Документ 946_001-17, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.06.2018, підстава - 2467-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.07.2018. Подивитися в історії? )

НЕФКО 14/16

ПРОЕКТ "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ"

ФІНАНСОВА УГОДА
між
УКРАЇНОЮ
та
ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ

Київ, 19 грудня 2017 року

{Фінансову угоду ратифіковано Законом № 2467-VIII від 20.06.2018}

СТАТТЯ 1 КРЕДИТ І ВИБІРКИ

1.1. Сума кредит

1.2. Процедура вибірки

1.2.A Транші

1.2.B Запит на вибірку

1.2.C Рахунок вибірки

1.3 Валюта вибірки

1.4 Умови вибірки

1.4.A Перший Транш

1.4.B Перший Транш, що відноситься до Компоненту з енергоефективності Етапу II

1.4.C Другий та подальші Транші

1.4.D Усі транші

1.5 Анулювання та призупинення

1.5.A Право Позичальника на анулювання

1.5.B Право НЕФКО на призупинення та анулювання

1.5.C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.5.D Суми, що підлягають сплаті за Статтею 1.5

1.6 Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту

1.7 Комісія за проведення оцінки

1.8 Комісія за зобов’язання

СТАТТЯ 2 ВАЛЮТА ТА ГРАФІК ПОГАШЕННЯ

2.1 Валюта погашень, процентів та інших витрат

2.2 Графік погашення

СТАТТЯ 3 ПРОЦЕНТИ

3.1 Проценти

3.2 Заміна процентної ставки

3.3 Проценти на прострочені суми

СТАТТЯ 4 ПОГАШЕННЯ

4.1 Звичайне погашення

4.2 Добровільне дострокове погашення

4.2.A Можливість дострокового погашення

4.2.B Компенсація за дострокове погашення

4.2.C Механізм дострокового погашення

4.3 Обов’язкове дострокове погашення

4.3.A Випадки дострокового погашення

4.3.B Механізм дострокового погашення

4.3.C Компенсація за дострокове погашення

4.4 Загальні умови

СТАТТЯ 5 ПЛАТЕЖІ

5.1 Правило розрахунку днів

5.2 Час та місце платежу

5.3 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

5.4 Порушення системи платежів

5.5 Застосування отриманих сум

5.5.A Загальні

5.5.B Часткові платежі

СТАТТЯ 6 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАЯВИ ПОЗИЧАЛЬНИКА

6.1 Використання Кредиту та наявність інших коштів

6.2 Виконання Субпроектів

6.3 Збільшена вартість Проекту

6.4 Процедура закупівель

6.5 Продовження зобов’язань за Проектом

6.6 Дотримання законодавства

6.7 Чесність

6.8 Виділення коштів із державного бюджету

6.9 Загальні заяви та гарантії

СТАТТЯ 7 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1 Принцип рівних умов

7.2 Додаткове забезпечення

7.3 Включення положень

СТАТТЯ 8 ІНФОРМАЦІЯ ТА ВІЗИТИ

8.1 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів

8.2 Інформація стосовно Позичальника

8.3 Візити, право доступу та розслідування

8.4 Мова

СТАТТЯ 9 ПЛАТЕЖІ ТА ВИТРАТИ

9.1 Податки, мита і збори

9.2 Інші платежі

9.3 Збільшені витрати, відшкодування та взаємозалік

СТАТТЯ 10 ВИПАДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

10.1 Право вимагати погашення

10.1.A Негайна вимога

10.1.B Вимога після повідомлення про відшкодування

10.2 Інші права за законом

10.3 Компенсація

10.3.A Загальні положення

10.4 Збереження права

СТАТТЯ 11 ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

11.1 Законодавство, що застосовується

11.2 Юрисдикція

11.3 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

11.4 Цілісність угоди

11.5 Недійсність

11.6 Зміни

11.7 Примірники

СТАТТЯ 12 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1 Повідомлення іншій Стороні

12.2 Форма повідомлення

12.3 Зміни, пов’язані зі сторонами

12.4 Набуття чинності цією Угодою

12.5 Преамбула, додатки та доповнення

ДОДАТОК A ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ТА ЗВІТНІСТЬ

ДОДАТОК B ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR

ДОДАТОК C ФОРМА ДЛЯ ЗАПИТУ НА ВИБІРКУ

ДОДАТОК D ФОРМА ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗВІТУ

ДОПОВНЕННЯ I ПОВНОВАЖЕННЯ ПІДПИСАНТА ВІД ПОЗИЧАЛЬНИКА


ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:


