Документ 999_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 06.10.2017
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 01.01.2028. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію


Дата підписання:

06.10.2017


Дата набрання чинності для України:

01.01.2018

ПРЕАМБУЛА

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності,

беручи до уваги, що Асамблея Договору про патентну кооперацію, заслухавши рекомендацію Комітету РСТ з технічного співробітництва, призначила Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" Міжнародним пошуковим органом та Органом міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію та схвалила цю Угоду відповідно до статей 16(3) та 32(3),

домовились про таке:

Стаття 1
Терміни та визначення

(1) Для цілей цієї Угоди:

(a) "Договір" означає Договір про патентну кооперацію;

(b) "Інструкція" означає Інструкцію до Договору;

(c) "Адміністративна інструкція" означає Адміністративну інструкцію до Договору;

(d) "Стаття" (за винятком випадків, коли зроблено конкретне посилання на статтю цієї Угоди) означає статтю Договору;

(e) "Правило" означає правило Інструкції;

(f) "Договірна держава" означає державу - учасницю Договору;

(g) "Орган" означає Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності";

(h) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

(2) Усі інші терміни та визначення, використані в цій Угоді, що також використовуються в Договорі, Інструкції та Адміністративній інструкції, для цілей цієї Угоди мають таке саме значення, як і в Договорі, Інструкції та Адміністративній інструкції.

Стаття 2
Основні зобов'язання

(1) Орган проводить міжнародний пошук і міжнародну попередню експертизу та виконує інші функції Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору, Інструкції, Адміністративної інструкції та цієї Угоди.

(2) При проведенні міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи Орган застосовує та дотримується всіх загальних правил щодо міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи, і, зокрема, керується Керівництвом до Договору щодо міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

(3) Орган підтримує відповідну систему управління якістю згідно з вимогами, встановленими Керівництвом до Договору щодо міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

(4) Орган та Міжнародне бюро, беручи до уваги належні їм функції відповідно до Договору, Інструкції, Адміністративної інструкції та цієї Угоди, надаватимуть взаємну допомогу в обсязі, який вважають достатнім для Органу та Міжнародного бюро при виконанні ними цих функцій.

Стаття 3
Компетенція Органу

(1) Орган діє як Міжнародний пошуковий орган стосовно будь-якої міжнародної заявки, поданої до відомства, що отримує, будь-якої Договірної держави, або діючого від імені будь-якої Договірної держави, вказаної у Додатку А до цієї Угоди, за умови, що відомство, що отримує, визначає Орган для цієї цілі, що така заявка або її переклад представлені для цілей міжнародного пошуку мовою або однією з мов, визначених у Додатку А до цієї Угоди, що коли це застосовується, цей Орган вибрано заявником і що будь-які інші вимоги стосовно такої заявки, визначені у Додатку А до цієї Угоди, виконані.

(2) Орган діє як Орган міжнародної попередньої експертизи стосовно будь-якої міжнародної заявки, поданої до відомства, що отримує, будь-якої Договірної держави або діючого від імені будь-якої Договірної держави, вказаної у Додатку А до цієї Угоди за умови, що відомство, що отримує, визначає Орган для цих цілей, що така заявка або її переклад представлені для проведення міжнародної попередньої експертизи мовою або однією з мов, визначених у Додатку А до цієї Угоди, що коли це застосовується, цей Орган вибрано заявником і що будь-які інші вимоги стосовно такої заявки, визначені у Додатку А до цієї Угоди, виконані.

(3) Якщо міжнародна заявка подана до Міжнародного бюро як відомства, що отримує, відповідно до Правила 19.1(a)(iii), пункти 1 та 2 застосовуються так, якби заявка була подана до відомства, що отримує, яке є компетентним відповідно до Правила 19.1(a)(i) або (ii), (b) або (c) або Правила 19.2(i).

