Документ 909-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 листопада 2016 р. № 909-р
Київ

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016-2018 роках

1. Затвердити план дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016-2018 роках, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання плану дій, затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 909-р

ПЛАН ДІЙ
із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016-2018 роках

Загальна частина

Реалізуючи Ініціативу “Партнерство “Відкритий Уряд”, Уряд України має на меті принципово змінити підходи до формування та реалізації державної політики в частині забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень, їх відповідності очікуванням громадян.

Роль інститутів громадянського суспільства у суспільно-політичних процесах, зокрема у вирішенні життєво важливих для України питань, постійно зростає. Громадські активісти, волонтери, представники благодійних організацій роблять суттєвий внесок у реалізацію соціально-економічних реформ, захист територіальної цілісності держави, підтримку соціально вразливих груп населення. Реалізація Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” є важливим кроком до посилення партнерських відносин між органами влади та інститутами громадянського суспільства і потужним інструментом для демократизації держави в цілому.

Провівши консультації з інститутами громадянського суспільства, Кабінет Міністрів України зобов’язується забезпечити у 2016-2018 роках належну реалізацію Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”.

План дій буде виконуватися у тісній співпраці органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Інформація про хід їх виконання буде доступна для громадян на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

Досягнення України у впровадженні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

Ініціатива “Партнерство “Відкритий Уряд” (далі - Ініціатива) запроваджується в Україні з 2012 року. Виконання попереднього плану дій дозволило реалізувати ряд завдань, зокрема:

удосконалити процедури проведення консультацій з громадськістю, створення та діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади;

відкрити доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;

започаткувати надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних;

створити умови для запровадження роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

ввести в експлуатацію Єдиний державний портал адміністративних послуг, що містить інформацію про послуги, які надаються центральними органами виконавчої влади;

впровадити механізм подання електронних звернень, а також інструмент електронних петицій;

розпочати функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

Незалежне оцінювання, проведене на замовлення керівного комітету Ініціативи, засвідчило певний прогрес у напрямі розвитку відкритого урядування в Україні. Водночас були висловлені рекомендації щодо зменшення кількості зобов’язань в наступному плані дій та зосередження уваги на пріоритетних і реалістичних заходах, таких як введення в дію системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подальше розкриття та інтеграція різноманітних державних реєстрів за допомогою онлайн-доступу та у формі відкритих даних, здійснення публічних закупівель за допомогою електронних платформ, розроблення дорожньої карти електронної демократії в Україні тощо.

Зазначені рекомендації враховані під час розроблення нового плану дій з реалізації Ініціативи.

Підготовка та обговорення нових завдань Кабінету Міністрів України в рамках реалізації Ініціативи

З метою залучення представників інститутів громадянського суспільства до розроблення проекту плану дій на початковому етапі у жовтні 2015 р. на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” було розміщено оголошення для отримання пропозицій щодо основних напрямів реалізації Ініціативи.

У грудні 2015 р. - січні 2016 р. органи виконавчої влади напрацьовували пропозиції до проекту плану дій.

Протягом січня 2016 р. відбулися відкриті засідання робочих груп Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи, під час яких експерти, представники інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади обговорювали питання реалізації Ініціативи у 2016-2018 роках.

Протягом лютого 2016 р. відбулися регіональні громадські обговорення пропозицій до плану дій із впровадження Ініціативи у 2016-2018 роках. Оскільки такі обговорення проводилися з відкритою акредитацією учасників, до них долучилася велика кількість представників інститутів громадянського суспільства та експертів.

В рамках заходу, який проводився 21 березня 2016 р., з обговорення доповіді механізму незалежного звітування про реалізацію Ініціативи в Україні у 2014-2015 роках також були напрацьовані пропозиції до нового плану дій.

Пропозиції, що надійшли під час проведених заходів, були узагальнені Секретаріатом Кабінету Міністрів та проаналізовані на відповідність основним викликам і принципам Ініціативи. Також під час опрацювання окремих пропозицій проводилися додаткові зустрічі з представниками органів виконавчої влади та експертами у відповідних сферах.

У травні 2016 р. пропозиції до плану дій були винесені на широке громадське обговорення через Інтернет з можливістю вибрати п’ять пріоритетних заходів із запропонованих.