УКРАЇНОЮ

("Позичальником")

З однієї сторони, та


ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ
КОРПОРАЦІЄЮ, яка знаходиться за адресою:
Фабіанінкату 34, 00100 Гельсінкі, Фінляндія, в особі
Магнуса Рістедта, Управляючого директора
та Хелени Ляхтєенмякі, Старшого менеджера з інвестицій

("НЕФКО")

з іншої (та спільно іменовані "Сторони").

ОСКІЛЬКИ:

(a) Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва та розвитку ("Sida") прийняло рішення надати НЕФКО гарантію захисту від збитків за цією Фінансовою угодою ("Гарантія Sida").

(b) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р.

(c) 17 вересня 2009 року Україна та НЕФКО підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 21 вересня 2010 року Законом України № 2533-VI та яка регулює діяльність НЕФКО на території України ("Рамкова угода", що може бути періодично змінена, заміщена або замінена). Рамкова угода набула чинності 18 листопада 2010 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди (як визначено нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кошти кредиту, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для НЕФКО як міжнародної фінансової організації.

(d) Позичальник заявив, що реалізує проект з метою проведення ремонтних робіт на існуючих освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України для підвищення їхньої енергоефективності (кожен окремо з яких іменується "Субпроектом", а усі разом - "Проект" або "Субпроекти"), більш детальна інформація про що міститься у Додатку A ("Технічний опис"). Проект складається з двох етапів, перший з яких охоплює Субпроекти в семи (7) університетах України, визначених в ході оцінки та перелічених у Технічному описі ("Етап I"), а другий охоплюватиме Субпроекти, які НЕФКО погодить з-поміж університетів, визначених Позичальником шляхом процедури відбору, яка є прийнятною для НЕФКО ("Етап II"). Субпроекти, запропоновані до включення в Етап II, можуть включати Субпроекти в будь-якому з університетів-учасників Етапу I та будь-яких інших державних вищих навчальних закладах, що задовольняють критеріям НЕФКО (кожен окремо з яких іменується "Кінцевий бенефіціар", а усі разом "Кінцеві бенефіціари"). Кожен Субпроект має бути розташований на тих територіях України, що перебуває під контролем уряду Позичальника.

(e) Загальна вартість Проекту відповідно до розрахунків, складає 160000000 (сто шістдесят мільйонів євро), в т. ч.:


Витрати проекту (без ПДВ та процентів під час будівництва)

Сума (млн. євро)


Етап I

81,00


Етап II

79,00


ВСЬОГО

160,00


Позичальник зазначив, що планує фінансувати Проект наступним чином:


Джерело

Сума (млн. євро)


Кредит ЄІБ

120,00


Інвестиційний грант E5P

10,00


Кредит НЕФКО

30,00


ВСЬОГО

160,00

(f) Для того, щоб виконати план фінансування, викладений у пункті (e) Преамбули, Позичальник звернувся до Європейського інвестиційного банку ("ЄІБ") з проханням надати кредит у розмірі 120000000 євро (сто двадцять мільйонів євро) із власних ресурсів ЄІБ згідно з мандатом ЄІБ на зовнішнє кредитування в період з 2014 по 2020 рік. Позичальник та ЄІБ підписали кредитну угоду від 19 грудня 2016 року ("Фінансова угода ЄІБ"), гарантовану Європейським Союзом. Інвестиційний грант в розмірі до 10000000 євро, що складається з коштів Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології (E5P) було надано для цілей фінансування Проекту та передано через ЄІБ у якості агентства, що займається впровадженням Субпроектів, що фінансуються ЄІБ ("Інвестиційний грант E5P"). Кредит, наданий ЄІБ, може бути використаний для фінансування Компоненту з енергоефективності (як визначено нижче), а також для Компоненту, не пов'язаного з енергоефективністю (як визначено нижче) Проекту.

