Про відзначення 100-річчя Київського політехнічного інституту
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.1995850
Документ 850-95-п, поточна редакція — Прийняття від 20.10.1995

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 жовтня 1995 р. N 850
Київ
Про відзначення 100-річчя Київського
політехнічного інституту

Ураховуючи визначний внесок Київського політехнічного
інституту в підготовку висококваліфікованих спеціалістів і
розвиток науки та у зв'язку із 100-річчям з часу його заснування
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
заходів щодо відзначення 100-річчя Національного технічного
університету "Київський політехнічний інститут" у складі згідно з
додатком N 1. 2. Схвалити план заходів щодо відзначення ювілею
Національного технічного університету "Київський політехнічний
інститут" згідно з додатком N 2. 3. Міністерству зв'язку виготовити до лютого 1998 р. поштову
марку і конверт, присвячені ювілейній даті Національного
технічного університету "Київський політехнічний інститут".

Перший
віце-прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.28
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1995 р. N 850
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 100-річчя
Національного технічного університету "Київський політехнічний
інститут"
КУРАС - Віце-прем'єр-міністр України
Іван Федорович голова оргкомітету)
ЗГУРОВСЬКИЙ - Міністр освіти (заступник голови
Михайло Захарович Оргкомітету)
ІЛЬЧЕНКО - проректор Національного технічного
Михайло Юхимович університету "Київський
політехнічний інститут"
(відповідальний секретар
Оргкомітету)
АРТЮХ - заступник голови Київської міської
Галина Михайлівна державної адміністрації
БУДЗАН - виконавчий директор Міжнародного
Богдан Павлович фонду "Відродження" (за згодою)
ВОЛКОВ - завідуючий Відділом науки та освіти
Олег Ігорович Адміністрації Президента України (за
згодою)
ГОЛУБ - головний спеціаліст Відділу з питань
Володимир освіти, культури та охорони здоров'я
Володимирович Кабінету Міністрів України
ГОРБУЛІН - радник Президента України з питань
Володимир Павлович національної безпеки - секретар Ради
національної безпеки при
Президентові України (за згодою)
ЗГУРСЬКИЙ - головний науковий співробітник
Валентин Арсентійович Національної академії наук,
президент "Українського кредитного
банку"
ЄФРЕМОВ - Міністр зв'язку
Валерій Павлович
ЛУКОМСЬКИЙ - голова Державної служби з питань
Василь Григорович спеціальної інформації та критичних
технологій
МАЛЄВ - Міністр машинобудування,
Валерій Іванович військовопромислового комплексу і
конверсії
МАЛИШЕВСЬКИЙ - президент фірми "Київінвест"
Григорій Дмитрович
МАСОЛ - генеральний директор акціонерного
Ігор Віталійович товариства "Росток"
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
МОКРЕНКО - генеральний директор - художній
Анатолій Юрійович керівник Національної опери
НЕГОДА - генеральний директор НКАУ
Олександр Олексійович
НОВІК - радник Прем'єр-міністра України
Анатолій Матвійович
ПАВЛОВСЬКИЙ - народний депутат України (за згодою)
Михайло Антонович
ПАТОН - президент Національної академії наук
Борис Євгенович
ПОВЗИК - президент консорціуму "Камінь
Анатолій Іванович України"
ПОНОМАРЬОВ - генеральний директор науково-
Василь Олександрович виробничого об'єднання "Реле та
автоматики"
САЛІЙ - керівник Контрольної служби
Іван Миколайович Президента України (за згодою)
САЧКОВ - голова Центрального комітету
Леонід Семенович профспілки працівників освіти і
науки (за згодою)
СЕМЕНОВ - голова Державної служби з питань
Юрій Олександрович технічного захисту інформації
СТОРІЖКО - голова Державного комітету з питань
Володимир Юхимович науки, техніки та промислової
політики
ШЕБЕРСТОВ - Міністр енергетики і електрифікації
Олексій Миколайович
ШМАРОВ - Міністр оборони
Валерій Миколайович
ШПЕК - Віце-прем'єр-міністр України
Роман Васильович
ЯКИМЕНКО - перший проректор Національного
Юрій Іванович технічного університету "Київський
політехнічний інститут"

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1995 р. N 850

ПЛАН
заходів щодо відзначення
ювілею Національного технічного університету
"Київський політехнічний інститут"
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування заходів | Відповідальні | Термін | за виконання | виконання —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Провести у м. Києві Міносвіти вересень 1998 р.
урочисте засідання, Київська міськ-
присвячене 100-річчю держадміні-
Національного технічного страція
університету "Київський ректорат
політехнічний інститут" Університету
(далі-Університет)
2.Порушити перед ЮНЕСКО Міносвіти листопад 1995 р.
питання про включення дати МЗС
100-річного ювілею
Національного технічного
університету "Київський
політехнічий інститут" до
календаря святкування
історичних подій
3. Підготувати матеріально-
технічну базу Університету
до відзначення його ювілею,
в тому числі здійснити
комплекс робіт, пов'язаних
з:
реконструкцією і Міносвіти 1995 - 1998
реставрацією історичних ректорат роки
будівель, архітектурних Університету
пам'яток (корпуси N 1, 4, Київська міськ-
житлові будинки N 1,2,3, держадміні-
музейний комплекс) страція
будівництвом навчального Міносвіти 1996 - 1998
корпусу поліграфічного ректорат роки
факультету і факультету Університету
авіаційних та космічних
систем, житлового будинку
по вул. Дашавській
капітальним ремонтом Міносвіти 1996 - 1997
гуртожитків N 1, 3 та ректорат роки
студентської їдальні Університету
упорядкуванням історичної ректорат 1995 - 1997
лісопаркової зони території Університету роки
та під'їзних шляхів до Київська міськ-
Університету держадміні-
страція
4. Внести до Адміністрації Міносвіти червень 1998 р.
Президента України Київська міськ-
пропозиції про відзначення держадміні-
нагородами Президента страція
України та присвоєння
почесних звань працівникам
Університету, які досягли
значних успіхів у роботі
5. Підготувати та ректорат 1996 - 1997
опублікувати ювілейні Університету роки
матеріали, в тому числі редакція газети
відеофільми, пам'ятні "Освіта"
медалі, сувенірну продукцію
6. Видати матеріали про Міносвіти 1997 рік
діяльність Університету ректорат
впродовж 100 років Університету
7. Провести тематичні Міносвіти 1995 - 1998
наукові конференції, Національна роки
присвячені 100-річчю академия наук
Університету, а також цикл ректорат
науково- технічних, Університету
організаційних і мистецьких
заходів, присвячених
розвитку науки і техніки
України та історії
Університету, в тому числі
студенські конкурси,
ретроспективну виставку
"КПІ - 100"

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОНвгору