Заява № 286/16, подана Михайлом Михайловичем Пуденковим проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява від 23.11.2017
Документ 974_c13, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 286/16,
подана Михайлом Михайловичем Пуденковим проти України

Автентичний переклад

23 листопада 2017 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Андре Потоцький (<…>), Голова,
Сіофра О’Лірі (<…>),
Мартіньш Мітс (<…>), судді,
а також Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

беручи до уваги заяву, подану у дату, зазначену в таблиці у додатку,
з огляду на декларації про прийняття умов дружнього врегулювання у справі,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Відповідні деталі заяви викладені в таблиці у додатку.

Про скарги заявника за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільного провадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявник погодився відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у його заяві, в обмін на зобов'язання Уряду сплатити йому суму, вказану в таблиці, що додається. Ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачена протягом тримісячного строку від дати отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов'язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку.

Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

ПРАВО

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, заяву слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 грудня 2017 року.

В. о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ЗАЯВА,
що містить скарги за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільного провадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

286/16
09/12/2015

Михайло Михайлович
ПУДЕНКОВ
13/07/1948

08/09/2017

11/05/2016

3000

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті із заявника.вгору