц

Л01, Д01 на етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв’язку сусідніх держав застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 метри над рівнем землі не повинна перевищувати -154,5 дБВт/ (кв. м* 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01


рухома

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

IEEE 802.16
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115
EN 301 893

ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03
резолюція 229 (ВКР-03)
ITU-R M.1638
ITU-R SA.1632
ITU-R M.1450-5 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС

5150-5250 МГц

Т01, Д01 використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака


5250-5300 МГц

Л02, Д01 або Л02, Б01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака


ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-5

5470-5670 МГц

Л01, Д01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт


24.1. Надшироко-
смуговий радіодоступ

малопотужні радіозастосування

інший вид радіозв'язку

EN 302 567

EN 302 567
ETSI TR 102 555 (MGWS WAS/RLAN)

ERC/REC 70-03
ECC Report 114

57-66 ГГц

експлуатація РЕЗ передбачається виключно всередині приміщень відповідно до Б01 із спектральною щільністю еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 13 дБмВт/МГц (за обмеження максимального значення еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 20 дБмВт)


25. Мультисервісний радіодоступ

фіксована

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 7492300- 2400 МГц

Л01, Д01


EN 301 021
EN 301 124


ЕСС/REC (04)05
ЕRС/REC 13-04
ЕRС/REC 14-03
ITU-R F.1488

3600- 3700 МГц

Л01, Д01
ЕRС/REC 12-05
ЕRС/REC 13-04

10,15-10,3 ГГц
10,5-10,65 ГГц

смуги радіочастот 10,15-10,3 ГГц та 10,5-10,65 ГГц є парними Л02, Д01


1 січня 2019 р.

ETSI EN 302 326-2

ETSI EN 302 326-2

резолюція 751 (ВКР-07)

10,5-10,65 ГГц

смуга радіочастот використовується в режимі TDD з шириною каналу 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц. РЕЗ не повинні створювати шкідливих радіозавад радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35-10,5 ГГц Л02, Д01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01


ТУ У 32.2-21800377- 001:200612,75-13,25 ГГц

Л02, Д01
ЕRС/REC 13-04
ЕRС/REC (00)05

24,5-26,5 ГГц

Л01, Д01
ЕRС/REC T/R 13-02
ЕRС/REC 13-04

27,5-29,5 ГГц

Л01, Д01


фіксована, рухома

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 749
EN 300 744
ІЕЕЕ 802.162500-2510 МГц
2545-2565 МГц
2570-2630 МГц
2665-2685 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення Л01, Д01, К01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01


2510-2545 МГц
2565-2570 МГц
2630-2665 МГц
2685-2690 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуги радіочастот можуть використовуватися до їх вивільнення існуючими користувачами для подальшої видачі на конкурсних або тендерних засадах для радіотехнології “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” Л01, Д01, К01


1 січня 2018 р., але не раніше отримання права на користування радіочастотним ресурсом у зазначеному діапазоні на конкурсних або тендерних засадах

2690-2700 МГц

на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуга радіочастот може використовуватися до закінчення строку дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом або їх продовження припиняється Л01, Д01, К01


1 січня 2018 р.

26. Мультимедійний радіодоступ

фіксована

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

ДСТУ EN 300 748 (MVDS)


ECC/DEC (99)15
ECC/REC (01)04

40,5-42,5 ГГц

Л02, Д01


27. Радіорелейний зв’язок

фіксована

радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

EN 302 217

ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217


3400-3800 МГц

смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій Л02, Д01


1 січня 2018 р.ITU-R F.382
ERC/REC 12-08 (додаток B)

3800-4200 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

5670-5920 МГц

смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями за умови вжиття заходів для забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій Л02, Д01


1 січня 2018 р.ITU-R F.383
ERC/REC 14-01

5925-6425 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.384
ERC/REC 14-02

6425-7110 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06

7110-7750 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.386
ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06

7900-8500 МГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ERC/REC 12-05

10-10,68 ГГц

видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом і дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 липня 2006 р. Л02, Д01
ITU-R F.387
ERC/REC 12-06

10,7-11,7 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.497
ERC/REC 12-02

12,75-13,25 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.636

14,4-14,635 ГГц
14,795-15,145 ГГц
15,285-15,35 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.595 (додаток 4)
ERC/REC 12-03

17,7-19,7 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
T/R 13-02
ITU-R F.637-3 (додаток 3)