(g) З метою подальшого задоволення плану фінансування, встановленому в пункті (e) Преамбули, Позичальник здійснив запит у НЕФКО на Кредит, що дорівнює 30000000 євро (тридцять мільйонів євро), який буде надано від НЕФКО, згідно з рішенням Ради директорів НЕФКО. Не менш 90% від Кредиту, наданого НЕФКО за цією Угодою, повинно бути використано з метою фінансування Компоненту з енергоефективності Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, а не більше 10% від Кредиту може бути використано для фінансування Компоненту, не пов'язаного з енергоефективністю.

(h) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України ("Міністерство фінансів"), у співпраці із Міністерством освіти та науки України ("Міністерство освіти та науки"), надає кошти з фінансування НЕФКО, (як це зазначено в пунктах (f) та (g) Преамбули) кожному з відповідних Кінцевих бенефіціарів відповідно до угоди про передачу коштів кредиту, що має бути укладена, зокрема, між Міністерством фінансів, Міністерством освіти та науки і відповідним Кінцевим бенефіціаром на прийнятних для НЕФКО умовах ("Угода про передачу коштів кредиту").

(i) Проект буде впроваджуватися Позичальником, що діятиме через Міністерство освіти та науки. Позичальник, діючи через Міністерство освіти та науки, здійснюватиме загальний нагляд та відповідатиме за реалізацію Проекту, в тому числі за створення групи управління та підтримки проекту ("ГУПП"), та за створення груп реалізації проекту у складі кожного Кінцевого бенефіціара ("ГРП").

(j) НЕФКО, враховуючи, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним НЕФКО, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника щодо надання йому Кредиту у сумі 30000000 євро (тридцять мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди ("Угода").

(k) Позичальник підтверджує, що його платіжні зобов'язання перед НЕФКО не підпадають під дію боргової операції, реструктуризація якої проведена або наразі проводиться Позичальником відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. ("Боргова операція").

(l) Позичальник підтверджує, що нормативно-правові акти України, які регулюють Боргову операцію або періодично регулюють подібні реструктуризації боргу, і що ніякі нормативно-правові акти України, що регулюють Боргову операцію або подібну реструктуризацію боргу (та які можуть застосовуватись час від часу), не впливають чи не будуть впливати на будь-які боргові зобов'язання Позичальника перед НЕФКО.

(m) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що НЕФКО зобов'язана дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що НЕФКО, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб'єкту санкцій (як це визначено нижче).

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Тлумачення

У цій Угоді:

(a) посилання на статті, Преамбулу, додатки та доповнення є відповідними посиланнями на статті, Преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;

(b) посилання на будь-який закон означає, якщо прямо не зазначено інше, посилання на закон Позичальника і є посиланнями на цей закон, який може час від часу змінюватися або знов набувати чинності;

(c) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, продовжуватись або викладатися у новій редакції;

(d) посилання на будь-який "суб'єкт" включає будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, державну корпорацію чи відомство або будь-яке об'єднання, траст, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); та

(e) якщо інше не вимагається контекстом, слова, що вказують однину, включають множину і навпаки, а посилання на одну стать включає посилання на інші статі.

Визначення

У цій Угоді:

"Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення (пільга), подання, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

"Робочий день" означає день (інший, ніж субота чи неділя), в який НЕФКО та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Фінляндії.

"Подія зміни в законодавстві" має значення, надане йому у Статті 4.3.A(2).

"Рахунки для одержання коштів" мають значення, надані їм у Статті 1.2.C.

"Угода" має значення, надане їй у пункті (j) Преамбули.

"Боргова операція" має значення, надане їй у пункті (k) Преамбули.

"Рахунок вибірки" має значення, надане йому в Статті 1.2.C.

"Дата вибірки" означає дату проведення фактичної вибірки Траншу НЕФКО відповідно до Статей 1.2.B. та 1.2.C.

"Запит на вибірку" означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному в Додатку C.

"Подія дестабілізації" означає одну з таких обставин або обидві з них:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або НЕФКО, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (a) або (b) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

"Інвестиційний грант E5P" має значення, надане йому в пункті (f) Преамбули.

"Дата набуття чинності" має значення, надане їй у Статті 12.4.

"ЄІБ" має значення, надане йому в пункті (f) Преамбули.

"Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань" означає посібник, який періодично публікується ЄІБ на своєму веб-сайті.

"Фінансова угода ЄІБ" має значення, надане їй в Пункті (f) Преамбули.

"Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів" означає опубліковану на веб-сайті ЄІБ заяву, в якій визначені стандарти, які ЄІБ застосовує до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін.

"Компонент з енергоефективності" означає, в контексті будь-якого з Субпроектів, задовольняючі критеріям витрати проекту на роботи з енергоефективності, що мають на меті підвищення енергоефективності будівель в управлінні або під контролем відповідного Кінцевого бенефіціара, визначених у результаті енергетичних аудитів, які згадуються у Статті 6.5(g)(i).

"Середовище" означає (настільки, наскільки це впливає на добробут та здоров'я людей) таке:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт;

(c) культурна спадщина; та

(d) техногенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

"Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу" означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних із Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту.

"Екологічні та соціальні стандарти" означають:

(a) будь-які Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до будь-якого Субпроекту, Позичальника або Кінцевого бенефіціара;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) Екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

"Дозвіл природоохоронних або соціальних органів" означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до Екологічного законодавства або Соціального законодавства у зв'язку з будь-яким Субпроектом.

"Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства" означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках Екологічного або Соціального законодавства.

"Екологічне законодавство" означає:

(a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України, або так, як визначено ЄІБ, до дати підписання Фінансової угоди ЄІБ;

(b) закони та нормативно-правові акти України; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист та вдосконалення Середовища.

"EURIBOR" має значення, надане йому в Додатку B.

"Є" або "євро" означає законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

"Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-яку обставину, подію або інцидент, зазначені у Статті 10.1.

"Зовнішній борговий інструмент" має значення, надане йому у Статті 7.1.

"Остання дата надання кредиту" означає дату через 48 (сорок вісім) місяців після Дати набуття чинності цією Угодою або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню НЕФКО, за умови, що продовжується застосування Гарантії Sida до Кредиту.

"Кінцевий бенефіціар" та "Кінцеві бенефіціари" має значення, надане у пункті (d) Преамбули.

"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

"Рамкова угода" має значення, надане їй у пункті (c) Преамбули.

"Посібник з питань закупівель" означає опублікований на сайті НЕФКО, Посібник НЕФКО з питань закупівель. Посібник НЕФКО з питань закупівель дозволяє застосування Посібників з питань закупівель розміщених на веб сайті ЄІБ. НЕФКО встановлюватиме, який саме Посібник з питань закупівель має застосовуватись для кожного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, Посібник НЕФКО з питань закупівель чи Посібник ЄІБ з питань закупівель.

"МОП" означає Міжнародну організацію праці.

"Стандарти МОП" означає:

(a) будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов'язкова для України; та

(b) основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

"Процентна ставка" означає процентну ставку EURIBOR за 6 місяців плюс Маржа.

"Період нарахування процентів" означає кожен період від одної Дати платежу до іншої Дати платежу; перший Період нарахування процентів повинен починатись з дати вибірки першого Траншу.

"Кредит" має значення надане йому у Статті 1.1.

"Угода про передачу коштів кредиту" має значення, надане їй у пункті (h) Преамбули.

"Маржа" означає 3.41% річних (три цілих сорок одна сота процентів річних).

"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з таких обставин:

(a) на обґрунтовану думку НЕФКО, мають місце події чи обставини, які негативно впливають на доступ НЕФКО до своїх джерел фінансування; та

(b) на думку НЕФКО, кошти не доступні з його загальних джерел фінансування для належного фінансування Траншу та/або для відповідного терміну погашення.

"Істотна несприятлива зміна" означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку НЕФКО, суттєвим чином:

(a) погіршує спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи інші зобов'язання за цією Угодою; або

(b) погіршує (фінансовий або інший) стан або перспективи Позичальника.

"Дата погашення" означає останню дату погашення Кредиту, зазначену відповідно до Статті 4.1.

"Міністерство фінансів" має значення, надане йому в Пункті (h) Преамбули.

"Міністерство освіти та науки" має значення, надане йому в Пункті (h) Преамбули.

"Відмивання грошей" означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

"Компонент, не пов'язаний з енергоефективністю" в контексті будь-якого включеного до Етапу II Субпроекту означає відповідні критеріям витрати проекту, що не відносяться до Компоненту з енергоефективності.

"Дата платежу" означає: 15 березня та 15 вересня кожного року до Дати погашення включно, за виключенням того, що у випадку, коли будь-яка така дата не є Робочим днем, це означає наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Робочим днем.

