Документ 997_430, поточна редакція — Підписання від 12.03.1991

               Угода 
Союзу РСР і республік з питань реформи роздрібних цін
і соціального захисту населення

Президент СРСР і керівники найвищих органів влади республік,
виходячи з необхідності стабілізації споживчого ринку, посилення
мотивації високопродуктивної праці, нарощування виробництва
товарів народного споживання і боротьби з спекуляцією та тіньовою
економікою, строго керуючись раніше досягнутою угодою про
проведення загальної політики в галузі ціноутворення і соціального
захисту населення, домовились про наступне:
1. З метою підтримання стабільності загальносоюзного ринку і
недопущення необгрунтованого зростання цін встановити єдині для
всієї території країни межі підвищення державних роздрібних цін на
основні продовольчі і непродовольчі товари, що визначають життєвий
рівень населення. Прийняти узгоджені пропозиції Кабінету Міністрів СРСР і
урядів республік про граничні розміри підвищення з 1991 р.
державних роздрібних цін на товари народного споживання, а також
тарифів на пасажирські перевезення залізничним, авіаційним і
морським транспортом і послуги зв'язку для населення згідно з
додатком N 1. Республіки можуть встановлювати нижчі ціни на окремі товари,
що виробляються і споживаються на своїй території. Не підвищувати діючі роздрібні ціни на медикаменти і вироби
медичного призначення, каву, тканини з синтетичних волокон та
вироби з них, на вироблюване з синтетичних матеріалів взуття,
хутряні, трикотажні, панчішно-шкарпеткові вироби та іграшки, на
бензин, керосин, електроенергію, газ, вугілля, пічне паливо і
дрова, які відпускаються населенню, а також на горілку. Для стримування зростання цін частково зберегти на 1991 рік
дотації до цін на медикаменти, м'ясну, молочну і рибну продукцію
та деякі інші соціально значимі товари народного споживання. 2. Послідовно здійснювати лібералізацію роздрібних цін,
розширити з 1991 р. перелік товарів, які реалізуються за
договірними (вільними) і регульованими цінами, згідно з додатками
N 2 і 3. Проводити загальну політику по стримуванню монопольного
зростання цін шляхом вилучення надприбутку і введення меж
зростання цін. Розробити і запровадити систему індексування доходів
населення. 3. Компенсація здійснюється з додержанням наступних основних
принципів: направлення на компенсації всіх коштів від подорожчання
основних продовольчих товарів, масових видів будівельних
матеріалів і меблів, а також інших непродовольчих товарів за
переліками, що визначаються республіками з урахуванням рівня
доходів різних соціальних верств і груп населення; повної компенсації подорожчання товарів дитячого асортименту
з цільовим направленням відповідних коштів сім'ям з неповнолітніми
дітьми; визначення розмірів компенсаційних виплат, виходячи з
фактичного споживання населенням товарів і послуг з державних
ресурсів у 1990 році; здійснення перших виплат компенсацій запобіжно до введення
нових роздрібних цін; цільового направлення частини коштів, одержаних від
підвищення цін і тарифів, на додаткове підвищення рівня заробітної
плати працівників провідних професій сфери освіти, охорони
здоров'я і соціального забезпечення, культури, архівних закладів; доповнення грошових компенсацій малозабезпеченим верствам
населення різними видами допомоги (у тому числі натуральної), яка
подається на місцях (безплатним харчуванням, оплатою рахунків за
товари спеціального призначення для інвалідів і людей похилого
