Документ 950_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 20.02.2018, підстава - v-916321-18. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ
між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України у Тренувально-дорадчій місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан


Дата підписання:

24.01.2018
20.02.2018


Дата набрання чинності для України:

20.02.2018

Міністерство оборони України та Штаб Верховного Головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (Штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі) (далі - Сторони),

визнаючи чинність Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил (далі - УСЗС ПЗМ) і Додаткового протоколу до неї, укладених 19 червня 1995 року, а також Подальшого додаткового протоколу до УСЗС ПЗМ, укладеного 19 грудня 1997 року,

підтверджуючи, що всі положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил, укладеної в м. Лондон 19 червня 1951 року, застосовуються на підставі УСЗС ПЗМ,

беручи до уваги положення Угоди (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі в діяльності місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" та відповідних фінансових зобов’язань, підписаної 15 грудня 2014 року та 7 квітня 2015 року,

маючи на меті чітко визначити необхідні деталі щодо взаємних фінансових зобов’язань та процедур для України та НАТО, пов’язаних з участю в місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка",

домовилися про таке:

Розділ I
ОБОВ’ЯЗКИ

Такі уповноважені органи обох Сторін, реквізити яких визначено в додатку "A" до цих Адміністративних домовленостей (далі - ці Домовленості), вестимуть реєстрацію всіх фінансових операцій:

з Української Сторони - Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України;

зі Сторони НАТО - Управління фінансів та закупівель штабу ВГК ОЗС НАТО в Європі.

Відшкодування вартості тилової підтримки та послуг, наданих українському персоналу відповідно до умов, визначених Угодою (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі в діяльності місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" та відповідних фінансових зобов’язань, здійснюватиметься уповноваженим органом Української Сторони (з фінансових питань) шляхом перерахування коштів на банківський рахунок уповноваженого органу Сторони НАТО, якщо немає інших домовленостей, на підставі відповідного рахунка-фактури та інших документів, що підтверджують факт, дату і обсяг надання тилової підтримки, включаючи послуги, що засвідчуються підписом старшого національного представника українського персоналу в зоні проведення операції.

Рахунки-фактури за забезпечення тиловою підтримкою, постачанням та послугами надаватимуться до уповноваженого органу Української Сторони (із загальних питань) за формою стандарту НАТО STANAG 2034 (додаток "B" до цих Домовленостей).

Сторони погоджуються, що валютою розрахунків між ними будуть долар США або євро.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Домовленості набирають чинності з дати їх останнього підписання і залишатимуться чинними до повного їх виконання, у тому числі до виконання зобов’язань, які виникли до дати припинення їхньої дії.

До цих Домовленостей за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситись зміни і доповнення, що оформлюються відповідними протоколами, які набирають чинності з дати їх останнього підписання.

Дію цих Домовленостей може бути припинено кожною зі Сторін шляхом надсилання письмового повідомлення. Домовленості припиняють дію через шість місяців з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити їхню дію.

Ці Домовленості підписано у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цих Домовленостей переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство оборони
України

За Штаб Верховного Головнокомандувача
Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі


(підпис)

(підпис)


Прізвище та ініціалиВ.Х.АСКАРОВ

Прізвище та ініціали


Посада / військове звання

Посада / військове звання


генерал-лейтенант
військовий представник
Місії України при НАТОДата

Дата


24.01.2018

20.02.2018


Додаток A

ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ

Від Української Сторони

Від Сторони НАТО

Із загальних питань

Головне управління військового
співробітництва та миротворчих операцій
Генерального штабу Збройних Сил України

Управління фінансів та закупівель
Штабу ВГК ОЗС НАТО в Європі
SHAPE Finance and Acquisition Directorate

вул. Дегтярівська, 11-в, м. Київ, 04119
тел.: +38 044 242-10-79
факс: +38 044 242-10-79

B-7010 SHAPE
Belgium

Із фінансових питань

Фінансове управління
Генерального штабу
Збройних Сил України

Управління фінансів та закупівель
Штабу ВГК ОЗС НАТО в Європі
SHAPE Finance and Acquisition Directorate

Повітрофлотський пр-т, 6, м. Київ, 03168
тел.: +38 044 244-05-18

B-7010 SHAPE
Belgium

Банківські реквізити:

Долари США

Усі валюти

Бенефіціар: Фінансове управління
Генерального штабу Збройних Сил України,
Київ, Україна

Beneficiary: SНAPE BUDFIN

Рахунок:

№ 260-08012847-93
№ 252-09010047-93

Acc

№ 210-0001000-82

Банк бенефіціара: УКРЕКСІМБАНК,
вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX

Bank of Beneficiary: BNP Paribas Fortis
Address: Fortis Bank SA
Montagne du Pare, 3
В-1000 Brussels, Belgium

Банк-кореспондент: Corr. acc. # 04-094-227
Bankers Trust Company, New York, U.S.A.
S.W.I.F.T.: BKTR US 33

IBAN: BE25 2100 0010 0082
SWIFT/BIC: GEBABEBB

Євро


Бенефіціар: Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України, Київ, Україна


Рахунок:

№ 260-08012847-93
№ 252-09010047-93


Банк бенефіціара: УКРЕКСІМБАНК,
вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX


Банк-кореспондент: Corr. асс. # 949-87-67-10
EURO Deutsche Bank АG,
Frankfurt am Main, Germany
S.W.I.F.T.: DEUTDEFFДодаток В
вгору