Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016824
Документ 824-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 824
Київ

Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3168; 2009 р., № 87, ст. 2940; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2012 р., № 99, ст. 4016), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 824

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку списання об’єктів державної власності

1. В абзаці першому пункту 4 слова “та відновленню не підлягає” виключити.

2. У пункті 5:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“Рішення про надання згоди на списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) приймається суб’єктом управління лише за погодженням з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.”;

2) абзац четвертий виключити.

3. У пункті 6:

1) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“У разі коли рішення про списання майна потребує погодження з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, такий суб’єкт подає зазначені документи відповідному органу приватизації разом з висновком суб’єкта управління щодо необхідності списання такого майна, який надається суб’єктом управління у формі листа протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту.”;

2) у першому реченні абзацу одинадцятого слова “Фонд державного майна або інший” виключити;

3) в абзаці дванадцятому слова “Фонд державного майна або інший державний орган” замінити словами “Державний орган”, а слово “приймають” - словом “приймає”.

4. В абзаці першому пункту 7 слова “Фондом державного майна або іншими” виключити, а слова “абзаців третього та четвертого” замінити словами “абзацу третього”.

5. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

“Під час списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) до складу комісії в обов’язковому порядку включаються представники державного органу приватизації за місцем розташування майна та місцевих органів виконавчої влади.”.

6. В абзаці другому пункту 17 слова “Фондом державного майна або іншим” виключити.

7. У пункті 18 слова “Фонд державного майна або інший” виключити.вгору