Протокольне рішення про утворення Міждержавної телерадіокомпанії (укр/рос)
СНД, Білорусь, Вірменія [...]; Рішення, Міжнародний документ від 15.05.1992
Документ 997_220, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.05.1992

            Протокольне рішення 
про утворення Міждержавної телерадіокомпанії
(укр/рос)

Дата підписання: 15 травня 1992 р. Набуття чинності: 15 травня 1992 р.
Рада глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав вирішила:
підтримати пропозицію Уряду України про створення
Міждержавної телерадіокомпанії у формі акціонерного товариства.
доручити Робочій групі Співдружності Незалежних Держав за
участю представників держав-учасниць Співдружності організувати
підготовку і представити для розгляду на черговому засіданні глав
урядів проекти відповідних установчих документів.
ВЧИНЕНО в м. Ташкент 15 травня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали це Рішення, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Російської Федерації
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Киргизстан України
(підпис) (підпис)
За Уряд Республіки
Молдова
Протокольное решение
о создании Межгосударственной телерадиокомпании

Совет глав правительств государств-участников Содружества
Независимых Государств решил:
Поддержать предложение Правительства Украины о создании
Межгосударственной телерадиокомпании в форме акционерного
общества. Поручить Рабочей группе Содружества Независимых Государств с
участием представителей государств-участников Содружества
организовать подготовку и представить для рассмотрения на
очередном заседании глав правительств проекты соответствующих
учредительных документов.
Совершено в городе Ташкенте 15 мая 1992 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее решение, его
заверенную копию.
(подписи)
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации

За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан

За Правительство За Правительство
Туркменистана Республики Казахстан
За Правительство За Правительство
Республики Узбекистан Республики Кыргызстан
За Правительство За Правительство
Республики Молдова Украинывгору