Документ 847-2014-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2018, підстава - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 вересня 2014 р. № 847-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 1401-р від 30.12.2015
№ 217-р від 18.02.2016
Постановами КМ
№ 160 від 24.02.2016
№ 950 від 14.12.2016
Розпорядженням КМ
№ 92-р від 08.02.2017
Постановою КМ
№ 57 від 08.02.2017
Розпорядженням КМ
№ 503-р від 21.06.2017}

1. Затвердити план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (далі - план заходів), що додається.

1-1. Затвердити план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, що додається.

{Розпорядження доповнено пунктом 1-1 згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

1-2. Затвердити план заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, що додається.

{Розпорядження доповнено пунктом 1-2 згідно з Розпорядженням КМ № 503-р від 21.06.2017}

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання планів заходів:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

забезпечити виконання планів заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

3. Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади визначити з числа своїх заступників та керівників структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань, визначених планами заходів, про що поінформувати Кабінет Міністрів України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 847-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання (з Української Сторони)

Партнери із Сторони ЄСРозділ I. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ


Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики
1.

Статті 2, 4, 7, 9

Забезпечення підтримки з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в східних областях України та збереження суверенітету і територіальної цілісності держави

до врегулювання ситуації

МЗС
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

2.

Статті 2, 4, 5, 7

Проведення консультацій із Стороною ЄС та координація зусиль через дипломатичні та військові канали для вирішення питань, насамперед для подолання викликів загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС

3.

Статті 3, 4, 6

Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією

грудень 2015 р.

Нацдержслужба
Мінфін
Мінсоцполітики
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

4.

Стаття 4

Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Мінкультури
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
МЗС
Мінфін
Мінекономрозвитку
МВС
Держкомтелерадіо
ДМС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

5.

Стаття 4

Розроблення нової редакції Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки, інших документів оборонного планування з урахуванням євроінтеграційного пріоритету зовнішньої політики України

грудень 2015 р.

Міноборони
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
центральні органи виконавчої влади
Державний концерн “Укроборонпром”

Європейська служба зовнішньої діяльності

6.

Статті 4, 14

Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

грудень 2015 р.

Нацдержслужба
МОН

Європейська служба зовнішньої діяльності

7.

Статті 4, 14

Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

2015-2017 роки

Нацдержслужба
МЗС
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-“-

8.

Статті 5, 7, 9

Підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою наближення позицій з основних питань зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст

-“-

9.

Статті 5, 7, 10

Проведення аналізу існуючих форм політичного діалогу між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони і врегулювання криз та здійснення спільного обговорення із Стороною ЄС пропозицій стосовно підвищення ефективності діалогу та розширення форм співробітництва

-”-

МЗС
Мін’юст
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Військовий комітет ЄС

10.

Стаття 5

Забезпечення політичного діалогу на регулярній основі на рівні експертів

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

11.

Стаття 6

Продовження дво- та багатостороннього діалогу між Україною та ЄС, державами - членами ЄС для обговорення реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права та дотримання прав людини, у тому числі щодо реформування судової системи та правоохоронних органів

-”-

МЗС
Мін’юст

-“-

12.

Статті 6, 7, 10

Забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів

протягом строку роботи Консультативної місії

Мін’юст
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
СБУ (за згодою)

-“-

13.

Стаття 7

Продовження практики приєднання України до заяв та позицій ЄС з актуальних міжнародних питань

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст

-“-

14.

Стаття 7

Забезпечення подальшої участі України у переговорному процесі щодо підготовки Міжнародного кодексу поведінки в космосі, запропонованого ЄС (згідно з графіком Європейської служби зовнішньої діяльності)

-”-

ДКА
МЗС

-“-

15.

Стаття 7

Організація обміну даними дистанційного зондування поверхні Землі з європейськими партнерами

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

16.

Статті 7, 9

Забезпечення участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних організаціях з питань, що спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності та безпеки

-”-

МЗС
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

17.

Статті 7, 9, 10

Продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які застосовуються ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій, до яких приєдналася Україна

-”-

МЗС
Мін’юст
МВС
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

-“-

18.