(4) Орган проводить додаткові міжнародні пошуки відповідно до Правила 45bis на свій розсуд, як зазначено у Додатку B до цієї Угоди.

Стаття 4
Об'єкти, за якими не вимагається проведення пошуку або експертизи

Орган не зобов'язаний проводити пошук відповідно до статті 17(2)(a)(i) або експертизу на підставі статті 34(4)(a)(i) за будь-якою міжнародною заявкою, якщо він вважає, що така заявка стосується об'єкта, встановленого у Правилі 39.1 або Правилі 67.1, залежно від випадку, за винятком об'єктів, визначених у Додатку C до цієї Угоди.

Стаття 5
Збори і платежі

(1) Перелік усіх зборів Органу та всіх інших платежів, які Орган має право вимагати у зв'язку з виконанням функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи, встановлений у Додатку D цієї Угоди.

(2) Орган відповідно до умов і в розмірі, встановлених у Додатку D до цієї Угоди, повинен:

(i) повернути повністю або частково сплачений за пошук збір або не вимагати чи зменшити збір за пошук, якщо звіт про міжнародний пошук може повністю або частково засновуватися на результатах попереднього пошуку (Правила 16.3 та 41.1);

(ii) повернути збір за пошук, якщо міжнародна заявка відкликана або вважається відкликаною до початку міжнародного пошуку;

(3) Орган відповідно до умов і в розмірі, встановлених у Додатку D до цієї Угоди, повертає повністю або частково сплачений збір за міжнародну попередню експертизу, якщо вимога вважається неподаною (Правило 58.3) або якщо вимога або міжнародна заявка відкликана заявником до початку міжнародної попередньої експертизи.

Стаття 6
Класифікація

Для цілей Правил 43.3(a) та 70.5(b) Орган зазначає класифікацію об'єкта винаходу відповідно до Міжнародної патентної класифікації. Орган може додатково, відповідно до правил 43.3 та 70.5, вказати класифікацію об'єкта винаходу відповідно до будь-якої іншої патентної класифікації, зазначеної в Додатку E до цієї Угоди, як зазначено у цьому Додатку.

Стаття 7
Мова листування, що використовується Органом

Для цілей листування, включаючи листування з використанням бланків, крім листування з Міжнародним бюро, Орган використовує мову або одну з мов, зазначених у Додатку A, з урахуванням мови або мов, зазначених у Додатку F, та мову або мови, використання яких дозволено Органом відповідно до Правила 92.2(b).

Стаття 8
Пошук міжнародного типу

Орган проводить пошуки міжнародного типу в обсязі, визначеному у Додатку G до цієї Угоди.

Стаття 9
Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності 1 січня 2018 року.

Стаття 10
Строк дії та поновлення

Ця Угода діє до 31 грудня 2027 року. Сторони Угоди не пізніше липня 2026 року починають переговори щодо продовження її дії.

Стаття 11
Внесення змін

(1) З урахуванням пунктів 2 та 3, зміни, за умови схвалення Асамблеєю Міжнародного Союзу патентної кооперації, можуть бути внесені до цієї Угоди за погодженням між Сторонами; вони набирають чинності з дати, узгодженої Сторонами.

(2) З урахуванням пункту 3 зміни до Додатків до цієї Угоди можуть бути зроблені після узгодження між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Генеральним директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності та; та, незважаючи на пункт 4, вони набирають чинності з дати, узгодженої ними.

(3) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України може шляхом повідомлення Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності:

(i) доповнювати перелік держав та мов, що міститься у Додатку A до цієї Угоди;

(ii) змінювати зазначення щодо додаткових міжнародних пошуків, встановлених у Додатку B до цієї Угоди;

(iii) змінювати перелік зборів та платежів, встановлених у Додатку D до цієї Угоди;

(iv) змінювати зазначення, що стосуються систем патентної класифікації, що містяться у Додатку E до цієї Угоди;

(v) змінювати зазначення мов листування, що містяться у Додатку F до цієї Угоди;

(vi) змінювати зазначення, що стосуються пошуку міжнародного типу, що містяться у Додатку G до цієї Угоди.