22-22,6 ГГц
23-23,6 ГГц

смуги радіочастот 22-22,6 ГГц і 23-23,6 ГГц є парними і використовуються радіорелейними станціями з дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції з іншим дуплексним розносом експлуатуються до 1 січня 2020 року. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.637 (додаток 5)

22,6-23 ГГц

застосовується симплексний режим роботи РЕЗ. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.1520-2
ERC/REC 01-02

31,8-33,4 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ITU-R F.749

36-40,5 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ERC/REC 12-10
резолюція 750 (ВКР-12)

48,5-50,2 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ERC/REC 12-11
резолюція 750 (ВКР-12)

51,4-52,6 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ERC/REC 12-12

55,78-57 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ERC/REC 12-09

57-59 ГГц

радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01
ECC/REC/(09)01

59-64 ГГц

використання радіочастот здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03ДСТУ ETSI EN 302 217

ECC/REC/(05)07 ECC Report 124 ITU-R RA.1031-2 резолюція 750 (ВКР-12)

74-76 ГГц
84-86 ГГц

застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (f-86) дБВт/ 100 МГц для 86,05f87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87f91,95 ГГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03
резолюція 750 (ВКР-12)

92-94 ГГц

користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження. Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (92-f) дБВт/ 100 МГц для 91f91,95 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 86,05f91 ГГц згідно з резолюцією 750 (ВКР-12) Л02, Д03 або Т01, Д03


28. Радіолокаційний пошук та супровід

радіолокаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби
8850-9000 МГц
9300-9500 МГц

РЕЗ, що працюють у радіолокаційній службі у смузі 9300-9500 МГц, не повинні створювати шкідливі завади РЕЗ, що працюють у радіонавігаційній службі, або вимагати від них захисту

13,745- 13,755 ГГц

смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу


29. Радіолокація земної поверхні

радіолокаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби
13,775- 13,825 ГГц

смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу


29.1. Метеорологічна радіолокація

радіолокаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-25670-5690 МГц

Т01


30. Радіовипромінювання станцій радіомаяків

морська радіонавігаційна

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужбиплан частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.73 5.74 рекомендації МСЕ-Р M.631-1 M.823-2 M.1178

283,5-325 кГц

Т01, Д03


31. Супутниковий радіозв'язок

супутникова служба дослідження Землі

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

 

 

 

2200-2290 МГц

експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01


 

ДСТУ 4162

 

 

8025-8400 МГц

експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01


 

фіксована супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

ДСТУ 4162

ДСТУ 3560
EN 301 443
EN 301 447

ITU-R S.1064-1
ITU-R S.726-1

3400-4200 МГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ДСТУ 4162

ДСТУ 3560

план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)

4500-4800 МГц

експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ДСТУ 4162

ДСТУ 3560
EN 301 443

ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1

5725-5920 МГц
5925-6725 МГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ГСТУ 45.002

ДСТУ 3560

план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)

6725-7025 МГц

експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ГСТУ 45.002
ДСТУ 4510

ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI
EN 301 430

план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)
ERC/DEC/(00)08

10,7-10,95 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ДСТУ 4510

ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI
EN 301 430

ERC/DEC/(00)08
ITU-R S.727-2

10,95-11,2 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)
ERC/DEC/(00)08

11,2-11,45 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ERC/DEC/(00)08
ITU-R S.727-2

11,45-11,7 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ITU-R S.727-2

12,5-12,75 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03


 

ДСТУ 3560
ДСТУ ETSI EN 301 430

план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)

12,75-13,25 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI EN 301 430

ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1

13,75-14,5 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у смузі радіочастот 13,75 - 14,4 ГГц у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03. Експлуатація пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин здійснюється відповідно до Д03. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин накладаються Генеральним штабом Збройних Сил і заносяться в особливі умови дозволу на експлуатацію


 

 

ДСТУ 3560

план фідерних ліній для радіомовної супутникової служби у смузі 11,7 - 12,5 ГГц
(додаток 30A РР МСЕ)
ECC/DEC/(05)08
ERC/DEC/(00)07

17,3-18,1 ГГц

експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


 

ДСТУ 4162

ДСТУ ETSI
EN 301 360
ДСТУ ETSI
EN 301 459

ECC/DEC/(05)08
ITU-R S.727-2
ITU-R S.1064-1

18,1-21,2 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01


 

 

 

ECC/DEC/(05)08
ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1

27,5-31 ГГц

використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01


 

