Рішення у справі «Прігарін та інші проти України» (Заява № 8660/09 та 6 інших заяв - див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 30.11.2017
Документ 974_c39, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Прігарін та інші проти України»
(Заява № 8660/09 та 6 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
30 листопада 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Прігарін та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Андре Потоцький (<…>), Голова,
Сіофра О’Лірі (<…>),
Мартіньш Мітс (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 09 листопада 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у переліку в додатку.

4. Заявники скаржились на надмірну тривалість досудового тримання їх під вартою. Деякі заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

І. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

ІI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржились, головним чином, на те, що досудове тримання їх під вартою було надмірно тривалим. Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає таке:

Пункт 3 статті 5

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

7. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені в ряді попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (<…>) [ВП], заява № 30210/96, п. 110, ECHR 2000-XI, та рішення у справі «Маккей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, п.п. 41-44, ECHR 2006-X, з подальшими посиланнями).

8. У справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року, та «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15, від 15 грудня 2016 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цих справах.

9. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання під вартою була надмірною.

10. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

IІI. ІНШІ СКАРГИ

11. Деякі заявники також подали інші скарги щодо порушення положень Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, а також вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні матеріали, та з огляду на висновки Суду в рішеннях у справах «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01 від 30 березня 2004 року, та «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року, Суд вирішує, що вони також вказують на порушення Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

12. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї, і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

13. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

14. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 листопада 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ЗАЯВИ
зі скаргами за пунктом 3 статті 5 Конвенції (надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П. І. Б. представника
та місце проживання

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику, в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

8660/09
06/01/2009

Олег Володимирович
Прігарін
26/12/1966


З 11/04/2006
по 17/03/2008

1 рік, 11 місяців та 7 днів


1 900

З 21/05/2010
по 04/08/2011

1 рік, 2 місяці та 15 днів

2

76687/11
10/10/2011

Володимир Георгійович
Островський
16/03/1980


З 06/08/2009
по 29/07/2013

3 роки, 11 місяців та 24 дні

Підпункт «с» пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою - поки справа щодо заявника розглядалась судом першої інстанції, не було прийнято жодних рішень стосовно продовження строку тримання заявника під вартою

5 900

3

74522/12
16/11/2012

Валентин Миколайович
Бурлака
01/01/1965


З 10/02/2010
по 22/05/2012

2 роки, 3 місяці та 13 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення волі, зокрема, тримання під вартою без складення протоколу та тримання під вартою без судового рішення чи будь-якої іншої законної підстави - з 10/04/2010 по 27/04/2010 заявник тримався під вартою без ухвали суду

5 900

4

27173/13
08/04/2013

Ігор Юрійович
Бабунич
08/02/1971


З 05/04/2011
по 20/03/2014

2 роки, 11 місяців та 16 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження - з 01/03/2011 по 16/09/2014, 3 роки, 6 місяців та 16 днів, одна інстанція

2 300

5

42811/13
22/06/2013

Сергій Іванович
Заікін
05/02/1969

Павло Миколайович
Собина
Охтирка

З 04/04/2012
по 11/07/2013

1 рік, 3 місяці та 8 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення волі, зокрема, тримання під вартою без складання протоколу та тримання під вартою без судового рішення чи будь-якої іншої законної підстави. Заявник скаржиться на незаконність тримання його під вартою у період з 20 грудня 2012 року до квітня 2013 року

5 900

6

51238/13
22/07/2013

Віктор Анатолійович
Попік
22/05/1964


З 13/05/2010
по 02/03/2011

9 місяців та 18 днів

Пункт 5 статті 5 - відсутність або недостатня компенсація за незаконний арешт або тримання під вартою - відсутність можливості подати заяву щодо компенсації у звязку з порушенням пункту 3 статті 5

1 600

З 01/07/2011
по 23/03/2012

8 місяців та 23 дні

З 27/07/2012
по 23/07/2013

11 місяців та 27 днів

7

8390/14
09/03/2014

Олександр Олександрович
Лебедєв
04/02/1971


З 14/01/2011
по 20/10/2014

3 роки, 9 місяців та 7 днів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду щодо тримання під вартою - відсутність судового перегляду щодо продовжуваного тримання під вартою (повторення стандартного обґрунтування)

2 400

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий із заявників.вгору