Документ 944-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.08.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 15 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.342 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1994 р., N 20,
ст. 120; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р.,
N 24, ст. 209) такі зміни:
доповнити частину першу пунктом 23 такого змісту:
"23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих
навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими
здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих
бюджетів";
доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:
"Пільга щодо вступу до вищих навчальних закладів, передбачена
пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10
цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших
держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та
конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав
під час цих дій та конфліктів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 1999 року
N 944-XIVвгору