Про Державний бюджет України на 2016 рік
Закон України; Бюджет від 25.12.2015928-VIII
Документ 928-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2016, підстава - 1809-VIII

12. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2016 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

13. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

14. Дозволити Міністерству фінансів України за згодою Національного банку України протягом першого кварталу 2016 року здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами такого правочину здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

15. Дозволити Міністерству фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України здійснити правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави, в тому числі шляхом додаткових випусків і розміщень облігацій зовнішніх державних позик України та додаткових випусків і розміщень державних деривативів на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами таких правочинів здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

16. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України.

{Абзац перший пункту 16 розділу "Прикінцеві положення" із змінами, внесеними згідно із Законом № 1660-VIII від 06.10.2016}

Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

17. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2017 рік передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання зобов’язань за здійсненими запозиченнями у сумі 1.915.250 тис. гривень.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2015 року
№ 928-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-10 ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2016 РІК}

{Додатки із змінами, внесеними згідно із Законами № 1063-VIII від 31.03.2016, № 1360-VIII від 17.05.2016, № 1384-VIII від 19.05.2016, № 1441-VIII від 07.07.2016, № 1456-VIII від 12.07.2016, № 1464-VIII від 14.07.2016, № 1516-VIII від 08.09.2016, № 1659-VIII від 06.10.2016, № 1660-VIII від 06.10.2016, № 1760-VIII від 17.11.2016, № 1785-VIII від 20.12.2016, № 1786-VIII від 20.12.2016, № 1809-VIII від 22.12.2016}вгору