Інструмент про внесення поправки до Статуту Міжнародної організації праці
Міжнародна організація праці; Інші, Міжнародний документ від 19.06.1997
Документ 993_524, поточна редакція — Прийняття від 19.06.1997

              Інструмент 
про внесення поправки до Статуту
Міжнародної організації праці

Офіційний переклад
Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
будучи скликаною в Женеві Адміністративною радою Міжнародного
бюро праці та зібравшись у червні 1997 року на свою вісімдесят
п'яту сесію, і
вирішивши прийняти поправку до Статуту Міжнародної
організації праці ( 993_154 ), що є питанням, уключеним до порядку
денного сесії як сьомий пункт,
ухвалює 19 червня 1997 року такий Інструмент про внесення
поправки до Статуту Міжнародної організації праці ( 993_154 ),
який може згадуватись як Інструмент про внесення поправки до
Статуту Міжнародної організації праці 1997 року:
Стаття 1
Із часу набрання чинності цим Інструментом про внесення
поправки стаття 19 Статуту Міжнародної організації праці
( 993_154 ) доповнюється включенням нового пункту, після пункту 8:
"9. За пропозицією Адміністративної ради Конференція може
більшістю у дві третини голосів присутніх делегатів скасувати
будь-яку Конвенцію, ухвалену відповідно до положень цієї статті,
якщо виявляється, що Конвенція втратила своє призначення чи більше
не сприяє досягненню цілей Організації.".
Стаття 2
Два примірники цього Інструмента про внесення засвідчуються
підписами Президента Конфедерації та Генерального директора
Міжнародного бюро праці. Один із цих примірників здається до
архіву Міжнародного бюро праці, а другий передається Генеральному
секретарю Організації Об'єднаних Націй для реєстрації відповідно
до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Генеральний директор передає засвідчену копію цього Інструмента
всім членам Міжнародної організації праці.
Стаття 3
1. Офіційні документи про ратифікацію або ухвалення цього
Інструмента про внесення поправки надсилаються Генеральному
директору Міжнародного бюро праці, який повідомляє членам
Організації про їх отримання.
2. Цей Інструмент про внесення поправки набирає чинності
відповідно до положень статті 36 Статуту Міжнародної організації
праці ( 993_154 ).
3. Про набрання чинності цим Інструментом Генеральний
директор Міжнародного бюро праці сповіщає всіх членів Міжнародної
організації праці та Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй.вгору