Про зміну меж міста Чернігів Чернігівської області
Постанова Верховної Ради України від 08.07.1999872-XIV
Документ 872-XIV, поточна редакція — Прийняття від 08.07.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Чернігів Чернігівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 35, ст.313 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити у межі міста Чернігів Чернігівської області села
Олександрівка, Півці, частину території села Новоселівка
Новоселівської сільської ради з прилеглими землями загальною
площею 513,4 гектара, 50,7 гектара земель Радянсько-Слобідської
сільської ради, 160,2 гектара земель Шестовицької сільської ради
Чернігівського району та затвердити межі міста загальною площею
7856,3 гектара.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 8 липня 1999 року
N 872-XIVвгору