31.1. Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

фіксована супутникова

радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб


EN 303 978

резолюція 156 (ВКР-15)
ITU-R S.1782 ECC/DEC/(13)01

19,7-20,2 ГГц
29,5-30 ГГц

смуги радіочастот 19,7-20,2 ГГц та 29,5-30 ГГц є парними і призначені для використання супутникових геостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03. Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 55 дБм за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака відповідно до Б01


32. Рухомий супутниковий радіозв'язок

рухома супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб


EN 301 721


137,175-137,535 МГц
137,585-137,825 МГц
150-150,05 МГц

використовується низькоорбітальною супутниковою системою ORBCOMM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03


EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681

ECC/DEC (02)08
ECC/DEC (02)11

1525-1559 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 1626,5-1660,5 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681

ITU-R M.548
ECC/DEC (02)08
ECC/DEC (02)11

1626,5- 1660,5 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 1525-1559 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 або Б01

EN 301 441

ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05

1610-1626,5 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 2483,5-2500 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

EN 301 441

ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05

2483,5-2500 МГц

смуга радіочастот парна із смугою 1610-1626,5 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681

ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05

1621,5-1626,5 МГц

використовується низькоорбітальною системою IRIDIUM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Б01

33. Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій

рухома супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужбITU-R M.1643
ECC/REPORT 026

14-14,5 ГГц

смуга радіочастот призначена для використання земними станціями супутникового зв'язку повітряних суден системи "Connexion by Boeing" у напрямку повітряне судно - космос на висоті не нижче ніж 3000 метрів та у радіусі не ближче ніж 20 кілометрів від аеропортів Л02, Д03


34. Телеметрія та телеуправління супутникових мереж

служба космічної експлуатації

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб
2025-2110 МГц
2200-2290 МГц

експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01


35. Супутникове радіомовлення

радіомовна супутникова

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужбплан радіомовної супутникової служби додаток 30В РР МСЕ
ERC/DEC(00)08
ITU-R BO.790
ITU-R BO.792

11,7-12,5 ГГц

експлуатація приймальних земних станцій супутникового радіомовлення здійснюється відповідно до Б01


36. Багатоканальне наземне телерадіомовлення

радіомовна

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

технічні умови (технічні специфікації) на обладнання мікрохвильової телерадіоінформаційної системи (МІТРІС; ТРСТРОФІ)11,7-12,5 ГГц

використання РЕЗ радіомовної служби у смузі радіочастот 11,7- -12,1 ГГц обмежується умовою нестворення радіозавад супутниковому мовленню та максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю плюс 3 дБВт/канал Д01


37. Аналогове звукове мовлення

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429

статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703
BS.1386

148,5-283,5 кГц

Д01


ГОСТ 13924

ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429

статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703
BS.1386

526,5- 1606,5 кГц

Д01

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429

статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703

2300-2498 кГц
3200-3230 кГц
3950-4000 кГц
4750-4850 кГц
5005-5060 кГц
5950-6200 кГц
7100-7200 кГц
7400-7450 кГц
9400-9900 кГц
11600-12100 кГц
13570-13870 кГц
15100-15800 кГц
17550-17900 кГц
18900-19020 кГц
21450-21850 кГц
25670-26100 кГц

Д01

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429

угода "Женева-60"

65,9-74 МГц

Д01

ГОСТ 13924

ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429

угода "Женева-84"
BS.450

87,5-108 МГц

смуга радіочастот 87,5-108 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ повітряної радіонавігаційної і рухомої радіослужб у смузі радіочастот 108- 174 МГц Д01

37.1. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

EN 300 401
ETSI EN 302 077-1

ETSI EN 302 077-2
ETSI EN 303 345

регіональна угода “Женева-06”
ITU-R BS.1660-7

174-230 МГц

смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів Д01


37.2. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності

IEC 62272-1


угода “Женева-75” ITU-R BS.1514
ITU-R BS.1615
ECC Report 117

148,5-283,5 кГц
526,5-1606,5 кГц
2300-2498 кГц
3200-3230 кГц
3950-4000 кГц
4750-4850 кГц
5005-5060 кГц
5950-6200 кГц
7100-7200 кГц
7400-7450 кГц
9400-9900 кГц
11600-12100 кГц
13570-13870 кГц
15100-15800 кГц
17550-17900 кГц
18900-19020 кГц
21450-21850 кГц
25670-26100 кГц

