Документ 856-98-п, поточна редакція — Прийняття від 12.06.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 червня 1998 р. N 856
Київ
Про реконструкцію виробництв відкритого
акціонерного товариства "Одеський
нафтопереробний завод"

З метою забезпечення південних регіонів нафтопродуктами і
поліпшення екологічного стану в регіоні м. Одеси Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Одеської обласної державної
адміністрації і Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості щодо реконструкції відкритого
акціонерного товариства "Одеський нафтопереробний завод" та
будівництва у 1998 - 2005 роках об'єктів комплексу глибокої
переробки нафти згідно з додатком 1.
2. Взяти до відома, що відкрите акціонерне товариство
"Одеський нафтопереробний завод" здійснить заходи щодо зниження
рівня забруднення навколишнього природного середовища шкідливими
викидами виробництва згідно з додатком 2 для поліпшення
екологічної обстановки в районі м. Одеси.
Фінансування реконструкції виробництв відкритого акціонерного
товариства "Одеський нафтопереробний завод" і будівництва
комплексу глибокої переробки нафти буде проведено за рахунок
власних коштів заводу і залучення вітчизняних та іноземних
інвесторів.
3. Абзац другий розділу 4 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 867 ( 867-93-п ) "Про
заходи щодо зниження забруднення північно-західної частини Чорного
моря в районі м. Одеси" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1998 р. N 856
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
комплексу глибокої переробки нафти, що будуватимуться
у 1998 - 2005 роках відкритим акціонерним товариством
"Одеський нафтопереробний завод"
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Вартість будівництва| Термін |Збільшення |————————————————————|будівництва|річних обся- |млн. |млн. | |гів вироб- |доларів |гривень | |ництва наф- |США | | |топродуктів —————————————————————————————————————————————————————————————————— Установки:
первинної переробки 68 2004 - 2005
нафти потужністю 4
млн. тонн на рік
каталітичного 122,2 2002 - 2005 1 млн. тонн
крекінгування неетилова-
нафтової сировини ного
потужністю 1,5 млн. бензину
тонн
гідросульфуризації 84,5 1999 - 2003
мазуту потужністю 2
млн. тонн
демеркаптанізації 2,6 2003 - 2005
бензину та
скрапленого газу
виробництва сірки та 23,8 2001 - 2003 54 тис.тонн
регенерації сірки з чис-
моноетаноламіну тотою 99,98
потужністю 54 тис. відсотка
тонн на рік
виробництва водню 17,7 2001 - 2003 30 тис. тонн
водню на рік
виробництва 14,6 2003 - 2004
полімербензину
Пункт наливу світлих 3,4 2004 - 2005
нафтопродуктів в
автоцистерни
Пункт наливу світлих 3,4 2004 - 2005
нафтопродуктів в
автоцистерни
Мобільна установка з 1,2 2005
переробки нафтового
шламу
Установка з 5 2004 - 2005
уловлювання парів
нафти та бензину
Пункт наливу світлих 3,4 2004 - 2005
нафтопродуктів в
автоцистерни
Об'єкти охорони 56,4 1999 - 2005
довкілля
Об'єкти загального 197,8 1999 - 2005
заводського
господарства ——————————————————————————————————————————— Усього 275 322,2

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 1998 р. N 856
ЗАХОДИ
щодо зниження рівня забруднення навколишнього природного
середовища шкідливими викидами виробництва відкритого
акціонерного товариства "Одеський нафтопереробний завод"
—————————————————————————————————————————————————————————— Найменування робіт | Термін виконання, | роки —————————————————————————————————————————————————————————— Ліквідація етилозмішувальної 1998
установки
Реконструкція факельного 2003
господарства
Реконструкція системи 2001
каналізації і очисних споруд
Будівництво герметичного 2004
автоматизованого пункту
наливу світлих нафтопродуктів в
автоцистерни
Реконструкція котельні з 2000
улаштуванням зворотної
системи повернення конденсату
Будівництво установки з 2005
переробки нафтового
шламу
Впровадження сучасних систем 1999
контролю за станом
навколишнього природного
середовища
Заміна старих резервуарів на 1997 - 2000
нові
Очищення димових газів від 2004
оксидів сірки й азоту
Установка з уловлювання парів 2005
вуглеводнів з
резервуарів нафти та бензину

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору