Документ 923/95, поточна редакція — Прийняття від 07.10.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесних звань України
представникам юридичної професії

З нагоди відзначення в Україні "Відкриття Року Права" і за
значні особисті заслуги у зміцненні законності, вдосконалення
юридичної практики та високий професіоналізм присвоїти почесні
звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
ВАРФОЛОМЕЄВІЙ - директорові Науково-дослідного
Тетяні Вікторівні інституту адвокатури,
віце-президенту Спілки адвокатів
України, доктору юридичних наук,
м. Київ
ВАСИЛЕНКУ - послу з особливих доручень
Володимиру Андрійовичу Міністерства закордонних справ
України, доктору юридичних наук,
професору, м. Київ
ГОЛОВАТОМУ - народному депутатові України,
Сергію Петровичу Міністру юстиції України, президенту
Асоціації українських правників,
м. Київ
ІЗОВІТОВІЙ - адвокатові Харківської обласної
Лідії Павлівні колегії адвокатів
КОЗЬЯКОВУ - приватному нотаріусові Київського
Юрію Миколайовичу міського нотаріального округу
КРАВЧУКУ - судді Бориспільського міського суду
Григорію Павловичу Київської області
НИКОНЧУК - начальникові Управління юстиції у
Аллі Опанасівні Житомирській області
ПАВЛОВІЙ - начальникові управління Міністерства
Людмилі Миколаївні юстиції України, м. Київ
ПОЛЄНОВІЙ - начальникові відділу слідчого
Валентині Федорівні управління Головного управління МВС
України у м. Києві, полковнику
міліції
СИМОРОТУ - провідному науковому співробітникові
Захарію Кириловичу Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, м. Київ
ЧЕРНИШУ - першому заступникові Міністра
Володимиру Миколайовичу юстиції України, президенту
Української нотаріальної палати,
м. Київ
ЯКИМЕНКО - завідуючій Першою київською
Валентині Онисимівні державною нотаріальною конторою
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ЛОПУШАНСЬКОМУ - провідному науковому співробітникові
Федору Андрійовичу Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, доктору
юридичних наук, м. Київ
СЕМЧИКУ - головному науковому співробітникові
Віталію Івановичу Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, доктору
юридичних наук, члену-кореспонденту
НАН України, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ"
БОГУЦЬКОМУ - деканові Національної юридичної
Володимиру Володимировичу академії України, м. Харків
ЛОЗОВОМУ - завідуючому кафедрою Національної
Віктору Олексійовичу юридичної академії України, доктору
філософських наук, професору,
м. Харків
СВІЧКАРЬОВУ - професорові Національної юридичної
Олександру Івановичу академії України, м. Харків
СТРАХОВУ - професорові Національної юридичної
Миколі Миколайовичу академії України, доктору юридичних
наук, м. Харків

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 жовтня 1995 року
N 923/95вгору