модифікація (переведення у цифровий формат) існуючих аналогових частотних присвоєнь РЕЗ відповідно до угоди “Женева-75” здійснюється без узгодження частотних присвоєнь, якщо рівень потужності РЕЗ стандарту DRM на 7 дБ нижчий від зазначеного в угоді. Нові частотні присвоєння РЕЗ стандарту DRM загальних користувачів не повинні створювати неприпустимих радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів та вимагати захисту від них, якщо інше не буде визначено в узгодженні Д01


38. Аналогове телевізійне мовлення

радіомовна

передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Стокгольм-61” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

48,5-66 МГц

смуга радіочастот 48,5-48,975 МГц розподілена між загальними та спеціальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. 31,25-39,25 МГц є смугою проміжних радіочастот телевізійних приймачів (31,5 МГц - звукового супроводу; 38 МГц - зображення). Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

76-84 МГц

смуга радіочастот 76-84 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Сток гольм-61” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

84-100 МГц

смуга радіочастот 84-100 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

174-230 МГц

смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

470-694 МГц

смуга радіочастот 470-694 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Смуга радіочастот 625-650 МГц може використовуватися телеметричною апаратурою за умови нестворення радіозавад прийманню телебачення. Смуга радіочастот 638-694 МГц може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

694-790 МГц

смуга радіочастот 694-790 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення та може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.

ДСТУ 3837 ГОСТ 20532

ДСТУ 3836 ГОСТ 30338

статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439

790-862 МГц

смуга радіочастот 790-862 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р.

38.1. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T

радіомовна

передавання телевізійного зображення залежно від потужності

ДСТУ EN 300 744

ДСТУ EN 300 744
ДСТУ ETSI EN 300 468
ДСТУ ETSI TR 101 290

статті 5 і 23 РР
МСЕ
ВТ.1306
ВТ.1368
регіональна угода Женева-06

174-230 МГц
470-822 МГц
846-862 МГц

Д01


39. Передавання телевізійних репортажів з місця подій

рухома

інший вид радіозв'язку

ENG/OB
EN 301 751


ITU-RF.283
ERC/REC 25-10

2200-2290 МГц

смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт Т01, Д02


ENG/OB
EN 301 75121,2-21,4 ГГц

Т01, Д02

рухома, за винятком повітряної рухомої

інший вид радіозв'язку
8400-8500 МГц

смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02


1 січня 2010 р.

7550-7750 МГц

смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02


1 січня 2010 р.

сухопутна рухома

інший вид радіозв'язку


EN 301 751


8550-8650 МГц

смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02


1 січня 2010 р.

40. Безпроводові аудіозастосування

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності


ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85


89,9-90,2 МГц

смуга радіочастот призначена для передавання звуку телевізійного мовлення потужністю випромінювання до 10 мВт Б01


малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 301 357
EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/DEC(01)18
ERC/REC 70-03

863-865 МГц

Д03 або Б01

41. Радіомікрофони

радіомовна

передавання звуку залежно від потужності


EN 300 422


66-74 МГц
87,5-92 МГц
100-108 МГц
174,4-174,6 МГц
174,9-175,1 МГц

Б01


малопотужні радіозастосування

передавання звуку залежно від потужності

EN 300 422

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/REC 70-03

30,01-47 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01


EN 300 422

ERC/REC 70-03

174-216 МГц
470-862 МГц

використання РЕЗ здійснюється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Б01


42. Телеметрія та радіодистанційне керування

малопотужні радіозастосування


EN 300 330-1

EN 300 330-2

ERC/DEC (01)01
ERC/REC 70-03 діапазони 22b, 27c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

6765-6795 кГц
13,553- 13,567 МГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01


EN 300 220-1

EN 300 220-2

ERC/DEC (01)03
ERC/REC 70-03 діапазон 35 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

40,66-40,7 МГц

смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ECC/DEC (04)02
ERC/REC 70-03 діапазони 44a, 44b, 45a, 45b, 45c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

433,04-434,79 МГц

максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01

EN 300 220-1

EN 300 220-2

ERC/DEC (01)04
ERC/REC 70-03 діапазон 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

868-868,6 МГц

максимальна випромінювана потужність до 25 мВт Б01

EN 300 440-1

EN 300 440-2

ERC/REC 70-03 діапазон 57a додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

2400-2483,5 МГц

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт Б01

EN 300 440-1

EN 300 440-2

ERC/REC 70-03 діапазон 61 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

5725-5875 МГц

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 25 мВт Б01


EN 300 440-1
EN 302 372-1

EN 300 440-2
EN 302 372-2

ERC/REC 70-03

10,51-10,54 ГГц

максимальна потужність передавача до 10 мВт Д03 або Б01


43. Радіовизначення місцезнаходження об'єктів

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 300 718

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ECC/DEC(04)01
ERC/REC 70-03

457 кГц

Б01


EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/DEC(01)09
ERC/REC 70-03

868,6-868,7 МГц

Д03 або Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/DEC (97)06
ERC/REC 70-03

