Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 23.10.2013869-р
Документ 869-2013-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.03.2015, підстава - 223-2015-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 жовтня 2013 р. № 869-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 223-р від 18.03.2015}

Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

Затвердити Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2013 р. № 869-р

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

Загальні положення

Цей Стратегічний план визначає базові принципи, стратегічні напрями, цілі та завдання розвитку Міндоходів, виконання яких забезпечить реалізацію державної політики у податковій та митній сфері з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку України у перспективі до 2018 року.

Метою цього Стратегічного плану є підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надання послуг громадянам і бізнесу та, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.

Цей Стратегічний план розроблено за участю міжнародних консультантів компанії “PricewaterhouseCoopers” та схвалено Всесвітньою митною організацією (WCO).

Місія та бачення, принципи роботи

Місією Міндоходів є адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надання послуг громадянам і бізнесу та, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.

Бачення: Міндоходів - орган державної влади, ефективна діяльність якого сприйматиметься як професійна, справедлива, неупереджена. Громадяни та бізнес переконаються, що податкова та митна системи прості у застосуванні. Інновації та інформаційні технології будуть основою вдосконалення діяльності Міндоходів.

Принципами роботи Міндоходів є:

сприйняття громадян і бізнесу як партнерів, повага до них;

довіра до громадян і бізнесу та переконаність, що більшість з них працює чесно;

допомога тим, хто цього потребує, та викриття тих, хто порушує вимоги законодавства;

створення умов для професійного зростання і розвитку працівників Міністерства;

прагнення бути корисними суспільству.

Напрями та цілі Стратегічного плану

Підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, формування зручної та комфортної для платника системи податкового та митного сервісу здійснюватиметься за такими напрямами:

розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом;

надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг;

сприяння розвиткові міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання;

здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

оптимізація оперативно-слідчої діяльності у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері*;

__________

*Підрозділи податкової міліції діють у складі Міндоходів та його територіальних органів до прийняття законодавчого акта з питань податкової міліції.

впровадження ефективних методів протидії корупції;

формування ефективної системи управління персоналом;

стратегічне управління організацією, постійне та безперервне вдосконалення операційної діяльності.

Під час реалізації зазначених напрямів передбачається досягнення таких цілей:

у рамках розвитку партнерських відносин з громадянами та бізнесом:

- підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та позиціонування Міндоходів як відкритого та готового до конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом органу;

- формування інформаційного поля про діяльність Міндоходів;

- удосконалення податкового та митного законодавства;

- неупереджене та справедливе застосування законодавства;

- зменшення адміністративного навантаження на громадян та бізнес;

у рамках забезпечення надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг:

- розроблення і впровадження ефективної моделі надання послуг громадянам та бізнесу;

- розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу;

у рамках сприяння розвиткові міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання:

- підвищення ефективності процедур митного контролю;

- реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил;

- розвиток митної інфраструктури;

у рамках здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

- підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків;

- посилення функції оцінки та управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів;

- посилення централізованої аналітичної функції;

- удосконалення системи стягнення податкового та митного боргу;

у рамках оптимізації оперативно-слідчої діяльності у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері:

- боротьба із злочинністю у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері;

- розвиток оперативно-слідчої функції (взаємодія з іншими підрозділами, формування позитивного іміджу);

у рамках впровадження ефективних методів протидії корупції:

- активна взаємодія з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції;

- розроблення та впровадження комплексної системи протидії корупції у Міндоходів;

у рамках формування ефективної системи управління персоналом:

- підвищення ефективності управління персоналом у Міндоходів;

- розвиток системи безперервного навчання та підвищення рівня мотивації працівників;

у рамках стратегічного управління організацією, постійного та безперервного вдосконалення операційної діяльності:

- забезпечення стратегічного управління організацією;

- активне співробітництво з податковими і митними службами іноземних держав, міжнародними організаціями, а також застосування провідного міжнародного досвіду;

- проведення регулярної оцінки ефективності роботи структурних підрозділів Міндоходів, формування системи управління якістю їх роботи;

- оптимізація організаційної та функціональної структури Міндоходів;

- забезпечення комплексної автоматизації ключових процесів у Міндоходів;

- побудова сучасної та динамічної ІТ-функції;

- забезпечення високого рівня продуктивності, надійності та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем.

Шляхи виконання Стратегічного плану

Реалізація стратегічних напрямів здійснюється згідно з наведеним у додатку планом, для забезпечення виконання якого Міндоходів щороку розробляються відповідні заходи.

Відповідальним за виконання зазначеного плану є Міндоходів.

Фінансове забезпечення виконання Стратегічного плану

Виконання завдань, визначених цим Стратегічним планом, здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених Міндоходів у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Очікувані результати

Виконання цього Стратегічного плану дасть змогу прискорити проведення структурних реформ у національній економіці, сформувати зручну та комфортну для платника систему податкового та митного сервісу, поліпшити бізнес-клімат, розробити ефективний механізм протидії новим економічним викликам.Додаток
до Стратегічного плану

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

Найменування стратегічної цілі

Найменування заходу (стратегічної ініціативи)

Строк виконання

1. Підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та позиціонування Міндоходів як відкритого та готового до конструктивного діалогу з громадськістю та бізнесом органу

розширення участі представників бізнесу та інститутів громадянського суспільства в процесі прийняття управлінських рішень

2013-2018 роки

систематизація роботи з майбутніми платниками

-“-

2. Формування інформаційного поля про діяльність Міндоходів

пропаганда добровільної сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-“-

впровадження ефективних інноваційних інструментів комунікації з громадянами та бізнесом

-“-

3. Удосконалення податкового та митного законодавства

розроблення законодавчих ініціатив у тісному діалозі з платниками податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-“-

4. Неупереджене та справедливе застосування законодавства

удосконалення механізму застосування апеляційних процедур

-“-

впровадження практики застосування податкового компромісу

2014-2016 роки

забезпечення єдиного підходу до застосування законодавства

2013-2018 роки

затвердження єдиних правил та критеріїв підготовки відповідей на запитання платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-“-

5. Зменшення адміністративного навантаження на громадян та бізнес

спрощення форм декларацій та зменшення обсягу інформації, що подається платниками

-“-

розроблення простих покрокових інструкцій заповнення декларацій для фізичних осіб, а також підприємств середнього та малого бізнесу

2013-2014 роки

розвиток взаємодії з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо обміну інформацією про платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2013-2018 роки

6. Розроблення і впровадження ефективної моделі надання послуг громадянам та бізнесу

впровадження практики управління сервісом Міндоходів

2013-2014 роки

впровадження практики управління послугами для платників податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2013-2018 роки

покращення обслуговування великих платників податків

2013-2018 роки

7. Розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу

впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів обслуговування

-“-

створення “єдиного вікна” для подання звітності в електронній формі до Міндоходів, Пенсійного фонду України та Держстату

2014-2015 роки

створення необхідних умов для ефективного розвитку електронних сервісів

-“-

8. Підвищення ефективності процедур митного контролю

удосконалення системи електронного декларування товарів

2013-2018 роки

спрощення митних процедур для сумлінних платників

-“-

впровадження концепції “єдиного вікна” під час митного контролю та оформлення товарів

2014-2018 роки

впровадження системи попереднього інформування територіальних органів Міндоходів перевізниками про переміщення вантажів

2014-2015 роки

забезпечення автоматизованого оперативного обміну інформацією з митними службами іноземних держав

2014-2018 роки

розвиток митного пост-аудиту в рамках проведення Міндоходів перевірок

2013-2016 роки

розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю

2013-2018 роки

9. Реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил

реформування системи відповідальності за порушення митних правил

-“-

10. Розвиток митної інфраструктури

удосконалення інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон та їх технічного забезпечення

2014-2018 роки

організація та забезпечення спільного митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон

-“-

11. Підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків

впровадження системи контролю за трансфертним ціноутворенням

2013-2018 роки

забезпечення контролю за проведенням суб’єктами господарювання готівкових розрахунків

-“-

впровадження електронних методів проведення перевірок

-“-

удосконалення системи декларування та адміністрування податків на доходи фізичних осіб

-“-

впровадження систем дистанційного контролю за виробництвом алкогольних і тютюнових виробів

-“-

12. Посилення функції оцінки та управління ризиками як основи контролю за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів

розроблення методик роботи з платниками податків різних категорій ризиків

-“-

створення системи контролю на всіх етапах переміщення товарів на території України

-“-

впровадження проактивного адміністрування податків

-“-

13. Посилення централізованої аналітичної функції

проведення аналізу та опрацювання оперативної інформації про податкові та митні ризики, характерні для певних регіонів

2014-2018 роки

удосконалення системи запобігання виникненню ризиків несплати податків та зборів

2013-2018 роки

комплексна автоматизація процесів управління ризиками, що пов’язані з платниками податків, зборів та митних платежів

2014-2016 роки

трансформація прогнозування доходів бюджету в координацію бюджетного процесу за доходами з урахуванням найкращих світових практик

2014-2018 роки

оптимізація методологічної складової процесу ведення митної статистики відповідно до міжнародних стандартів

-“-

14. Удосконалення системи стягнення податкового та митного боргу

розроблення законодавчих ініціатив з питань прискорення стягнення податкового боргу

2013-2014 роки

оптимізація роботи із стягнення податкового та митного боргу

2013-2018 роки

забезпечення стягнення податкового боргу з урахуванням можливості подальшого ведення бізнесу боржником

2013-2014 роки

15. Боротьба із злочинністю у сфері оподаткування, митній та бюджетній сфері

впровадження провідного світового досвіду у сфері запобігання та боротьби із злочинністю, пов’язаною з несплатою податків, зборів, митних платежів