віку, пільгами за користування міським і приміським транспортом і
т. п.); введення підвищених нормативів утримання громадян в закладах
соціальної сфери (лікарнях, інтернатах, будинках для престарілих,
дошкільних та інших закладах). 4. З метою реалізації зазначених принципів: виплачувати в початковий період компенсації працюючим у
вигляді спеціальних доплат до заробітної плати з наступним
включенням їх у тарифні ставки і посадові оклади; збільшити стипендії, пенсії, допомогу та інші соціальні
виплати, запровадити компенсаційні виплати дітям та іншим
непрацездатним утриманцям; компенсаційні виплати не обкладати всіма видами податків; підвищити мінімальний рівень неоподатковуваних доходів
громадян, а також рівень доходів, з яких починається стягування
прогресивного прибуткового податку; знизити до 35 процентів ставки податку на прибуток з
підприємств і організацій з одночасним уточненням ставок
оподаткування прибутку, регульованих республіканським і місцевим
законодавством. Республіки визначають конкретні розміри і порядок
компенсаційних виплат не нижче встановлених урядом СРСР
гарантованих мінімальних розмірів підвищення доходів відповідних
груп і соціальних верств населення. Уряд СРСР підготовляє і вносить до Верховної Ради СРСР
пропозиції про уточнення законодавства Союзу РСР, приймає в межах
своїх повноважень рішення по нормативних актах, які конкретизують
реалізацію вищевикладених принципів компенсації; встановлює
порядок і розміри грошового і речового утримування
військовослужбовців, працівників Міністерства оборони СРСР,
Міністерства внутрішніх справ СРСР, Комітету державної безпеки
СРСР і грошових доходів інших централізованих споживачів, а також
компенсації від підвищення тарифів на пасажирські перевезення
залізничним, авіаційним і морським транспортом. Кабінету Міністрів СРСР і урядам республік утворити єдиний
союзно-республіканський фінансовий фонд соціальної підтримки
населення за рахунок частини коштів, одержаних від підвищення
роздрібних цін, для забезпечення встановлених мінімальних
компенсаційних виплат населенню в усіх республіках. Держбанку СРСР і Ощадному банку СРСР проробити і внести в
Кабінет Міністрів СРСР пропозиції щодо компенсації вкладникам
втрат у зв'язку з одноразовим підвищенням цін. 5. Органи влади Союзу РСР і республік забезпечать суворе
додержання всіма підприємствами та організаціями встановленого на
1991 рік порядку формування фонду оплати праці з урахуванням зміни
обсягів виробництва продукції, робіт і послуг. Республіки
зобов'язуються утриматись від прийняття в 1991 році нових рішень
про підвищення грошових доходів населення, не пов'язаних з
компенсацією цін, а також здійснять заходи щодо посилення контролю
за додержанням встановленого порядку ціноутворення. 6. Кабінету Міністрів СРСР, Союзно-республіканському
валютному комітету, урядам республік забезпечити безумовну
реалізацію заходів щодо створення умов для успішного здійснення
реформи роздрібних цін і тарифів, маючи на увазі насамперед
реалізацію заходів, передбачених економічною угодою про поставки
продовольства та інші матеріальні ресурси в 1991 році. Держбанку
СРСР і банкам республік забезпечити наявність необхідної кількості
грошових знаків для компенсаційних виплат населенню. 7. Враховуючи, що пропонована реформа роздрібних цін повинна
проводитись як один із заходів комплексної програми переходу до
ринку, в місячний строк визначити практичні дії щодо її спільної
реалізації.
