Документ 92/2002, поточна редакція — Редакція від 01.09.2008, підстава - 725/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо соціального захисту
селян - власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв)
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 830/2002 ( 830/2002 ) від 13.09.2002
N 725/2008 ( 725/2008 ) від 19.08.2008 }

З метою підвищення рівня соціального захисту селян -
власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також
відповідальності землекористувачів за ефективне використання
земель сільськогосподарського призначення на основі розширення
конкуренції та дальшої активізації ринкових відносин в аграрному
секторі економіки п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати одним із пріоритетних завдань пореформеного
розвитку аграрного сектора економіки забезпечення підвищення рівня
соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом
запровадження плати за оренду земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у
розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до
законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю)
та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів
господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.
{ Стаття 1 в редакції Указу Президента N 830/2002 ( 830/2002 ) від
13.09.2002; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 725/2008 ( 725/2008 ) від 19.08.2008 }
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним
адміністраціям здійснити організаційні заходи щодо:
забезпечення встановлення сторонами договорів оренди
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних
часток (паїв) плати за їх оренду в розмірах не менших, ніж
визначені статтею 1 цього Указу;
активізації серед орендарів та орендодавців земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв)
роз'яснювальної роботи з питань необхідності підвищення розмірів
плати за оренду зазначених земельних ділянок, земельних часток
(паїв), висвітлення позитивного досвіду орендних відносин у
засобах масової інформації, а також поширення цього досвіду у
відповідних регіонах.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 лютого 2002 року
N 92/2002вгору