"Етап I" має значення, надане йому в пункті (d) Преамбули.

"Етап II" має значення, надане йому в пункті (d) Преамбули.

"ЕЕ-Субпроекти Етапу II" означає Субпроекти, що потрапляють в Компонент з енергоефективності Етапу II і "ЕЕ-Субпроект Етапу II" означає будь-який з них.

"ГРП" має значення, надане їй в Пункті (i) Преамбули.

"ГУПП" має значення, надане їй у Пункті (i) Преамбули.

"Сума дострокового погашення" означає суму Кредиту, яку Позичальник достроково погашає згідно із Статтею 4.2.A.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

"Випадок дострокового погашення" означає будь-яку подію, описану у Статті 4.3.A.

"Компенсація за дострокове погашення" означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається, суму, яку НЕФКО повідомляє Позичальнику, що підтверджується документально, як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) всіх витрат НЕФКО у фінансуванні, анулюванні та/або достроковому погашенні кредиту, наданому НЕФКО Особою, яка надає рефінансування та/або Гарантії Sida.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення Позичальнику від НЕФКО відповідно до Статті 4.2.C.

"Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника до НЕФКО стосовно дострокового погашення всього Кредиту або його частини відповідно до Статті 4.2.A.

"Заборонена поведінка" означають будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонену практику.

"Заборонена практика" означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання, або

(e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з цим Кредитом або Субпроектом, що фінансується НЕФКО, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та/або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов'язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

"Проект" має значення, надане йому у Пункті (d) Преамбули.

"Особа, яка надає рефінансування" означає банк або фінансову установу, що надаватиме кредит НЕФКО для рефінансування Кредиту, якою вірогідно буде Північний інвестиційний банк в місті Гельсінкі, Фінляндія.

"Суб'єкти санкцій" означають будь-яку фізичну особу чи організацію, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

"Списки санкцій" означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго на торгівлю зброєю, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН які доступні на офіційному веб-сайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці.

"Sida" має значення, надане їй в Пункті (a) Преамбули.

"Гарантія Sida" має значення, надане їй в Пункті (a) Преамбули.

"Соціальне законодавство" означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

"Соціальні питання" означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та/або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

"Субпроект" та "Субпроекти" має значення, надане йому у Пункті (d) Преамбули.

"Компенсація за призупинення та анулювання" означає по відношенню до будь-якої основної суми, призупиненої або анульованої, суму, що повідомлена Позичальнику від НЕФКО, яка підтверджується документально, як поточна вартість (на дату здійснення платежу) всіх витрат НЕФКО, пов'язаних з фінансуванням, призупиненням, анулюванням та/або достроковим погашенням кредиту, наданого Особою, яка надає рефінансування на користь НЕФКО та/або Гарантії Sida.

"Технічний опис" має значення, надане йому у Пункті (d) Преамбули.

"Транш" означає кожну вибірку за Кредитом, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою, як це встановлено Статтею 1.2.B.

"Експерти з верифікації" означає експертів, призначених ЄІБ для проведення вибіркових перевірок на різних етапах реалізації Проекту з метою підтвердження того, що ефект підвищення енергоефективності досягнуто в повній мірі на виконання вимог НЕФКО.

СТАТТЯ 1 Кредит і вибірки

1.1 Сума кредиту

Цією Угодою НЕФКО надає згоду надати Позичальнику, а Позичальник погоджується отримати кредит у сумі до 30000000 євро (тридцять мільйонів євро) для фінансування Субпроектів, що є прийнятними для НЕФКО ("Кредит").

1.2 Процедура вибірки

1.2.A Транші

НЕФКО виплачує Кредит не більше ніж 30 (тридцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу становить щонайменше суму, еквівалентну 1000000 євро (один мільйон євро). Протягом календарного місяця може відбуватися не більше однієї вибірки Траншу в рамках цієї Угоди.

1.2.B Запит на вибірку

Відповідно до положень про вибірку встановлених в Статті 1.4, які були та залишаються виконаними у спосіб, що задовольняє НЕФКО, Кредит може бути вибраний Позичальником шляхом подання НЕФКО належним чином заповненого Запиту на вибірку за формою, встановленою у Додатку C.

