Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.1995935
Документ 935-95-п, поточна редакція — Прийняття від 23.11.1995

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 листопада 1995 р. N 935
Київ
Про заходи щодо охорони водно-болотних
угідь, які мають міжнародне значення

З метою збереження унікальних природних комплексів
водно-болотних угідь, які згідно з критеріями Рамсарської
конвенції 1971 року мають природоохоронну, рекреаційну, наукову,
естетичну цінність та міжнародне значення головним чином як місця
оселень водоплавних птахів, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік водно-болотних угідь, які мають
міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних
птахів, згідно з додатком.
2. Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України, Міністерству охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки разом з Урядом Автономної
Республіки Крим, Волинською, Донецькою, Запорізькою, Одеською,
Миколаївською, Херсонською обласними державними адміністраціями до
1 січня 1997 р. забезпечити нанесення на карту меж водно-болотних
угідь, зазначених у додатку.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів Української РСР від 26 лютого 1976 р. N 106 "Про заходи
по поширенню охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне
значення головним чином як місця оселень водоплавних птахів" (ЗП
УРСР, 1976 р., N 3, ст.7).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 1995 р. N 935
ПЕРЕЛІК
водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення
головним чином як місця оселень водоплавних птахів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва водно-болотних | Орієнтовна площа, | Місце розташування угідь | гектарів | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Одеська область
Озеро Кугурлуй 6500 Ренійський та Ізмаї-
льський райони
Озеро Картал 500 Ренійський район
Кілійське гирло 32800 Кілійський район
Озеро Сасик 21000 Кілійський та Татар-
бунарський райони
Система озер Шагани- 19000 Татарбунарський район
Алібей-Бурнас
Межиріччя 7600 Біляївський та Білго-
Дністра-Турунчука род-Дністровський ра-
йони
Північна частина 20000 Овідіопольський та
Дністровського лиману Білгород-Дністровсь-
кий райони
Одеська та Миколаївська області
Тилігульський лиман 26000 Комінтернівський,
Березівський, Бере-
занський райони
Херсонська область
Дельта р.Дніпра 26000 Голопристанський та
Білозерський райони
Тендрівська затока 38000 Голопристанський
район
Херсонська область та Автономна Республіка Крим
Каркінітська та Джарил- 87000 Скадовський, Калан-
гацька затоки чацький, Краснопере-
копський, Роздольне-
нський райони
Центральний Сиваш 80000 Новотроїцький та
Джанкойський райони
Східний Сиваш 165000 Джанкойський, Ниж-
ньогірський, Совє-
тський, Кіровський,
Ленінський, Геніче-
ський райони
Херсонська та Миколаївська області
Ягорлицька затока 34000 Голопристанський та
Очаківський райони
Запорізька область
Молочний лиман 22400 Мелітопольський та
Якимівський райони
Коса Обиточна та затока 2000 Приморський район
Обиточна
Гірло р.Берди, коса 1800 Бердянський район
Бердянська та затока
Бердянська
Донецька область
Затока Білосарайська 2000 Першотравневий район
та коса Білосарайська
Затока Крива та коса 1400 Новоазовський район
Крива
Волинська область
Шацькі озера 32850 Шацький район
Заплава р.Прип'яті 12000 Любешівський, Ратнів-
ський райони
Заплава р.Стоходу 10000 Любешівський, Камінь-
Каширський, Ковельсь-
кий, Маневицький
райони

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору