Документ 981/2007, поточна редакція — Редакція від 02.11.2010, підстава - 981/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі у переговорах
з Європейським Союзом щодо укладення Угоди
між Україною та Європейським Союзом
про Спільний авіаційний простір
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 503/2008 ( 503/2008 ) від 02.06.2008
N 981/2010 ( 981/2010 ) від 27.10.2010 }

1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з
Європейським Союзом щодо укладення Угоди між Україною та
Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір у такому
складі:
КОЛІСНИК - заступник Міністра транспорту Анатолій Антонович та зв'язку України - голова Державної
авіаційної адміністрації,
глава делегації
БАБЕЙЧУК - заступник голови Державної Дмитро Георгійович авіаційної адміністрації, заступник
глави делегації, керівник робочої
групи з питань організації
повітряного руху
ГРЕЧКО - перший заступник голови Державної Олександр Васильович авіаційної адміністрації, заступник
глави делегації, керівник робочої
групи з питань доступу до ринку,
економічного регулювання
та правил конкуренції, керівник
робочої групи з питань безпеки
польотів і льотної придатності
БАЛАБА - заступник начальника управління Антон Володимирович контролю ринків транспорту, зв'язку
та житлово-комунального господарства
Антимонопольного комітету України
ЖУЛЯ - другий секретар Департаменту Вікторія Андріївна Європейського Союзу Міністерства
закордонних справ України
КАЧКА - перший заступник директора Тарас Андрійович Державного департаменту з питань
адаптації законодавства
КЛІМКІН - заступник Міністра закордонних Павло Анатолійович справ України
КОНОВАЛОВ - начальник відділу Володимир Володимирович Договірно-правового департаменту
Міністерства закордонних
справ України
КОРДЯНІН - заступник голови Державної Юрій Іванович авіаційної адміністрації, керівник
робочої групи з питань промислового
співробітництва, аеропортів,
авіаційної безпеки та охорони
довкілля
КОРШУК - начальник управління авіаційних Сергій Миколайович перевезень та ліцензування
Державної авіаційної адміністрації
КУЗЬМЕНКО - перший секретар Департаменту Андрій Олександрович Європейського Союзу Міністерства
закордонних справ України
ЛЕМЕШКІН - начальник управління зовнішніх Олександр Олександрович зв'язків Державної авіаційної
адміністрації
ЛУХАНІН - заступник голови Агентства Михайло Іванович з питань оборонно-промислового
комплексу
РЕЙТЕР - заступник директора Департаменту Оксана Костянтинівна зовнішньоекономічних зв'язків
Міністерства транспорту та зв'язку
України
РОЖКОВ - заступник директора Департаменту Олексій Валерійович співробітництва з Європейським
Союзом Міністерства економіки
України
СЕМЕНЮК - головний консультант Головного Олександр Леонідович управління міжнародних відносин
Адміністрації Президента України
ХАРСІКА - головний спеціаліст Управління Олександр Леонідович промислової політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 503/2008 ( 503/2008 ) від 02.06.2008, N 981/2010 ( 981/2010 )
від 27.10.2010 }
2. Дозволити главі делегації України в разі потреби:
вносити за погодженням з керівниками центральних органів
виконавчої влади зміни до персонального складу делегації;
залучати до роботи делегації працівників органів державної
влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх
керівниками.
3. Затвердити Директиви делегації України для участі у
переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди між
Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір.
4. Главі делегації України:
подати в установленому статтею 4 Закону України "Про
міжнародні договори України" ( 1906-15 ) порядку на розгляд
Президентові України проект Угоди між Україною та Європейським
Союзом про Спільний авіаційний простір;
забезпечити сформування у складі делегації робочих груп з
окремих питань переговорного процесу укладення Угоди між Україною
та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір, затвердити
їх персональний склад.
5. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо
фінансового забезпечення участі делегації України у переговорах з
Європейським Союзом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 жовтня 2007 року
N 981/2007вгору