Документ 880-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 880
Київ

Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 880

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Повноваження Держархбудінспекції здійснюються її апаратом. При цьому реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларації щодо об’єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється безпосередньо апаратом Держархбудінспекції, а щодо інших об’єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об’єктів.”.

2. В абзаці другому пункту 9 слова “договором будівельного підряду” замінити словом “договором”.

3. Пункти 14, 15 і 17 викласти в такій редакції:

“14. У разі втрати або пошкодження декларації чи сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно їх дублікат протягом десяти робочих днів після надходження від замовника (його уповноваженої особи) відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у друкованих засобах масової інформації повідомлення про їх втрату чи подання пошкодженої декларації або сертифіката.

15. Дані щодо зареєстрованих декларацій, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації, а також виданих сертифікатів та відмов у їх видачі вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її надходження.

Реєстрація декларації або видача сертифіката чи їх дублікатів здійснюється шляхом внесення даних до реєстру з дотриманням вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги.”;

“17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю два примірники декларації:

щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

щодо об’єктів, які належать до I-III категорії складності, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.”.

4. У пункті 18:

1) в абзаці першому слова “вносить їх до реєстру” замінити словами “забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру”;

2) в абзаці другому слова “замовнику” та “з повідомленням” замінити відповідно словами “замовнику (його уповноваженій особі)” та “з повідомленням про вручення”.

5. У пункті 19 слово “замовнику” замінити словами “замовнику (його уповноваженій особі)”.

6. У пункті 22:

1) в абзаці другому слово “єдиного” виключити;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує подання до реєстру зазначеної у декларації інформації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.”;

3) у першому реченні абзацу восьмого слова “документа (рішення, наказ, розпорядження)” замінити словами “розпорядчого акта”;

4) в абзаці одинадцятому цифри “18” замінити цифрами “17”.

7. Абзац другий пункту 25 після слів “державні органи” доповнити словами “ (їх консультативно-дорадчі органи)”.

8. В абзаці сьомому пункту 27 слово і цифри “додатком 10” замінити словом і цифрами “додатком 11”;

9. У додатках до Порядку:

{Зміни до додатків}вгору