Документ 995_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.01.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй


Дата підписання:

16.01.2018


Дата набрання чинності для України:

16.01.2018

Враховуючи те, що Управління з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй (далі - УНЗ ООН) має мандат сприяти безпеці та правосуддю у всьому, що може убезпечити світ від злочинів, наркотиків та тероризму;

беручи до уваги, що УНЗ ООН спільно з іншими партнерами бере участь у реалізації Програми з контролю за контейнерами (далі - ПКК), яка має на меті створення можливостей в державах, які намагаються зміцнити безпеку на кордоні як частину інтегрованого управління кордонам, забезпечуючи при цьому законну торгівлю та державні надходження;

зважаючи на те, що Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (далі - ПРООН) виконує координуючу та фінансову функцію у питаннях надання технічної допомоги в системі органів Організації Об’єднаних Націй, в тому числі щодо УНЗ ООН;

визнаючи те, що Державна фіскальна служба України (далі - ДФС), Адміністрація Державної прикордонної служби України (далі - АДПСУ) та УНЗ ООН (далі - Сторони) поділяють спільні цілі щодо поліпшення безпеки контейнерних перевезень торговельного ланцюга постачання, запровадження ПКК і мають намір співпрацювати для подальшого просування цих спільних цілей і завдань у рамках їх відповідних мандатів, без шкоди для привілеїв та імунітетів ООН та згідно з нормами національного законодавства України та правилами і процедурами ООН;

враховуючи те, що Сторони мають намір зміцнювати і розвивати їхнє співробітництво та ефективність задля досягнення спільної мети в галузі торговельних контейнерних перевезень,

Сторони висловили таким чином намір співпрацювати відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум) для реалізації ПКК, а саме проекту "Створення підрозділів портового контролю в рамках реалізації Програми з контролю за контейнерами" (далі - Проект).

Стаття 1
Мета

1. Мета цього Меморандуму полягає в тому, щоб служити основою співпраці та розуміння й спростити співробітництво між Сторонами для подальшої реалізації їх загальних цілей та мети Проекту.

2. Сторони мають намір виконати завдання Меморандуму шляхом:

а) регулярних зустрічей між ДФС, АДПСУ та УНЗ ООН;

б) підготовки та виконання окремих документів, укладених між Сторонами для визначення і здійснення будь-яких наступних проектів, програм і планів дій відповідно до Проекту.

3. Реалізація будь-яких наступних проектів та програм відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, у тому числі щодо передачі коштів між Сторонами, потребуватиме виконання відповідних юридичних угод між Сторонами.

Стаття 2
Пріоритети співробітництва

1. Сторони погодили такі пріоритети співробітництва в рамках реалізації цього Меморандуму та Проекту:

a) створення підрозділів портового контролю-1 в Одеському морському торговому порту та аеропорту "Бориспіль", а в подальшому - в інших портах за домовленостями Сторін з метою посилення контролю за контейнерами, поліпшення координації, аналізу та обміну інформацією, розподіляючи при цьому людські та технічні ресурси для уникнення дублювання діяльності та підвищення рівня безпеки зовнішньої торгівлі;

__________
-1 Підрозділ портового контролю - група, сформована в рамках реалізації ПКК з представників територіальних органів ДФС та АДПСУ.

b) оптимізація превентивних заходів, які вживаються в пунктах пропуску України з належним чином оформленими контейнерами для подальших перевезень, з метою зменшення спроб їх використання для протиправної діяльності, зокрема незаконного обігу наркотиків, контрабанди товарів, ухилення від сплати податків і можливих терористичних актів, таким чином збільшуючи ефективність контролю та діяльності органів розслідування установ(и), залучених(-ої) до виконання цього Меморандуму.

2. Ці сфери та пріоритети співробітництва є частиною мандату і програми діяльності УНЗ ООН та схвалені відповідними органами, включаючи Комісію з контролю наркотиків та Комісію з попередження злочинності та кримінального судочинства. Вони також є пріоритетними для ДФС та АДПСУ. Деякі заходи у зазначених вище сферах вже реалізуються, але потребують додаткової підтримки.

3. Зазначений вище перелік не є вичерпним і не виключає або не замінює собою інших форм співробітництва між Сторонами з інших питань, які становлять спільний інтерес.

Стаття 3
Перегляд пріоритетів співробітництва

Пріоритети співробітництва в рамках реалізації Проекту можуть переглядатися Сторонами на щорічній основі під час засідань Керівного комітету на предмет надання Сторонам можливості реагувати на нові виклики у сфері глобальної безпеки контейнерних перевезень ланцюга постачання.