2013-2018 роки

розвиток аналітичної функції оперативно-слідчих підрозділів Міндоходів

-“-

удосконалення системи протидії податковому шахрайству, включаючи шахрайство щодо сплати податку на додану вартість

-“-

удосконалення системи протидії контрабанді та запобігання порушенню митних правил

2013-2018 роки

16. Розвиток оперативно-слідчої функції (взаємодія з іншими підрозділами, формування позитивного іміджу)

підвищення рівня взаємодії оперативно-слідчих підрозділів з іншими підрозділами Міндоходів під час виявлення схем ухилення від сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2014-2018 роки

формування позитивного іміджу оперативно-слідчих підрозділів Міндоходів

-“-

17. Активна взаємодія з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції

вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду щодо протидії корупції

2013-2018 роки

співпраця з міжнародними організаціями, що провадять діяльність з питань протидії корупції

-“-

18. Розроблення та впровадження комплексної системи протидії корупції у Міндоходів

розроблення та реалізація стратегії протидії корупції в Міністерстві

-“-

19. Підвищення ефективності управління персоналом у Міндоходів

розроблення та реалізація кадрової стратегії з урахуванням структури органів доходів і зборів різного рівня

-“-

удосконалення методів комунікації між керівництвом та персоналом Міністерства

-“-

популяризація культури єдності, професіоналізму та високих етичних стандартів, включаючи неприйняття корупції як явища

-“-

20. Розвиток системи безперервного навчання та підвищення рівня мотивації працівників

удосконалення процесу підбору та найму персоналу

2014-2018 роки

створення умов для професійного зростання та розвитку працівників, їх безперервного навчання

-“-

створення системи мотивації персоналу, яка базується на оптимальній комбінації матеріальних та нематеріальних стимулів

-“-

розроблення та впровадження прозорих і зрозумілих систем оцінки персоналу

-“-

21. Забезпечення стратегічного управління організацією

розвиток системи управління стратегічними ініціативами Міндоходів

2013-2014 роки

щорічне оперативне планування в рамках виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки

2013-2018 роки

комплексне поліпшення обліково-звітної складової діяльності Міністерства

-“-

розроблення та впровадження системи поточного планування роботи Міністерства та його територіальних органів

-“-

22. Активне співробітництво з податковими і митними службами іноземних держав, міжнародними організаціями, а також застосування провідного міжнародного досвіду

активне вивчення та впровадження провідного міжнародного досвіду з питань оподаткування та митної справи

-“-

утворення інституту митно-податкових аташе при дипломатичних представництвах України

2014-2018 роки

системна співпраця з податковими та митними службами іноземних держав, а також міжнародними організаціями, включаючи Внутрішньо-європейську організацію податкових адміністрацій (IOTA) та Всесвітню митну організацію (WCO)

2013-2018 роки

23. Проведення регулярної оцінки ефективності роботи структурних підрозділів Міндоходів, формування системи управління якістю їх роботи

впровадження моделі управління бізнес-процесами Міністерства

2013-2018 роки

розроблення методики та формування системи операційних показників для структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Міндоходів

2014-2018 роки

розроблення та впровадження системи оцінювання рівня виконавської дисципліни в Міністерстві та його територіальних органах

2013-2018 роки

впровадження найкращих практик внутрішнього аудиту

-“-

проведення регулярного незалежного аудиту інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційної безпеки

2015-2018 роки

24. Оптимізація організаційної та функціональної структури Міндоходів

запровадження табелів територіальних органів Міністерства*

2014-2018 роки

реструктуризація територіальних органів Міндоходів на основі зазначених табелів

-“-

утворення загальних центрів обслуговування для реалізації допоміжних функцій на регіональному рівні

2013-2018 роки

розроблення та впровадження нової моделі роботи департаменту доходів і зборів з фізичних осіб

2014-2018 роки

__________
*Уніфікований документ, який формується в автоматичному режимі для всіх територіальних органів Міндоходів та за допомогою якого проводиться аналіз ефективності їх роботи.

25. Забезпечення комплексної автоматизації ключових процесів у Міндоходів

розроблення плану автоматизації та централізованої архітектури інформаційно-телекомунікаційних систем

2013-2014 роки

покращення якості даних та звітності

2013-2018 роки

інтеграція інформаційно-телекомунікаційних систем, запровадження принципу “єдиного погляду” на платника податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2014-2015 роки

26. Побудова сучасної та динамічної ІТ-функції

запровадження ефективного процесу управління інформаційними технологіями

2014-2018 роки

максимальна централізація ІТ-функції

2014-2015 роки

27. Забезпечення високого рівня продуктивності, надійності та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем

модернізація ІТ-інфраструктури, централізація управління нею

2014-2018 роки

запровадження ефективної комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

2013-2018 роки

утворення основного та резервного центрів оброблення даних відповідно до сучасних вимог

2014-2015 роки
вгору