Статті 7, 9, 10

Продовження практики консультацій і співробітництва між Україною та ЄС стосовно визначення можливостей участі України в операціях ЄС із врегулювання криз, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних із Спільною політикою безпеки та оборони

-“-

МЗС
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий комітет ЄС
Військовий штаб ЄС

19.

Статті 7, 10

Проведення моніторингу безпекової ситуації у Східній Європі та підготовка відповідних пропозицій для формування подальшої спільної з ЄС позиції у питаннях зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

20.

Статті 7, 10

Забезпечення участі у багатосторонньому переговорному процесі в рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, спрямованому на підвищення ефективності заходів із зміцнення довіри і безпеки (у військовій галузі)

-”-

Міноборони
МЗС

-”-

21.

Стаття 8

Вжиття заходів з метою підготовки до ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року

2014-2015 роки

Мін’юст
МЗС

Європейська служба зовнішньої діяльності
Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

22.

Стаття 9

Поглиблення співпраці з державами - членами ЄС Чорноморського та Дунайського регіонів з метою забезпечення регіональної стабільності, безпеки та довіри

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони
СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші органи державної влади

Європейська служба зовнішньої діяльності
Військовий штаб ЄС

23.

Стаття 9

Забезпечення участі України в регіональних ініціативах, спрямованих на зміцнення стабільності та підвищення рівня партнерських відносин із сусідніми державами - членами ЄС

-”-

МЗС
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

24.

Статті 9, 10

Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Договором про відкрите небо, Віденським документом 2011 р. про заходи зміцнення довіри і безпеки, Документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, двосторонніми угодами з Польщею, Словаччиною та Угорщиною про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки

2014-2017 роки

МЗС
Міноборони

Європейська служба зовнішньої діяльності

25.

Стаття 10

Вжиття заходів з метою стимулювання військового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС

-”-

Міноборони
Державний концерн “Укроборонпром”
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

26.

Стаття 10

Забезпечення участі у щорічних нарадах держав - учасниць ОБСЄ з оцінки виконання зобов’язань у військово-політичній сфері та Кодексу поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки, багатосторонніх консультаціях з відновлення режиму контролю над звичайними озброєннями, щорічних консультаціях з виконання Документа про заходи зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі

-”-

МЗС
Міноборони
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

27.

Стаття 10

Започаткування та розвиток співробітництва з Європейським оборонним агентством, Інститутом ЄС з питань безпекових досліджень, Супутниковим центром ЄС і Європейським безпековим та оборонним коледжем

-”-

Міноборони
МЗС
ДКА
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

28.

Стаття 11

Забезпечення співпраці України та держав “Великої сімки” в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення

2014-2017 роки

МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

29.

Стаття 11

Здійснення співробітництва з ЄС у сфері нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, зокрема в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї, Конвенції про заборону біологічної (бактеріологічної) та токсинної зброї, Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та міжнародних режимів експортного контролю

-”-

МЗС
Міноборони
Держекспортконтроль
Мін’юст
Адміністрація Держприкордонслужби
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

30.

Стаття 11

Розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами

-”-

СБУ (за згодою)
МВС
Міноборони
МЗС
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейська оборонна агенція

31.

Статті 11, 12

Проведення діалогу між Україною та ЄС у сфері протидії поширенню зброї масового знищення, роззброєння, контролю над озброєнням та боротьби з незаконною торгівлею зброєю

-”-

Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

32.

Статті 11, 12

Удосконалення системи національного експортного контролю, контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних із зброєю масового знищення, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів і технологій подвійного використання, зброї масового знищення, розроблення національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення

2014-2017 роки

Держекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

33.

Статті 11, 12

Здійснення співробітництва в розробленні національних переліків товарів подвійного використання

-”-

Держекспортконтроль
МЗС
Міноборони
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності
Європейське оборонне агентство

34.

Статті 11, 12

Забезпечення участі у засіданнях Україна - ЄС з питань роззброєння, контролю над озброєнням і нерозповсюдженням зброї та з питань експорту звичайних озброєнь з метою вдосконалення національної політики в галузі експортного контролю

-”-

МЗС
Мін’юст
Держекспортконтроль

Європейська служба зовнішньої діяльності

35.

Статті 11, 13

Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та вдосконалення системи такого захисту

-”-

СБУ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

36.

Стаття 12

Поглиблення взаємодії з державами - членами ЄС в рамках міжнародних режимів експортного контролю

2014-2017 роки

Держекспортконтроль
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

37.

Стаття 12

Вжиття заходів із залучення допомоги ЄС для протидії потенційним загрозам безпеці, що можуть бути спричинені накопиченими в Україні запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін

-”-

МЗС
Міноборони
ДСНС
Мін’юст

-”-

38.

Стаття 12

Забезпечення співробітництва у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначені загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у підтримці процесу обговорення Угоди про торгівлю зброєю

-”-

Держекспортконтроль
Міноборони
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

39.

Стаття 13

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії сепаратизму, екстремізму та тероризму

-”-

СБУ (за згодою)
Мін’юст
МЗС

-”-

40.

Стаття 13

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльностіРОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека
41.

Стаття 14

Опрацювання можливості отримання допомоги з боку ЄС для переобладнання приміщень, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до вимог міжнародних норм і стандартів стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку

-”-

Міноборони
Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

42.

Стаття 15

Забезпечення участі в роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних та взаємодії з уповноваженими органами з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС та належне впровадження законодавства з питань захисту персональних даних

-”-

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-”-

43.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо створення захищеної телекомунікаційної мережі в ДМС для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами

грудень 2017 р.

ДМС
МВС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

44.

Стаття 16

Завершення першої черги реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області та реконструкції першого пускового комплексу такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області

грудень 2015 р.

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін

-”-

45.

Стаття 16

Вжиття заходів щодо введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

-”-

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін

-”-

46.

Стаття 16

Забезпечення завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництва зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

вересень 2015 р.

МВС
ДМС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

47.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо будівництва та облаштування органами охорони державного кордону пунктів тимчасового утримання незаконних мігрантів та спеціально обладнаних приміщень в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

липень 2015 р.

Адміністрація
Держприкордонслужби
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

48.

Стаття 16

Утворення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

грудень 2015 р.

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Київська облдержадміністрація

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” і
“Розвиток та співробітництво – Євродопомога”
Європейська служба зовнішньої діяльності

49.

Стаття 16

Утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі

-”-

ДМС
МВС
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна
Київська міська, Харківська та Одеська обласні держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”
Європейська служба зовнішньої діяльності

50.

Статті 18, 22

Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Національна академія державного управління при Президентові України

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” та “Юстиція”

Європейська служба зовнішньої діяльності

51.

Стаття 19

Запровадження оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

з 1 січня 2015 р.

ДМС
МВС
МЗС
Державіаслужба
Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

52.

Статті 16, 19

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС цільових заходів щодо протидії нелегальній міграції

2014-2017 роки

ДМС
МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст

-”-

53.

Статті 16, 19

Проведення двосторонніх (багатосторонніх) консультацій з державами - членами ЄС щодо координації дій з протидії нелегальній міграції

-”-

ДМС
МЗС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст
СБУ (за згодою)

-”-

54.

Статті 16, 19

Забезпечення участі Української Сторони у взаємодії з міжнародними і неурядовими організаціями у виконанні спільних програм і планів заходів щодо співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реадмісії, добровільного повернення, а також з питань реінтеграції громадян України, які повернулися з держав - членів ЄС в рамках процедури реадмісії

2014-2017 роки

ДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

55.

Статті 17, 18

Підтримання діалогу з державами - членами ЄС з питання захисту прав трудових мігрантів - громадян України, а також щодо укладення міжнародних договорів з питань соціального забезпечення

-”-

Мінсоцполітики
МЗС
Мін’юст
МОЗ
Пенсійний фонд України

-”-

56.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб в рамках Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

ДМС
МВС
МЗС
Адміністрація
Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

57.

Статті 16, 19

Активізація співробітництва з державами - членами ЄС, у тому числі з неурядовими організаціями, для вивчення кращої європейської практики та навчання в міграційній сфері в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

ДМС
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

58.

Статті 16, 19

Здійснення заходів з протидії нелегальній міграції (заходи щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері “Мігрант”, “Кордон”, “Студент”, “Трудова міграція” тощо)

2014-2017 роки

ДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
МОН
Мін’юст
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

59.

Стаття 19

Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

грудень 2017 р.

ДМС
МВС
МЗС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)

-”-

60.

Стаття 19

Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

до запровадження безвізового режиму

МЗС
ДМС
МВС
Мін’юст
Мінфін
Мінінфраструктури
Адміністрація
Держприкордонслужби
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержреєстр
Державіаслужба
Державне агентство з питань електронного урядування
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою)
Національний банк (за згодою)
інші заінтересовані органи державної влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

61.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз в рамках Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

2014-2017 роки

МЗС
ДМС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
українська частина Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

-“-

62.

Стаття 19

Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів

2014-2017 роки

Мінкультури
Мінфін
Держкомтелерадіо
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

63.

Стаття 20

Проведення роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

-”-

Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)

-“-

64.

Стаття 20

Забезпечення участі України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також в рамках інших міжнародних організацій, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму, зокрема в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

-“-

-“-

65.

Стаття 21

Підготовка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів та психотропних речовин, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

ДСКН
інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

66.

Стаття 21

Створення єдиного загальнодержавного центру моніторингу у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

січень 2015 р.

МОЗ
МВС
Мін’юст
Мінфін
ДСКН
СБУ (за згодою)

-“-

67.

Стаття 22

Забезпечення участі у правоохоронних заходах, що організовуються під егідою ЄС або окремими державами - членами ЄС

2014-2017 роки

МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Мін’юст

-“-

68.

Стаття 22

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС заходів щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордонслужби
Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

69.

Стаття 22

Обмін інформацією між правоохоронними органами ЄС та України у сфері боротьби із злочинністю, зокрема організованою, злочинами у сфері торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст

-“-

70.

Стаття 22

Удосконалення договірної бази з питань співробітництва з державами - членами ЄС у сфері боротьби із злочинністю, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

МВС
Мін’юст

-“-

71.

Стаття 22

Вжиття заходів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, налагодження обміну інформацією та проведення консультацій між компетентними органами України та ЄС з питань кібербезпеки

-”-

МВС
СБУ (за згодою)
Мін’юст
Адміністрація Держспецзв’язку
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

72.

Стаття 23

Проведення консультацій щодо боротьби з тероризмом з офісом Координатора ЄС з боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

73.

Стаття 23

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії тероризму

-”-

СБУ (за згодою)
МЗС

-“-РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею*


Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки
__________
* Строки набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими на виконання цього розділу, встановлюються відповідно до визначених ЄС умов тимчасово застосування Угоди про асоціацію або залежно від застосування Російською Федерацією обмежувальних  заходів у торгівлі з Україною.

{Пункт 74 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 75 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 76 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 77 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 78 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 79 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 2. Засоби захисту торгівлі
{Пункт 80 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі
{Пункт 81 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 82 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 83 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 84 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 85 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 86 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 87 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 88 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 89 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 90 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 91 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 92 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 93 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 94 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 95 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 96 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 97 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 98 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 99 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 100 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 101 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 102 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 103 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 104 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 105 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи
{Пункт 106 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 107 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 108 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 109 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 110 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 111 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 112 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі
{Пункт 113 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 114 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 115 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 116 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 117 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля
{Пункт 118 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 119 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 120 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 121 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 122 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 123 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 124 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 125 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 126 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 127 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 128 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 129 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 130 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 131 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 132 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 133 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 134 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 135 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 136 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 137 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 138 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 139 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 140 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 141 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 142 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 143 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 144 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 145 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 146 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 147 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 148 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу
{Пункт 149 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 8. Державні закупівлі
{Пункт 150 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 151 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 152 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 153 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 9. Інтелектуальна власність
{Пункт 154 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 155 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 156 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 157 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 158 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 159 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 160 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 10. Конкуренція
{Пункт 161 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 162 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 163 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 164 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 165 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 166 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 167 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 168 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 169 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями
{Пункт 170 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 12. Прозорість
{Пункт 171 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 172 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 13. Торгівля та сталий розвиток
{Пункт 173 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 174 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 175 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}Глава 14. Вирішення спорів
{Пункт 176 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
{Пункти 177-473 виключено на підставі Розпорядження КМ № 503-р від 21.06.2017}РОЗДІЛ VI. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством
474.