Інформація про хід підготовки проекту плану дій з впровадження Ініціативи у 2016-2018 роках, способи і строки участі представників громадськості в його обговоренні розміщувалася на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

Заходи з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи у 2016-2018 роках


Найменування заходу

Строк виконання

Виконавці

Партнери

Очікуваний результат

1.

Підвищення якості та прозорості надання адміністративних послуг:


1) забезпечення децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для громадян адміністративних послуг та інтеграція базових адміністративних послуг у центри надання адміністративних послуг

2016-2018 роки

Мін’юст
МВС
Мінрегіон
Мінагрополітики
Державне агентство з питань електронного урядування
Держгеокадастр
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська організація “Центр політико-правових реформ”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

делегування органам місцевого самоврядування повноваження з надання базових адміністративних послуг (прийняті відповідні нормативно-правові акти) та/або забезпечення надання через центри адміністративних послуг послуг з:
видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
державної реєстрації земельних ділянок, внесення та отримання інформації з Державного земельного кадастру
державної реєстрації актів цивільного стану


2) впровадження моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг

грудень 2017 року

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
місцеві держадміністрації

громадські організації “Центр політико-правових реформ”, “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

створення інформаційної системи моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг


3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо надання адміністративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах

2016-2018 роки

МІП
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
широкого інформування громадян про роботу системи надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг
проведення просвітницьких кампаній щодо порядку отримання адміністративних послуг
проведення вебінарів для представників інститутів громадянського суспільства щодо реформування системи адміністративних послуг
поширення тематичної соціальної реклами
створення спеціалізованих освітніх програм

2.

Впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі:


1) розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг в електронній формі

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів щодо порядку ведення та вимог щодо функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг
інтеграції інформаційних систем та інформаційних ресурсів до Єдиного державного порталу адміністративних послуг
функціонування єдиної платформи надання адміністративних послуг на базі Єдиного державного порталу адміністративних послуг
надання адміністративних послуг в електронній формі (повний цикл):
у 2016 році - 15 послуг
у 2017 році - 20 послуг
у 2018 році - 25 послуг


2) впровадження єдиної системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів

2016-2018 роки

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадська організація “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проекту нормативно-правового акта щодо положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів
створення інтерфейсів прикладного програмування для забезпечення доступу до пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів
підключення до електронної взаємодії:
у 2016 році - 10 пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів
у 2017 році - 20 пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів
у 2018 році - 30 пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів


3) впровадження сучасних засобів електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб

2017-2018 роки

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінрегіон
Мін’юст
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку

інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів з питань впровадження електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб в державних інформаційно-телекомунікаційних системах (травень 2017 року)
створення відповідної технологічної бази (червень 2018 року)

3.

Впровадження системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2016-2018 роки

Національне агентство з питань запобігання корупції
Адміністрація Держспецзв’язку

Проект Програми розвитку ООН в Україні “Прозорість та доброчесність публічного сектору”, громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення подання відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацій суб’єктами декларування, визначеними у статті 3 Закону

4.

Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації

2017-2018 роки

Мінрегіон
Міноборони
місцеві державні адміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
суб’єкти господарської діяльності у сфері розроблення містобудівної документації (за згодою)

громадські організації “Східноукраїнський центр громадських ініціатив”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду законопроекту про внесення змін до статті 18 Закону України “Про регулювання містобудівної документації” (грудень 2017 року)
приведення складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні в частині інформації з обмеженим доступом у відповідність із законодавчими вимогами щодо її відкритості (грудень 2017 року)
розроблення та впровадження першої черги програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру державного рівня, початку дослідної експлуатації інформаційної системи (червень 2018 року)

5.

Удосконалення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників

2017-2018 роки

Мін’юст

громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”

забезпечення запровадження механізмів пошуку та візуалізації взаємозв’язків між юридичними особами та їх засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб шляхом доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

6.

Запровадження міжнародних стандартів Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) для забезпечення підзвітності закупівельних організацій та відкритого доступу до інформації під час будівництва за публічні кошти

2017 рік

Мінінфраструктури
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Укравтодор

громадські організації “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, Консультативно-наглядова група Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST), інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
реалізації чотирьох пілотних проектів Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) із розкриття даних щодо об’єктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та публікації звіту щодо розкритих даних групою незалежних експертів (перше півріччя 2017 року)
залучення інших об’єктів будівництва за публічні кошти до стандартів розкриття інформації Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) (березень 2017 року)
у разі результативного впровадження чотирьох пілотних проектів Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) подання пропозицій щодо внесення необхідних змін до законодавчих актів з метою підвищення ефективності використання публічних коштів шляхом застосування стандартів розкриття інформації Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) (друге півріччя 2017 року)
затвердження механізму застосування стандартів Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) на рівні підзаконних актів для забезпечення прозорості використання публічних коштів під час будівництва об’єктів інфраструктури та посилення підзвітності закупівельних організацій (грудень 2017 року)

7.