869,2- 869,25 МГц

Д03 або Б01

44. Радіокерування моделями

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/DEC(01)10
ERC/REC 70-03

26995 кГц
27045 кГц
27095 кГц
27145 кГц
27195 кГц

Д03 або Б01


EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/DEC(01)11
ERC/REC 70-03

34,995- 35,225 МГц

Д03 або Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03

40 МГц

Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85

ERC/DEC(01)12 ERC/REC 70-03

40,665 МГц

Д03 або Б01

EN 300 220

ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 норми 18-85

ERC/DEC(01)10
ERC/REC 70-03

40,675 МГц
40,685 МГц
40,695 МГц
49 МГц

Д03 або Б01

45. Індуктивні радіозастосування

малопотужні радіозастосування


EN 300 330-1

EN 300 330-2
ДСТУ ETSI EN 300 330-2:2015

ERC/REC 70-03 діапазон 1 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

9-59,75 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 3 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

59,75-60,25 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 мERC/REC 70-03 діапазон 4 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

60,25-74,75 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 мERC/REC 70-03 діапазон 5 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

74,75-75,25 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 мERC/REC 70-03 діапазон 6 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

75,25-77,25 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 мERC/REC 70-03 діапазон 7 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

77,25-77,75 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 8 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

77,75-90 кГц

напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 9 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

90-119 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 10 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

119-128,6 кГц

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 11 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

128,6-129,6 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 12 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

129,6-135 кГц

напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 13 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

135-140 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 14 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

140-148,5 кГц

напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 15 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

148,5-5000 кГц

напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м. Пристрої радіочастотної ідентифікації (RFID) застосовуються тільки у смузі радіочастот 400-600 кГц
ERC/REC 70-03 діапазон 20 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

3155-3400 кГц

напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 21 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

5000-30000 кГц

напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 22а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

6765-6795 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 24 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

7400-8800 кГц

напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 25 додатка до рішення ЄК 2013/ 752/ЕС

10200-11000 кГц

напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 27а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

13553-13567 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м
ERC/REC 70-03 діапазон 28а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

26957-27283 кГц

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м


ETSI EN 302 208-1

ETSI EN 302 208-2

ERC/REC 70-03

865-869 МГц

експлуатація обладнання здійснюється всередині приміщення відповідно до Б01, якщо еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність не перевищує 100 мВт (20 дБм) Т01, Д02


46. Радіопереговорні пристрої

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

EN 300 220

ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85


433,05-434,79 МГц

Б01


47. Медичні радіоімплантанти

малопотужні радіозастосування


EN 302 195

EN 302 195

ERC/REC 70-03
діапазон 2 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

9-315 кГц

напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01


EN 302 536

EN 302 536

ERC/REC 70-03
діапазон 16 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

315-600 кГц

напруженість магнітного поля мінус 5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Робочий цикл до 10% часу Б01


EN 302 510

EN 302 510

ERC/REC 70-03
діапазон 34 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 90/385/EEC

30-37,5 МГц

максимальна ефективна випромінювана потужність до 1 мВт. Робочий цикл до 10% часу Б01


EN 302 537

EN 302 537

ERC/DEC/ (01)17
діапазон 41 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 93/42/EEC 90/385/EEC

401-402 МГц

максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт. Робочий цикл до 0,1% часу Б01


EN 301 839

EN 301 839

ERC/DEC/ (01)17
діапазон 42 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

402-405 МГц

максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт Б01


EN 302 537

EN 302 537

ERC/DEC/ (01)17
діапазон 43 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 93/42/EEC 90/385/EEC

405-406 МГц

максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт. Робочий цикл до 0,1% часу Б01


EN 301 559

EN 301 559

ERC/REC 70-03
діапазон 59 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 90/385/EEC

2483,5-2500 МГц

максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт. Робочий цикл до 10% часу Б01


48. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

малопотужні радіозастосування

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужбITU-R SM.1056 SM.2180

16,7-19,4 кГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

20,4-23,7 кГц
40-48 кГц
59-70 кГц
72-74 кГц
429-451 кГц
871-889 кГц
1720-1800 кГц
2610-2650 кГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.138
ITU-R SM.1056