Президент СРСР М. С. Горбачов
Перший заступник Голови
Верховної Ради РРФСР Р. І. Хасбулатов
Голова Верховної Ради
Української РСР Л. М. Кравчук
Голова Верховної Ради
Білоруської РСР М. І. Дементей
Президент Узбецької РСР І. А. Карімов
Президент Казахської РСР Н. А. Назарбаєв
Голова уряду Республіки Грузії Т. І. Сігуа
Президент Азербайджанської РСР А. Н. Муталібов
Президент РСР Молдова М. І. Снєгур
Президент Республіки Киргизстан А. А. Акаєв
Президент Таджицької РСР К. М. Махкамов
Голова Верховної Ради
Республіки Вірменія Л. А. Тер-Петросян
Президент Туркменської РСР С. А. Ніязов

Додаток N 1
до Угоди Союзу РСР і республік
Граничні розміри
підвищення державних роздрібних цін на основні товари
народного споживання
----------------------------------------------------------------- | | В середньому на | | | (процентів) | |------------------------------------------+--------------------| |М'ясо і м'ясопродукти | 200 | |------------------------------------------+--------------------| |Молоко і молочні продукти | 130 | |------------------------------------------+--------------------| |Яйця і яйцепродукти | 100 | |------------------------------------------+--------------------| |Хліб, борошно, крупи, макаронні вироби | 200 | |------------------------------------------+--------------------| |Цукор | 135 | |------------------------------------------+--------------------| |Чай | 100 | |------------------------------------------+--------------------| |Рибні товари | 130 | |------------------------------------------+--------------------| |Сіль | 240 | |------------------------------------------+--------------------| |Олія, маргаринова продукція і майонез, | | |господарське і туалетне мило |100 | |------------------------------------------+--------------------| |Харчові концентрати, включаючи дитяче | 200 | |харчування | | |------------------------------------------+--------------------| |Окремі тютюнові вироби вітчизняні | 50 | |------------------------------------------+--------------------| |Білизна, масові види тканин, одягу, | 135 | |взуття | | |------------------------------------------+--------------------| |Товари для дітей | 195 | |------------------------------------------+--------------------| |Товари культурно-побутового і | 75 | |господарського призначення | | |------------------------------------------+--------------------| |Тарифи на пасажирські перевезення: | | |------------------------------------------+--------------------| |залізничним транспортом | 70 | |------------------------------------------+--------------------| |авіаційним транспортом | 80 | |------------------------------------------+--------------------| |морським транспортом | 140 | |------------------------------------------+--------------------| |Послуги зв'язку для населення | 20 | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Конкретні розміри роздрібних цін установлюються Держкомцін
СРСР і органами ціноутворення союзних республік відповідно до їх
компетенції. 2. Конкретні розміри тарифів установлюються за погодженням з
Держкомцін СРСР відповідно Міністерством шляхів СРСР, МЦА СРСР,
Мінморфлотом СРСР і Мінзв'язку СРСР.

Додаток N 2
до Угоди Союзу РСР і республік
Перелік
товарів народного споживання, що реалізуються
населенню за регульованими роздрібними цінами
Продукція легкої промисловості
Нові модні тканини, трикотажні полотна, а також високоякісні
товари для дітей. Коміри для дорослих з кролика, овчини, каракулю та інших
видів хутра (крім цінних видів). Головні убори для дорослих з кролика і овчини.
Товари культурно-побутового і господарського
призначення
Автомобілі легкові. Лісо- і пиломатеріали та будівельні матеріали. Зошити шкільні і канцелярські товари для дітей. Велосипеди дорожні підліткові і дитячі. Коляски дитячі. Іграшки дитячі. Сірники. Пральні машини з ручним віджиманням. Холодильники місткістю до 250 літрів. Радіоприймальні, звукозаписуючі і звуковідтворюючі пристрої 3
- 4 групи складності. Телевізори чорно-білого зображення. Телевізори кольорового зображення 2 - 3 поколінь. Машини швейні прямострочні. Синтетичні мийні засоби. Плити газові та електричні. Фільмоскопи, діафільми та інші кінофототовари для дітей. Грампластинки для дітей. Джерела струму (елементи живлення). Книги та книжкова продукція. Меблі (окремі предмети меблів - столи, стільці, дивани, ліжка
та інші предмети, що не входять у набори і гарнітури). Шпалери. Посуд емальований, алюмінієвий. Апарати в'язальні. Посуд з безкольорового скла, видувний і пресований. Посуд фарфоро-фаянсовий груповий. Стандартні будинки і садові будиночки, комплекти деталей. Сільськогосподарські міні-трактори, мотоблоки і
мотокультиватори. Інструменти господарські. Місцеві будівельні матеріали. Вина, включаючи шампанське. Коньяки ординарні. Лікеро-горілчані вироби. Пиво. Парфюмерні товари. Карамель. Тропічні фрукти, цитрусові плоди і продукти їх переробки.
