Рішення у справі «Барський проти України» (Заява № 62947/16)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява від 28.09.2017
Документ 974_c08, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Барський проти України»
(Заява № 62947/16)

СТРАСБУРГ
28 вересня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення е остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Барський проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Нона Цоцорія (<…>), Голова,
Габріеле Куцско-Штадльмайер (<…>),
Лятіф Хусейнов (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 7 вересня 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою, поданою 20 жовтня 2016 року до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяву було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Відповідні деталі заяви наведені у таблиці в додатку.

4. Заявник скаржився на надмірну тривалість досудового тримання під вартою.

ПРАВО

І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

5. Заявник скаржився на те, що тривалість його досудового тримання під вартою була необґрунтовано довгою. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції, яка передбачає таке:

Пункт 3 статті 5

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «с» пункту 1 цієї статті ... має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

6. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, які гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені в ряді попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (<…>) [ВП], заява № 30210/96, п. 110, ECHR 2000-ХІ, та рішення у справі «Маккей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, пп. 41-44, ECHR 2006-Х, з подальшим посиланням).

7. У справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, рішення від 10 лютого 2011 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

8. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цієї скарги. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання під вартою була надмірною.

9. Таким чином, ця скарга є прийнятною та свідчить про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

10. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

11. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суму, зазначену у переліку в додатку.

12. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Оголошує заяву прийнятною.

2. Постановляє, що вона свідчить про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою.

3. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово. 28 вересня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В. о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Нона ЦОЦОРІЯ


Додаток

ЗАЯВА
зі скаргою за пунктом 3 статті 5 Конвенції (надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Сума, присуджена кожному заявнику, в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

62947/16
20.10.2016

Олександр Віталійович
БАРСЬКИЙ 23.06.1969

З 09.04.2015 по 20.07.2016

1 рік, 3 місяці та 12 днів

800

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий із заявника.вгору