Реалізація першого етапу створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”

2016-2017 роки

Мінфін

громадська організація “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
створення технічного завдання на розробку системи “Прозорий бюджет” (червень 2017 року)
розробки підсистеми “Бюджет для громадян” та впровадження її у дослідну експлуатацію (грудень 2017 року)

8.

Забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель

листопад 2016 р. - березень 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
Державне агентство з питань електронного урядування
Держаудитслужба
Національна поліція
Казначейство

громадські організації “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, Ініціатива Open Contracting Partnership, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування електронної системи публічних закупівель відповідно до міжнародного стандарту Open Contracting Data Standard (листопад 2016 року)
оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з розкриттям власників та кінцевих бенефіціарів (лютий 2017 року)
створення багатосторонньої моніторингової групи з метою забезпечення незалежного моніторингу публічних закупівель (листопад 2016 року)
запровадження системи зворотнього зв’язку з боку громадськості щодо підвищення доброчесності системи (лютий 2017 року)
функціональної сумісності між даними щодо публічних закупівель, використання бюджетних коштів та даними Казначейства для підвищення прозорості використання публічних коштів шляхом забезпечення зв’язку між плановим бюджетом та бюджетною класифікацією, результатами тендерів, договорами, актами виконаних робіт за даними договорами та транзакціями за договорами, зокрема через оприлюднення унікальних ID-договорів (березень 2017 року)

9.

Забезпечення реалізації в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей

2016-2018 роки

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінприроди
Держгеонадра

Міжнародний фонд “Відродження”, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Американська торговельна палата в Україні, громадські організації “Діксі груп”, “Аналітичний центр регіонального співробітництва”, Асоціація “Енерго Транспарентність”, міжнародна ініціатива “Публікуй, за що сплачуєш”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
супроводу у Верховній Раді України проекту Закону України “Про розкриття інформації у видобувних галузях” (до прийняття)
публікації звітів українською та англійською мовами за стандартом Ініціативи прозорості видобувних галузей (грудень 2016 р., грудень 2017 року)

10.

Запровадження громадського контролю за екологічним станом навколишнього середовища

2016-2018 роки

Мінприроди
ДАЗВ
обласні, Київська міська держадміністрації

інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
створення відкритого переліку найбільших забруднювачів у регіонах у рамках формування Загальнодержавної автоматизованої системи екологічних даних
створення електронної системи моніторингу радіаційної безпеки та екологічних загроз

11.

Створення системи “Community policing”

2016-2018 роки

Національна поліція
МВС
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (EUAM), Міжнародна організація IREX, громадська організація “Київ мрій” (Dream Kyiv), інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
навчання патрульних поліцейських, дільничних, інспекторів ювенальної превенції та інспекторів груп реагування патрульної поліції принципам “community policing” (грудень 2017 року)
проведення роз’яснювальної кампанії з питань “community policing” серед населення (червень 2018 року)
створення консультаційних груп громадян у населених пунктах (червень 2018 року)
створення та запуск онлайн-ресурсів з питань взаємодії поліції та громади (2017 рік)
реалізації проекту “Школа і поліція” (червень 2018 року)

12.

Розроблення законопроекту про публічні консультації

грудень 2016 року

Мін’юст

Благодійний фонд “Творчий центр ТЦК”, Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України”, громадські організації “Український незалежний центр політичних досліджень”, “Центр політико-правових реформ”, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду проекту Закону України “Про публічні консультації”, яким врегульовується питання проведення органами державної влади консультацій з громадськістю

13.

Забезпечення розвитку електронної демократії

2017 рік

Державне агентство з питань електронного урядування
інші органи виконавчої влади

Програма “EGAP”,
Центр розвитку інновацій Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, громадські організації “Центр політико-правових реформ”, “Електронна демократія”, “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

забезпечення:
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду Концепції розвитку електронної демократії (травень 2017 року)
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Уряду плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронної демократії (листопад 2017 року)
вгору