6767-6794 кГц
5150-5410 кГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

13424-13696 кГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

13553,2-13566,8 кГц

наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

26850-27390 кГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

26957-27283 кГц

наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01ITU-R SM.1056
SM.2180

40,3-41,1 МГц

промислові та наукові випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

40,66-40,7 МГц

медичні випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01ITU-R SM.1056 SM.2180

80,6-82,2 МГц

промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056

433,05-433,79 МГц
5725-5875 МГц
24-24,05 ГГц
41,3-43,4 ГГц
45-47,4 ГГц
47,2-49,6 ГГц

промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 SM.2180

2400-2500 МГц

промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

49. Радіолокаційні вимірювання

малопотужні радіозастосування

радіовизначення

EN 302 372

EN 302 372

ERC/REC 70-03
діапазон 60 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

4500-7000 МГц

використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 24 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01


ERC/REC 70-03
діапазон 64 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

8500-10600 МГц

використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 30 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01


EN 302 729

EN 302 729

ECC/DEC/ (11)02
діапазон 67 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

24,05-26,5 ГГц

використовується для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) з максимальною піковою ЕІВП до 26 дБм/50 MГц і середньою ЕІВП до мінус 14 дБм/MГц Б01


EN 302 372

EN 302 372

ERC/REC 70-03
діапазон 68 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

24,05-27 ГГц

використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б0135-37,5 ГГц

використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01


EN 302 372
EN 302 729

EN 302 372
EN 302 729

ECC/DEC/ (11)02
ERC/REC 70-03
діапазони 74b, 74c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

57-64 ГГц

використовується для вимірювання рівня заповнення відкритих і закритих резервуарів (LPR, TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара та піковою ЕІВП до 35 дБм/50 МГц (середньою ЕІВП -2 дБм/МГц) у відкритому резервуарі та встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01


ECC/DEC/ (11)02
ERC/REC 70-03
діапазон 78b додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

75-85 ГГц

використовується для вимірювання рівня заповнення відкритих і закритих резервуарів (LPR, TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара та піковою ЕІВП до 34 дБм/50 МГц (середньою ЕІВП -3 дБм/МГц) у відкритому резервуарі та встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01


телематика транспортних систем

EN 302 858

EN 302 858

ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 70b додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

24.05-24.075 ГГц
24.15-24.25 ГГц

використовується виключно автомобільними радарами безпеки дорожнього руху з ЕІВП до 100 мВт Б01


ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 69a додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

24.075-24.15 ГГц

використовується виключно автомобільними радарами безпеки дорожнього руху з ЕІВП до 0,1 мВт. Під час роботи з ЕІВП до 100 мВт повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу Б01


ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 71 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

24,25-24,495 ГГц

використовується виключно наземними транспортними радарами з ЕІВП до -11 дБм і робочим циклом до 0,25%/с/25МГц Б01


ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 73 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

24,495-24,5 ГГц

використовується виключно наземними транспортними радарами з ЕІВП до -8дБм і робочим циклом до 1,5%/с/5МГц Б01


ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 72 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

24,25-24,5 ГГц

використовується виключно наземними транспортними радарами переднього огляду з ЕІВП до 20 дБм і робочим циклом до 5,6%/с/25МГц та заднього огляду з ЕІВП до 16 дБм і робочим циклом до 2,3%/с/25МГц Б01


EN 302 686

EN 302 686
ETSI TR 102 400

ECC Report 113
діапазон 77 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

63-64 ГГц

використовується інтелектуальними транспортними системами (ІТС) з ЕІВП до 40 дБм Б01


EN 301 091-1
EN 301 091-2
EN 303 360

EN 301 091-1
EN 301 091-2
EN 303 360

ECC/DEC/ (16)01
діапазон 79 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС

76-77 ГГц

використовується телеметричними пристроями транспорту та дорожнього руху з піковою еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 55 дБм та середньою ізотропною випромінювальною потужністю до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ізотропна випромінювальна потужність до 23,5 дБм Б01


EN 302 264

EN 302 264

ECC/DEC/ (04)03
Директива 2004/104/EC

77-81 ГГц

використовується радарами короткого радіуса дії з максимальною середньою щільністю потужності до мінус 3 дБм/1 МГц і піковою ЕІВП до 55 дБм Б01


50. Радіолокаційне зондування ґрунту

малопотужні радіозастосування

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби
150 МГц
250 МГц
500 МГц
700 МГц
900 МГц