НЕФКО не матиме зобов'язань робити Вибірку, якщо на дату запропонованої вибірки виникла та продовжується обставина, згадана у Статті 1.5.B або якщо НЕФКО не має вільно доступних коштів в євро.

Кінцевий час для подачі заяви Позичальником Запиту на вибірку є 20 (двадцять) днів до Останньої дати надання кредиту. У Запиті на вибірку повинні бути зазначені:

(a) сума Траншу;

(b) номер банківського рахунка Позичальника, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до Статті 1.2.C;

(c) Дата вибірки, що має бути Робочим днем, що припадає щонайменше через 10 (десять) днів після дати Запиту на вибірку та у або до Останньої дати надання кредиту; та

(d) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Запиту на вибірку, і зразок підпису такої особи або таких осіб або декларацією Позичальника, стосовно того, що не відбулося жодних змін у зв'язку з повноваженнями особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Запитів на вибірку за цією Угодою.

1.2.C Рахунок вибірки

Вибірка кожного Траншу здійснюється на рахунок Позичальника ("Рахунок вибірки"):

(a) в євро; та

(b) відкритий та підтримуваний Позичальником у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк"), Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"), або у будь-якому іншому банку, який є задовільним для НЕФКО згідно з його письмовим підтвердженням.

Для реалізації Субпроекту, що фінансується НЕФКО, Позичальник, діючи через Міністерство фінансів, може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком вибірки - "Рахунки для одержання коштів"), про що Позичальник повідомляє НЕФКО у письмовій формі. Кожен Рахунок для одержання коштів повинен бути рахунком Позичальника, створеним для цілей Субпроектів, що фінансуються НЕФКО, та відокремленим від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку можуть бути перераховані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник визнає, що платежі на Рахунок вибірки є вибіркою, передбаченою цією Угодою.

Для Кредиту може бути вказаний лише один Рахунок вибірки.

Позичальник має забезпечити, що законодавство або нормативно-правові акти України (включаючи будь-які нормативні акти Національного банку України) з валютних обмежень, ліцензування чи конвертації платежів не буде застосовуватись до платежів за цим Кредитом, включаючи, без обмеження, будь-які платежі з будь-якого Рахунку для одержання коштів контрагентам, належним чином визначеним для цілей імплементації Проекту або будь-якого із Субпроектів.

1.3 Валюта вибірки

Вибірка кожного Траншу виконується у євро.

1.4 Умови вибірки

1.4.A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 здійснюється за умови отримання НЕФКО, у формі і за змістом, задовільними для НЕФКО (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від необхідності отримання) таких документів або підтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, її чинності, можливості примусового виконання та обов'язкового характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для НЕФКО за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності, та належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов'язкового та можливого для примусового виконання Рамкової угоди згідно із законодавством України (відповідальна установа - Міністерство юстиції);

(b) підтвердження того, що реалізація Боргової операції не матиме негативного впливу на права Сторін цієї Угоди, і що всі положення, викладені Позичальником у цій Угоді, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними з посиланням на нормативно-правові акти України, що регулюють Боргову операцію (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(c) підтвердження того, що не потрібно отримувати жодні дозволи у сфері валютного законодавства та регулювання в Україні для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення Кредиту відповідно до умов Угоди, а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє НЕФКО для надання вибірок за Кредитом (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(d) підтвердження, що всі необхідні у зв'язку з Угодою Уповноваження було отримано, та що вони є повними й діючими;

(e) підтвердження того, що при Міністерстві освіти і науки було утворено ГУПП, яка повноцінно функціонує задовільним для НЕФКО чином (відповідальна установа - Міністерство освіти та науки); а також

(f) підтвердження, що ГРП було утворено відповідним Кінцевим бенефіціаром та повноцінно функціонує задовільним для НЕФКО чином.

1.4.B Перший Транш, що відноситься до Компоненту з енергоефективності Етапу II

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 для ЕЕ-Субпроектів Етапу II, що фінансуються НЕФКО, (або будь-якого з них) здійснюється за умови попереднього письмового затвердження НЕФКО (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від необхідності затвердження) ЕЕ-Субпроектів Етапу II, запропонованих до включення в Етап II для фінансування за даною Угодою.