Примітка. Уряди союзних республік можуть доповнювати і уточнювати
зазначений перелік у межах своєї компетенції.
Додаток N 3
до Угоди Союзу РСР і республік
Товари вітчизняного та імпортного виробництва, які
додатково включаються в перелік товарів народного
споживання, що реалізуються населенню за договірними
(вільними) цінами
Товари легкої промисловості
Льняні тканини і вироби з них, а також скатерті, покривала та
інші штучні вироби (крім продукції виробничо-технічного
призначення). Тканини з натурального шовку і в поєднанні з іншими волокнами
та вироби з них, шовкові меблеві тканини, покривала, накидки,
скатерті, портьєри, оксамит (крім продукції виробничо-технічного
призначення). Тканини чистошерстяні (крім тканин спецпризначення) і вироби
з них, меблеві тканини, ковдри з верблюжою та ангорською вовною,
пледи, покривала, накидки, скатерті, портьєри. Тканини бавовняні, платтяні жакардового і крепового
переплетення, маркізет, вуаль, батист, серпанок, джинсові тканини
з вагою понад 400 г/кв. м, оксамит і вироби з них, а також тканини
меблеві, покривала, накидки, скатерті, портьєри. Нові модні вироби з бавовни, напівшерсті і хімічних волокон. Неткані полотна махрові і ниткопрошивні рушникові,
платтяно-блузкові, декоративні. Гардинні полотна, крім полотен найпростіших структур. Нитки бавовняні в'язальні і вишивальні, нитки швейні з
натурального шовку. Взуття шкіряне для дорослих: модельне, спортивного
призначення для майстрів спорту, активного відпочинку. Взуття полімерне для дорослих - спортивне і для активного
відпочинку. Трикотажні вироби для дорослих з чистошерстяної пряжі N 45,
52, з імпортної фасонної пряжі і козячого пуху. Килими і килимові вироби. Шкіряно-галантерейні вироби з натуральної і штучної шкіри
(крім виробів спецпризначення і для дітей). Текстильно-галантерейні вироби (крім продукції
спецпризначення). Коміри для дорослих з цінних видів натурального хутра. Імпортні високоякісні швейні, трикотажні вироби, взуття,
шкіргалантерейні вироби для дорослих. Шпагати і мотузки. Тканини і вироби із застосуванням метаніту. Одяг з натуральної шкіри вітчизняного виробництва.
Товари культурно-побутового і господарського
призначення
Годинники. Електронно-обчислювальні персональні машини і
мікрокалькулятори. Холодильники місткістю понад 250 л, 2 - 3-камерні
холодильники, морозильники. Машини пральні напівавтоматичні та автоматичні. Машини швейні "Зиг-Заг" напівавтоматичні та автоматичні,
машини в'язальні. Пилососи, полотери та інші електропобутові товари. Прилади електро- і радіовимірювальні. Авторучки шарикові і перові. Грамплатівки (крім дитячих). Апарати телефонні. Кінофототовари (крім товарів для дітей). Водонагрівальні опалювальні апарати і пристрої. Товари господарського призначення з дерева і металу. Паперово-білові товари (крім шкільно-письмових товарів і
товарів для дітей). Дзеркала. Вироби з пластмаси. Посуд з нержавіючої сталі. Садово-городній інвентар. Залізні вироби, замки. Товари побутової хімії. Спортивні товари. Музичні товари. Радіоприймальні, звукозаписні та звуковідтворюючі пристрої
другої групи складності (радіоприймачі, радіоли та інші). Мотовелотовари, приналежності до автомобілів (крім товарів
для дітей). Будівельні машини для індивідуального користування. Щетинно-щіткові вироби. Кустарно-художні вироби, сувеніри, значки. Ювелірно-металева галантерея, манікюрні набори, несесери та
інші галантерейні вироби. Сантехобладнання. Запасні частини до електро- і радіотоварів та інших
складнотехнічних товарів культурно-побутового і господарського
призначення.