(4) Будь-які зміни, про які повідомлено відповідно до пункту 3, набирають чинності з дати, що зазначена у повідомленні, за умови, що:

(i) для будь-яких змін у Додатку B, відповідно до яких Орган припиняє проводити додатковий міжнародний пошук, ця дата починається не раніше, ніж через шість місяців після дати отримання повідомлення Міжнародним бюро; та

(ii) для будь-яких змін щодо валюти або суми зборів чи платежів, встановлених у Додатку D, для будь-якого доповнення новими зборами та платежами і для будь-яких змін умов та обсягів повернення та зменшення зборів, встановлених у Додатку D, така дата є щонайменше на два місяці пізнішою датою після отримання повідомлення Міжнародним бюро.

Стаття 12
Припинення дії

(1) Ця Угода припиняє свою дію до 31 грудня 2027 року:

(i) якщо Міністерство економічного розвитку і торгівлі України передає дипломатичними каналами Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної власності письмове повідомлення про припинення дії цієї Угоди; або

(ii) якщо Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності передає дипломатичними каналами Міністерству економічного розвитку і торгівлі України письмове повідомлення про припинення дії цієї Угоди.

(2) Припинення дії цієї Угоди відповідно до пункту 1 набирає чинності після спливу одного року з дати отримання дипломатичними каналами повідомлення іншою Стороною, тільки якщо не передбачений довший період, визначений у такому повідомленні, або якщо обидві Сторони не погодили коротший строк.

На посвідчення чого Сторони підписали цю Угоду.

Учинено у м. Женева, 6 жовтня 2017 року, у двох примірниках, українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу.


За Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

За Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК
Заступник Міністра

Френсіс ГАРРІ
Генеральний директор

Додаток A
Держави та мови

Відповідно до статті 3 Угоди Орган визначає:

(i) наступні держави, від імені яких він буде діяти:

настільки, наскільки це стосується статті 3(1):

будь-яку Договірну державу.

настільки, наскільки це стосується статті 3(2):

будь-яку Договірну державу.

Якщо відповідно до пунктів (1) і (2) статті 3 Відомство, що отримує, зазначає Міжнародний орган, цей Міжнародний орган стає компетентним щодо міжнародних заявок, поданих в це відомство, що отримує, починаючи з дати, узгодженої відомством, що отримує, і Міжнародним органом і зазначеної в повідомленні Міжнародному бюро.

(ii) наступні мови, які він приймає до роботи:

англійська, німецька, російська, українська, французька.


Додаток B
Додатковий міжнародний пошук: документація; обмеження та умови

Орган проводить додаткові міжнародні пошуки наступним чином:

(1) Орган приймає клопотання про проведення додаткових міжнародних пошуків щодо міжнародних заявок або перекладів до них, які подані англійською, німецькою, російською, українською або французькою мовами.

(2) Додатковий міжнародний пошук має проводитись щонайменше за наступними рівнями пошуку:

(i) щодо документів, які містяться в базах даних Органу, включаючи, але не обмежуючись, мінімумом документації РСТ відповідно до Правила 34;

(ii) щодо європейських та північноамериканських документів;

(iii) щодо російськомовних документів колишнього СРСР та україномовних документів.

(3) Якщо Міжнародний пошуковий орган, компетентний для основного міжнародного пошуку, надає декларацію, згадану у статті 17 (2)(a) для об'єктів, згаданих у Правилі 39.1(iv), та сплачується відповідний збір, зазначений у Додатку D, додатковий міжнародний пошук охоплює принаймні мінімум документації РСТ відповідно до Правила 34 на додаток до документації, зазначеної у пункті 2 цього Додатку.

