Деякі питання оплати праці працівників сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 16.11.2016820
Документ 820-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 564-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 820
Київ

Деякі питання оплати праці працівників сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 564 від 11.07.2018
№ 568 від 11.07.2018}

{У назві та тексті Постанови слово “інвалідів” замінено словами “осіб з інвалідністю” згідно з Постановою КМ № 568 від 11.07.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 955 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2213; 2011 р., № 55, ст. 2205) зміни, що додаються.

3. Установити, що у разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови заробітної плати (без премії) окремих працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” зазначеним працівникам на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до набрання чинності цією постановою, і заробітною платою (без премії), встановленою за новими умовами оплати праці.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 820

ПОРЯДОК
виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю

{У назві та тексті Порядку слово “інваліди” у всіх відмінках замінено словами “особи з інвалідністю” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 568 від 11.07.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю (далі - надбавка).

2. До закладів (організацій) фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю належать центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, Національний комітет спорту інвалідів, підприємство “Західний реабілітаційно-спортивний центр” Національного комітету спорту інвалідів та підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) “Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів”.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 568 від 11.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 564 від 11.07.2018}

3. Надбавка виплачується щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків.

4. До стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки, зараховується:

час роботи на посадах керівних працівників, фахівців, службовців та робітників закладів (організацій) фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з інвалідністю, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, тренерами та спортсменами-інструкторами штатних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію “дитина з інвалідністю підгрупи А” - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 11.07.2018}

час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у закладах (організаціях), визначених пунктом 2 цього Порядку;

строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у закладах (організаціях), визначених пунктом 2 цього Порядку, та був прийнятий на роботу в зазначені заклади (організації) протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання);

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (зокрема час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

5. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує наявність стажу роботи.

6. Надбавка встановлюється та розраховується від посадового окладу, а тим працівникам, які безпосередньо працюють з особами з інвалідністю, з урахуванням підвищення за роботу з особами з інвалідністю.

Надбавка виплачується з дня прийняття на роботу в разі наявності стажу, що дає право на її одержання.

Нарахування та виплата надбавки здійснюється щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена надбавка не виплачується.

7. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка розраховується з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

8. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру надбавки виникло протягом календарного місяця, така надбавка встановлюється з початку наступного місяця.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 820

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 955

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Установити, що посадові оклади працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі - центри) визначаються згідно з додатком 1, розділом XXIV додатка 2, додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).”.

2. У підпункті 1 пункту 2:

1) в абзаці другому слова “згідно із схемами посадових окладів, затвердженими цією постановою” замінити словами і цифрами “згідно з додатком 1, розділом XXIV додатка 2, додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699)”;

2) в абзаці третьому слова “за схемами посадових окладів, затвердженими цією постановою” замінити словами і цифрами “додатком 1, розділом XXIV додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699)”.

3. Додатки 1-3 до постанови виключити.вгору