1.4.C Другий та подальші Транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до Статті 1.2 після першого Траншу здійснюється за умови отримання НЕФКО підтверджень, що за формою та змістом є задовільними для неї (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від отримання) та свідчать, що принаймні 80% (вісімдесят відсотків) коштів останнього Траншу та 100% (сто відсотків) коштів усіх попередніх Траншів (якщо такі мали місце, та за винятком коштів останнього Траншу) були надані відповідним Кінцевим бенефіціарам згідно з відповідними Угодами про передачу коштів кредиту та спрямовані на допустимі витрати у відповідних Субпроектах, що фінансуються НЕФКО.

1.4.D Усі транші

Вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.2, включаючи перший, здійснюється за таких умов:

(a) отримання НЕФКО, за формою та змістом, задовільними для неї (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від отримання) таких документів та підтверджень:

(i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного фінансового року (включно із запропонованим Траншем) є затвердженим у бюджеті поточного фінансового року Позичальника,

(ii) підтвердження того, що у розпорядженні Позичальника та/або Кінцевих бенефіціарів є достатньо коштів, що їх вони зобов'язані витратити для завершення Субпроектів що фінансуються НЕФКО, фінансованих за кошти цього Траншу за графіком, викладеним у Додатку A та загалом у відповідності до цієї Угоди;

(iii) підтвердження того, що після вибірки запропонованого Траншу сума Кредиту не перевищить загальну суму статті прийнятних витрат, які вже понесені або зарезервовані Позичальником та, у відповідних випадках, Кінцевими бенефіціарами на виконання Угоди у зв'язку з Субпроектом, що фінансується НЕФКО, протягом 6 (шести) місяців після відповідного Запиту на вибірку;

(iv) надання Позичальником запевнень та гарантій в рамках Запиту на вибірку, які зазначені у формі, наведеній в Додатку C;

(v) підтвердження повноважень особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Запитів на вибірку, і зразок підпису такої особи або таких осіб;

(vi) підтвердження того, що для кожного Субпроекту, що фінансується НЕФКО, який має бути профінансований надходженнями від запропонованого Траншу, було належним чином укладено Угоду про передачу коштів кредиту, що має юридичну силу і чинність, та що всі умови для набуття нею чинності або для отримання відповідним Кінцевим бенефіціаром права здійснювати вибірки за такою Угодою про передачу коштів кредиту виконано;

(vii) підтвердження того, що всі Уповноваження, необхідні у зв'язку з реалізацією Субпроектів, що фінансуються НЕФКО які мають бути профінансовані надходженнями від запропонованого Траншу, були отримані та є дійсними й чинними, а також що відповідні Кінцеві бенефіціари мають всі необхідні дозволи й повноваження для реалізації та ведення відповідних Субпроектів;

(viii) підтвердження того, що кожен Кінцевий бенефіціар відповідного Траншу створив ГРП, і що така ГРП почала виконувати свої функції у задовільний для НЕФКО спосіб;

(ix) свідчення доступності задовільної для НЕФКО необхідної технічної підтримки ГУПП, ГРП та Кінцевих бенефіціарів, які реалізують Субпроекти, що фінансуються НЕФКО, або що така технічна підтримка буде отримана за рахунок коштів грантів чи інших наявних джерел фінансування;

(x) підтвердження того, що будь-які виявлені невідповідності були виправлені у прийнятний для НЕФКО спосіб;

(xi) підтвердження оплати усіх зборів, витрат та нарахувань, які підлягають до сплати Позичальником згідно з умовами Угоди, та

(xii) копії будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які відповідно до повідомлення, наданого НЕФКО Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв'язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та трансакцій, передбачених у цій Угоді, або чинності та можливості примусового виконання цієї Угоди.

(b) отримання НЕФКО, за її вимогою та за формою та змістом, задовільними для НЕФКО, не пізніше дати Запиту на вибірку пропонованого Траншу (якщо НЕФКО в односторонньому порядку не відмовиться від отримання), завірених копій контракту або контрактів, укладених у зв'язку з Субпроектом, що фінансується НЕФКО, та прийнятних для фінансування коштом цього Кредиту на агреговану суму не менше суми Траншів, що підлягають вибірці (в тому числі Траншу, стосовно вибірки якого надійшов запит), при цьому умови контрактів мають бути прийнятні для НЕФКО;вгору