Стаття 453

Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA

-”-

Нацдержслужба Мінекономрозвитку
МЗС
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

Європейська служба зовнішньої діяльності

475.

Статті 453, 456

Забезпечення подальшої взаємодії з Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM) та компетентними органами держав - членів ЄС у питаннях боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон України (контрабандою) культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, військових зразків зброї та набоїв до неї, спеціальних технічних засобів отримання інформації тощо

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

476.

Стаття 459,
додаток XLIII

Забезпечення подальшої співпраці з Європейським офісом по боротьбі з шахрайством у питаннях протидії поширенню контрафактної продукції (насамперед підакцизної)

-“-

ДФС
МВС
СБУ (за згодою)

-“-

477.

Стаття 459,
додаток XLIII

Організація навчальних візитів до Європейського офісу по боротьбі з шахрайством та уповноважених органів з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС

-“-

ДФС
МВС
Мінфін
Мін’юст
ДСЗПД
Держфінмоніторинг
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-“-РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення
478.

Статті 453-459

Опрацювання із Стороною ЄС, зокрема Групою підтримки України, питання щодо забезпечення з боку ЄС належної технічної та фінансової підтримки виконання Угоди про асоціацію, зокрема в рамках Європейського інструменту сусідства

червень
2015 р.

Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мін’юст

Група підтримки України

479.

Статті 461-465

Підготовка положень українських частин двосторонніх органів асоціації

жовтень
2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
ДФС
Мінагрополітики
Мінприроди
Держветфітослужба
Державна служба інтелектуальної власності
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

480.

Статті 461-465

Забезпечення роботи двосторонніх органів асоціації, зокрема їх українських частин

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
ДФС
Мінагрополітики
Мінприроди
Держветфітослужба
Державна служба інтелектуальної власності
інші центральні органи виконавчої влади

-“-

481.

Статті 467, 468

Сприяння Верховній Раді України щодо започаткування роботи та проведення засідань Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС

до схвалення Правил процедури

МЗС

Європейський Парламент

482.

Статті 469, 470

Сприяння Платформі громадянського суспільства щодо започаткування роботи та проведення засідань Платформи громадянського суспільства

-“-

МЗС
Мін’юст

Європейський економічний і соціальний комітет

483.

Стаття 470

Забезпечення доступу громадськості та засобів масової інформації до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційних сайтах центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до формування та реалізації державної політики європейської інтеграції; створення спеціального інтернет-порталу із залученням технічної допомоги в рамках Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СIВ)

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС
Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
інші державні органи (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

484.

Стаття 470

Підготовка пропозицій щодо покращення поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України в рамках інформаційно-комунікаційної стратегії

грудень
2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

485.

Статті 74, 463, 465, 476

Підготовка із залученням європейських експертів та громадськості та подання пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері забезпечення європейської інтеграції, у тому числі щодо виконання Угоди про асоціацію та наближення законодавства України до права ЄС

жовтень
2014 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку
МЗС
Нацдержслужба

Європейська служба зовнішньої діяльності Генеральний директорат Європейської Комісії  “Торгівля”

486.

Стаття 474

Забезпечення централізованого здійснення в установленому порядку перекладу актів законодавства ЄС на українську мову відповідно до визначених пріоритетів та потреб заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та забезпечення вільного доступу до такого перекладу

2014-2017 роки

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції центральні органи виконавчої влади

-“-

487.

Стаття 474

Експертне та методологічне забезпечення процесу наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)

-“-

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

-“-

488.

Стаття 483

Проведення консультацій відповідно до положень Заключного акта від 27 червня 2014 р., підписаного разом з Угодою про асоціацію, з метою визначення дії Угоди щодо незаконно анексованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які належним чином не контролюються владою України

січень
2015 р.

МЗС
Мін’юст
Мінекономрозвитку

Європейська служба зовнішньої діяльностівгору