Стаття 4
Діяльність Сторін

Сторони мають намір у межах своєї компетенції з метою реалізації Меморандуму та Проекту сприяти здійсненню таких заходів:

1. Організації УНЗ ООН через ПРООН усіх необхідних закупівель, пов’язаних з технічною допомогою, відповідно до правил та регламенту Секретаріату ООН. Залежно від того, де необхідна підтримка ПРООН у питаннях закупівлі, ПРООН буде керуватися Меморандумом між ООН та ПРООН про відшкодування витрат ПРООН на рівні програми країни (жовтень 2003 року). Як Сторона Угоди між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 18.06.1993 від імені інших органів ООН в Україні, ПРООН уповноважена сприяти митному оформленню та звільненню від оподаткування будь-яких товарів, які закуплені в Україні або поза її межами. ПРООН у рамках реалізації Меморандуму та Проекту діє в інтересах і за дорученням УНЗ ООН відповідно до Технічної угоди, підписаної між представництвами УНЗ ООН та ПРООН в Україні 31 березня 2016 року, і користується привілеями, імунітетами та пільгами, передбаченими чинними міжнародними договорами, у тому числі Угодою між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 18.06.1993.

2. Призначенню УНЗ ООН контактної особи для організації всієї логістичної підтримки, підготовки, навчання та інформування, яка необхідна в рамках Проекту.

3. Визначенню бенефіціарами-2 Проекту ДФС та АДПСУ.

4. Визначенню реципієнтами-3 Проекту Одеської та Київської митниць ДФС, Одеського прикордонного загону і Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Перелік реципієнтів Проекту не є вичерпним і може змінюватись під час його реалізації.

__________
-2, 3 Термінологія використовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 "Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

5. Організації офісних місць для роботи підрозділів портового контролю та забезпеченню їх базового обслуговування.

6. Визначенню необхідної кількості посадових осіб Одеської та Київської митниць ДФС, Одеського прикордонного загону і Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", які протягом наступних трьох років будуть залучені до реалізації Проекту.

7. Проведенню навчальних курсів для підвищення рівня кваліфікації персоналу ДФС та АДПСУ (посадових осіб органів, зазначених у пунктах 3 і 4 цієї статті).

8. Забезпеченню необхідною технікою, технічними засобами контролю, іншим обладнанням і матеріалами, необхідними підрозділам портового контролю та для реалізації Проекту в Україні, без шкоди для привілеїв та імунітетів ООН та відповідно до норм національного законодавства України та правил і процедур ООН. Перелік обладнання та послуг буде уточнюватися під час виконання окремих етапів Проекту.

9. Взаємодії з іншими органами влади України та міжнародними організаціям для забезпечення належної реалізації цього Меморандуму та Проекту.

Стаття 5
Координація діяльності та взаємодія

1. З метою моніторингу виконання Проекту та реагування на нові виклики у сфері глобальної безпеки контейнерних перевезень ланцюга постачання Сторони погодились створити Керівний комітет Проекту (далі - Керівний комітет) за участі представників Сторін (по два представники від кожної Сторони).

2. З метою формування кворуму під час прийняття рішень Керівного комітету переважну силу матиме голос представника УНЗ ООН, зазначеного в пункті 2 статті 4 цього Меморандуму.

3. Рішення Керівного комітету прийматимуться простою більшістю та матимуть рекомендаційний характер.

4. Засідання Керівного комітету відбуватимуться у міру необхідності почергово в офісах ДФС та АДПСУ.

5. За потреби, Сторони проводять робочі зустрічі за участі своїх представників, залучених до реалізації Проекту.

6. Якщо ДФС та/або АДПСУ організовують нараду за участі третіх сторін, під час якої обговорюватимуться питання, що стосуються цілей цього Меморандуму, ДФС та/або АДПСУ, залежно від обставин, або запросять УНЗ ООН взяти участь у нараді, або поінформують УНЗ ООН про питання, обговорені під час зустрічі.

7. Українська сторона (ДФС та/або АДПСУ) на запит УНЗ ООН надає необхідну інформацію про результати виконання цього Проекту.

Стаття 6
Статус Сторін та їх персоналу

1. Кожна зі Сторін погоджується, що вона є окремим суб’єктом.

2. Працівники, персонал, підрядники та інші уповноважені представники будь-якої зі Сторін, які залучатимуться до реалізації Меморандуму та Проекту, не пред’являтимуть будь-яких претензій та вимог до іншої Сторони щодо передачі її пільг, імунітетів, привілеїв та законних прав.

3. Сторони визнають та погоджуються, що ДФС та/або АДПСУ є суб’єктами, окремими та відмінними від Організації Об’єднаних Націй, включаючи УНЗ ООН. Працівники, персонал, представники, агенти, підрядники або пов’язані особи з ДФС та/або АДПСУ, зокрема персонал, залучений ними для виконання діяльності згідно з цим Меморандумом, не вважатимуться в жодному відношенні та для жодних цілей працівниками, персоналом, представниками, агентами, підрядниками або пов’язаними особами з ООН, включаючи УНЗ ООН, так само як і працівники, персонал, представники, агенти, підрядники або пов’язані особи з УНЗ ООН не вважатимуться в жодному відношенні та для жодних цілей працівниками, персоналом, представниками, агентами, підрядниками або пов’язаними особами з ДФС та/або АДПСУ (і навпаки).