Д03 або Б01


51. Аматорський радіозв'язок

аматорська

аматорський радіозв'язок

 

EN 301 783

 

135,7-137,8 кГц
1850-2000 кГц
10100-10150 кГц
50,08-50,28 МГц
5650-5670 МГц
10,1-10,15 ГГц
75,5-77,5 ГГц
79-81 ГГц
122,25-123 ГГц
136-141 ГГц
241-248 ГГц

упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03


 

7000-7100 кГц
14000-14250 кГц
21000-21450 кГц
24890-24990 кГц
28-29,7 МГц
144-146 МГц
24-24,05 ГГц
47-47,2 ГГц
77,5-78 ГГц
134-136 ГГц
248-250 ГГц

упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03


 

1810-1850 кГц
3500-3800 кГц
7100-7200 кГц
14250-14350 кГц
18068-18168 кГц
430-440 МГц

упроваджується на первинній основі сумісно з іншими радіослужбами відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03


 

52. Аматорський супутниковий радіозв'язок

аматорська супутникова

аматорський супутниковий радіозв'язок

 

 

ERC/REC 74-01
(додаток 6)

7000-7100 кГц
14000-14250 кГц
18068-18168 кГц
21000-21450 кГц
24890-24990 кГц
28-29,7 МГц
144-146 МГц
435-438 МГц
24-24,05 ГГц
47-47,2 ГГц
77,5-78 ГГц
134-136 ГГц
248-250 ГГц

упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03


 

5660-5670 МГц (Земля - космос)
5830 - 5850 МГц
(космос - Земля)
75,5-77,5 ГГц
78-79 ГГц
79-81 ГГц
(космос - Земля)
136-141 ГГц
241-248 ГГц

упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03


 

52.1. Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня

фіксована, рухома
ECC Report 204
ECC Report 219
ERC/REC 25-10
рішення Комісії ЄС 2016/339
CEPT Report 52
резолюція 229 МСЕ-Р
ECC/REP 76

30,01-48,975 МГц
440-442,125 МГц
442,525-447,74 МГц
448,14-694 МГц
2010-2025 МГц
2100-2110 МГц
2200-2290 МГц
2300-2400 МГц
2400-2500 МГц
5150-5350 МГц
5470-5670 МГц
5725-5850 МГц
6,4-7,85 ГГц
8,025-8,5 ГГц
21,2-23,6 ГГц
47,2-50,2 ГГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ електронного збору новин та PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуга радіочастот 33-48,975 МГц використовується відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д04


рухома

150,05-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц
413-420 МГц
423-430 МГц
440-442,125 МГц
442,525-447,74 МГц
448,14-470 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації радіомереж ультра-короткохвильового або транкінгового радіозв’язку із застосуванням базової станції з потужністю випромінювання до 20 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц використовуються переважно як парні. Смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц використовуються переважно відповідно до додатка 2 Д04440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-470 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації безпосереднього або конвенціонального зв’язку з потужністю випромінювання ношених станцій до 1 Вт, вожених - до 5 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04


радіомовна, малопотужні радіозастосування
рішення Комісії ЄС 2014/641/EU
ERC/RЕС 70-03
ERC/REC 25-10

174-230 МГц
470-694 МГц
694-790 МГц
821-832 МГц
1785-1804,8 МГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04


фіксована супутникова, рухома супутникова
CEPT/ERC/REC 13-03
CEPT/ERC/REC 11-01
ECC/DEC/(05)10

1525-1559 МГц
1610,6-1660,5 МГц
2483,5-2500 МГц
3400-4200 МГц
4500-4800 МГц
5725-5920 МГц
5925-7025 МГц
10,7-11,7 ГГц
12,5-13,25 ГГц
13,75-14,5 ГГц
17,3-21,2 ГГц
27,5-31 ГГц

смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин (VSAT-терміналів та SNG) визначаються Генеральним штабом Збройних Сил і зазначаються в особливих умовах дозволу на експлуатацію Д04


фіксована
ERC/REC 12-09
ECC/REC/(09)01

57-64 ГГц

РЕЗ використовуються в режимі “точка-точка” за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04


ECC/REC/(05)07
ECC Report 124
ITU-R RA.1031-2
резолюція 750 (ВКР-12)

74-76 ГГц
84-86 ГГц

РЕЗ використовуються в режимі “точка-точка” за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04