Продовольчі товари
Сирокопчені ковбасні вироби. Морозиво. Здобні хлібобулочні та бубликові вироби, сухарі, хрустанці,
соломка, ріжки, рогалики. Борошно для млинців і оладок. Кондитерські товари (крім карамелі). Безалкогольні напої і мінеральні води. М'ясо кроликів. Жива риба. Крупи підвищеної поживної цінності. Крохмаль. Чай з рослинними добавками. Імпортні тютюнові вироби.
Примітка: Уряди союзних республік можуть доповнювати і уточнювати
зазначений перелік у межах своєї компетенції.
Протокол
про деякі заходи щодо реалізації угоди Союзу РСР і
республік з питань реформи роздрібних цін і
соціального захисту населення
12 березня 1991 р.
Прем'єр-міністр СРСР і глави урядів республік на виконання
Угоди Союзу РСР і республік з питань реформи роздрібних цін і
соціального захисту населення вирішили: 1. Запровадити нові роздрібні ціни і тарифи в межах
погоджених розмірів їх підвищення з 2 квітня 1991 р. на всій
території СРСР. Попереджальну сплату компенсацій населенню почати
20 березня 1991 р. 2. На формування єдиного союзно-республіканського фінансового
фонду соціальної підтримки населення для забезпечення встановлених
мінімальних компенсаційних виплат направляють у 1991 році кошти:
(млрд.
карбованців)
Російська Радянська Федеративна 56,5*
Соціалістична Республіка
Українська Радянська Соціалістична 12,1*
Республіка
Білоруська Радянська Соціалістична 4,2*
Республіка
Республіка Грузія 0,5
Литовська Республіка 2,3
Радянська Соціалістична Республіка 1,1
Молдова
Латвійська Республіка 2,2
Республіка Вірменія 1,3
Естонська Республіка 1,7

Кошти вносяться республіками щомісяця рівними частками. 3. За рахунок єдиного союзно-республіканського фінансового
фонду соціальної підтримки населення для забезпечення встановлених
мінімальних компенсаційних виплат виділити кошти (в млрд.
карбованців):
Узбецькій Радянській Соціалістичній Республіці 6,8
Казахській Радянській Соціалістичній Республіці 2,46*
Азербайджанській Радянській Соціалістичній 1,15
Республіці
Республіці Киргизстан 1,11
Таджицькій Радянській Соціалістичній Республіці 2,08
Туркменській Радянській Соціалістичній 2,04
Республіці
Загальнодержавним споживачам 66,4* __________________
* Підлягає уточненню в 3-денний строк представниками РРФСР,
України, Білорусії, Казахстану, Мінфіну СРСР і Держплану СРСР.
4. Визнати доцільним подати в необхідних випадках фінансову
підтримку окремим підприємствам, які реалізують продукцію в
основному за фіксованими цінами, із загальносоюзного і
республіканських фондів стабілізації економіки.
Прем'єр-міністр СРСР І. Павлов
Голова Ради Міністрів РРФСР І. Силаєв
Заступник Голови Ради Міністрів
Української РСР А. Статинов
Голова Ради Міністрів
Білоруської РСР В. Кебич
Віце-президент Узбецької РСР Ш. Мірсаїдов
Голова Ради Міністрів
Казахської РСР У. Караманов
Прем'єр-міністр Республіки
Киргизстан Н. Ісанов
Президент Таджицької РСР К. Махкамов
Перший заступник
Прем'єр-міністра
Туркменської РСР А. Чериєв
"Голос України", N 56, 22 березня 1991 р.вгору