Стаття 7
Залучення коштів

1. В тій мірі, як це дозволено відповідними нормами національного законодавства України та правилами і процедурами ООН, та з урахуванням пункту 2 цієї статті Сторони можуть залучати кошти на підтримку зазначеного Проекту і заходів, які вживатимуть згідно з цим Меморандумом.

2. Жодна зі Сторін не залучатиме коштів від третіх сторін від імені або за дорученням іншої Сторони без попередньої письмової згоди інших Сторін в кожному конкретному випадку.

Стаття 8
Права інтелектуальної власності

1. Ніщо в цьому Меморандумі не тлумачитиметься як таке, що надає або передбачає права на інтелектуальну власність Сторін або надає чи передбачає частку в інтелектуальній власності Сторін.

2. У випадку, якщо Сторони передбачають, що у зв’язку з якимось проектом, програмою чи заходом, який виконуватиметься за цим Меморандумом, буде створена інтелектуальна власність, яка може бути захищена, Сторони обговорять і погодять умови такого права власності та його використання в окремому документі, який може бути укладений додатково.

Стаття 9
Використання назви та емблеми

1. Жодна зі Сторін не використовуватиме назву, емблему або торговельні марки іншої Сторони, її дочірніх організацій та (або) філій або будь-які їх абревіатури у зв’язку зі своєю діяльністю або в інший спосіб без попередньої чіткої письмової згоди іншої Сторони в кожному конкретному випадку. У жодному разі не надаватиметься дозвіл на використання назви чи емблеми ООН, УНЗ ООН або ПРООН у комерційних цілях.

2. ДФС та АДПСУ підтверджують, що вони ознайомлені з незалежним міжнародним і неупередженим статусом ООН, включаючи УНЗ ООН та ПРООН, і визнають, що їхні назви та емблеми не можуть асоціюватися з будь-якою політичною, сектантською або релігійною діяльністю чи іншим чином використовуватися у спосіб, не сумісний зі статусом ООН, включаючи УНЗ ООН та ПРООН.

3. Сторони погоджуються, за потреби, визнавати та підтверджувати такі партнерські відносини. З цією метою Сторони консультуватимуться між собою щодо способу і форми такого визнання та підтвердження.

Стаття 10
Привілеї та імунітети ООН

Ніщо в цьому Меморандумі або в тому, що його стосується, не вважатиметься відмовою, прямою чи опосередкованою, від будь-яких привілеїв та імунітетів Організації Об’єднаних Націй, включаючи її допоміжні органи.

Стаття 11
Конфіденційність

1. Поводження з інформацією відповідатиме законодавству України та політиці ООН щодо конфіденційності.

2. Посадові особи ДФС і АДПСУ та представники інших Сторін Меморандуму, які залучатимуться до діяльності підрозділів портового контролю, поводитимуться з інформацією, яка стала їм відома в період функціонування підрозділів портового контролю внаслідок аналізу та документування відповідно до застосовуваного до таких випадків законодавства, як з конфіденційною.

3. Перш ніж передавати третім сторонам внутрішні документи іншої Сторони, кожна Сторона отримає пряму письмову згоду іншої Сторони на передачу таких документів.

Стаття 12
Врегулювання спору

У разі виникнення спору, що пов’язаний із застосуванням або тлумаченням цього Меморандуму, Сторони докладатимуть максимальних зусиль для невідкладного врегулювання такого спору шляхом консультацій між ними.

Стаття 13
Повідомлення та зміни

1. Кожна зі Сторін невідкладно повідомлятиме іншу Сторону у письмовій формі про будь-які очікувані або фактично здійснені істотні зміни у законодавстві та політиці, які можуть вплинути на виконання цього Меморандуму.

2. Сторони можуть вносити зміни до цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою у формі протоколів, які становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 14
Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його останнього підписання уповноваженими особами та залишатиметься чинним до завершення виконання діяльності відповідно до статті 4.

Стаття 15
Припинення дії

1. Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму, надіславши іншим Сторонам відповідне письмове повідомлення за два місяці до припинення його дії.

2. Після припинення дії цього Меморандуму права і обов’язки Сторін, визначені у будь-якому іншому документі, укладеному згідно з цим Меморандумом, втратять чинність.

3. Припинення дії цього Меморандуму не вплине на впорядковане завершення всіх поточних спільних заходів та усі інші права і обов’язки Сторін, що виникли до дати припинення дії цього Меморандуму або за документами, вчиненими на виконання цього Меморандуму.

Цей Меморандум укладений в трьох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО належним чином уповноважені представники Сторін підписали цей Меморандум.


За Державну фіскальну службу України

За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України


(підпис)

(підпис)


Мирослав ПРОДАН

Петро ЦИГИКАЛ


В. о. Голови

Голова


16.01.2018

16.01.2018За Управління з наркотиків та злочинності
Організації Об’єднаних Націй(підпис)Жан-Люк ЛЕМАЙОДиректор Підрозділу
аналітичної політики
та зв’язків з громадськістю16.01.2018
вгору