Радіотехнології, які застосовуються спеціальними користувачами

53. Середньохвильовий радіозв'язок

повітряна рухома

325-525 кГц
2182 кГц
2850-22000 кГц54. Короткохвильовий радіозв'язок

морська рухома

1,5-24 МГц


рухома


0,15-32 МГц

повітряна рухома

2-30 МГц55. Ультракороткохвильовий радіозв'язок

морська рухома

 

 


 

100-399,975 МГц

 


 

рухома

 

MPT-1327 Smart
Trunk Pocsag 

20-645 МГц

 


 

APCO 25
DMR
NXDN


 

20-174 МГц
230-450 МГц

 


 

повітряна рухома

 

 
 

 

 

 

20-60 МГц
100-400 МГц
406 МГц
451,125-452,825 МГц
461,125-462,825 МГц
1525-1559 МГц
1626,5-1660,5 МГц

 

 

 


 

 

 

56. Транкінговий радіозв'язок

рухома

 

TETRA
POL
TETRA
APCO 25
ERC/REC

T/R 25-08

380,875-393,95 МГц
394,95-400,05 МГц

введення у дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за погодженням із НКРЗІ та за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими і запланованими РЕЗ загальних користувачів


Pocsag Smart
Trunk II
TETRA
POL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN


ERC/REC

T/R 25-08

144-174 МГц
403-430 МГц
442,125-442,525 МГц
447,74-448,14 МГц

рухома, за винятком повітряної рухомої

 

TETRA
POL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN


ERC/REC

T/R 25-08

400,15-413 МГц
420-423 МГц
442,125-442,525 МГц
447,74-448,14 МГц

57. Радіолокація

радіолокаційна150-1750 кГц
100-219 МГц
220-335,4 МГц
400-1433 МГц
735-745 МГц
1029-1031 МГц
1089-1091 МГц
1249-1351 МГц
1575-2543 МГц
2625-3387 МГц
3900-4200 МГц
8880-9600 МГц
35,9-36 ГГцГУРЧ-98
ГУРЧ-99

4,45-35,7 ГГц57.1. Метеорологічна радіолокація

радіолокаційна


EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-25670-5690 МГц58. Радіонавігація

радіонавігаційна

0,15-1,352 МГц
75 МГц
100-399,975 МГц59. Повітряна радіонавігація

повітряна радіонавігаційна

100 кГц
150-1750 кГц
1,85-1,95 МГц
10,2-13,6 МГц
74,8-75,2 МГц
4200-4400 МГц
4450-10345 МГц
13250-13400 МГцГУРЧ - 96

100-2672 МГц

60. Радіозв'язок у системі передавання даних

рухома

2232- 2300 МГц
4800- 5000 МГц
5500- 5670 МГц
5690- 5920 МГц61. Радіорелейний зв'язок

рухома

52-645 МГц
1300-1400 МГц
2200-2300 МГц
3456-3814 МГц
5260-5670 МГц
5480-5580 МГц
5689-6179 МГц
12,0-13,5 ГГцNATO III+1300-1427 МГц
1497,5-1710 МГц
2170-2300 МГц
2483,5-2500 МГц

ГУРЧ-97
ГУРЧ-99

1500-2000 МГц
7100-8400 МГц

1900-2700 МГц

у смузі радіочастот 1920-2170 МГц видача дозволів на експлуатацію РЕЗ припиняється з початку конверсіїГУРЧ-98

14,4-15,4 ГГц
36-37,5 ГГц62. Фіксований радіозв'язок

фіксована

1,5-60 МГц
146-174 МГц
403-430 МГц
2000 МГц
400-2440 МГц
9370 МГц63. Тропосферний зв'язок

рухома

476-525 МГц
576-626 МГцNATO IV4435-4555 МГц
4630-4750 МГц

64. Супутниковий радіозв'язок

рухома супутникова

406-406,1 МГц
1500-15000 МГцфіксована супутникова

10950-11200 МГц 12500-12750 МГц 14000-14500 МГц

радіомовна супутникова

12250-12500 МГц

64.1. Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)

фіксована супутникова
резолюція 156 (ВКР-15)
ITU-R S.1782 ECC/DEC/ (13)01

19,7-20,2 ГГц

використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією


29,5-30 ГГц

використовується земними станціями супутникового зв’язку на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією у напрямку Земля - космос


65. Спеціальна радіотехнологія

рухома

1,5-1000 МГц
1025-1150 МГц
1,3-31 ГГц66. Аналогове звукове мовлення

радіомовна

526,5- 1606,5 кГц
66-74 МГц
87,5-108 МГц67. Аналогове телевізійне мовлення

радіомовна

174-230 МГц

вгору