(4) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має повідомити Міжнародне бюро, якщо вимога про проведення додаткового міжнародного пошуку перевищує доступні Органу ресурси та також коли будуть відновлені нормальні умови роботи.


Додаток C
Об'єкти, що не виключені з пошуку чи експертизи

Об'єкти, визначені Правилом 39.1 або 67.1, які відповідно до статті 4 Угоди не виключені з пошуку чи експертизи, є наступними:

всі об'єкти, щодо яких проводиться пошук або експертиза відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".


Додаток D
Збори та платежі

Частина I. Перелік зборів та платежів

Вид збору або платежу

сума
(євро)

Збір за пошук (Правило 16.1(a))

300

Додатковий збір (Правило 40.2(a))

300

Збір за додатковий пошук (Правило 45bis.3(a))

 

- тільки європейські та північноамериканські документи

200

- тільки російськомовні документи колишнього СРСР та українськомовні документи

150

Збір за додатковий пошук відповідно до пункту 3 Додатку B, якщо декларація, згадана у статті 17(2)(a), була прийнята у зв'язку з об'єктом, згаданим у Правилі 39.1(iv)

100

Збір за попередню експертизу (Правило 58.1(b))

 

- звіт про міжнародний пошук, підготовлений Органом

160

- звіт про міжнародний пошук, підготовлений іншим Міжнародним пошуковим органом

180

Додатковий збір (Правило 68.3(a))

180

Збір за заперечення (Правила 40.2(e) та 68.3(e))

40

Вартість копії (Правила 44.3(b) та 71.2(b)), за сторінку

0,70

Частина II. Умови повернення збору та розмір сум, що повертаються, або зменшення збору

(1) Будь-яка сума, яка сплачена помилково або без належних підстав, або надлишкова сума, яка зазначена у Частині I цього Додатку, повинна бути повернута.

(2) Якщо міжнародна заявка відкликана або вважається відкликаною відповідно до статті 14(1), (3) або (4) перед початком міжнародного пошуку, сплачений збір за пошук повертається.

(3) Якщо Орган використовує результати пошуку, що був проведений раніше, здійсненого Органом чи іншим Міжнародним пошуковим органом за раніше поданою заявкою, 25-75 % від збору за пошук підлягає поверненню залежно від обсягу використання Органом результатів пошуку, проведеного раніше.

(4) У випадках, передбачених Правилом 58.3, збір за міжнародну попередню експертизу повертається повністю.

(5) Якщо міжнародна заявка або вимога щодо проведення експертизи відкликана до початку міжнародної попередньої експертизи, сума збору сплаченого за проведення міжнародної попередньої експертизи повертається у розмірі 75 %.

(6) Орган повертає збір за додатковий пошук, якщо до початку проведення додаткового міжнародного пошуку відповідно до Правила 45bis.5(a) клопотання про проведення додаткового пошуку вважається не поданим згідно з Правилом 45bis.5(g).

(7) Орган повертає збір за додатковий пошук, якщо після отримання документів, зазначених у Правилі 45bis.4(e)(i) - (iv), але до початку проведення додаткового міжнародного пошуку відповідно до Правила 45bis.5(a), Орган отримує повідомлення про відкликання міжнародної заявки або клопотання про проведення додаткового пошуку.


Додаток E
Класифікація

Відповідно до статі 6 Угоди Орган не використовує додатково до Міжнародної патентної класифікації, будь-яку іншу класифікацію.


Додаток F
Мова листування

Відповідно до статті 7 Угоди Орган зазначає такі мови:

Англійську або російську: для заявок, поданих українською мовою;

Англійську: для заявок поданих англійською, німецькою або французькою мовами або перекладених на англійську, німецьку або французьку мови;

Російську: для заявок, поданих російською мовою або перекладених на російську мову.


Додаток G
Пошук міжнародного типу

Відповідно до статі 8 Угоди Орган визначає наступний обсяг пошуків міжнародного типу:

Орган не проводить пошук міжнародного типу. вгору