Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
Decree of the President of Ukraine; Composition of collective body on June 18, 2015345/2015
Document 345/2015, current version — Revision on Jule 22, 2016, on the basis - 305/2016

Указ
Президента України

Про склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 305/2016 від 20.07.2016}

1. Затвердити склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (додається).

2. Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за участю Міністерства освіти і науки України підготувати та подати у місячний строк пропозиції про внесення змін до Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки та Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки стосовно реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, щодо реформи державної політики у сфері науки та досліджень, а також інтеграції України до європейського наукового та інтелектуального простору.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 квітня 2006 року № 314 "Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки";

Указ Президента України від 22 травня 2006 року № 422 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 19 квітня 2006 року № 314";

Указ Президента України від 11 лютого 2008 року № 113 "Про внесення змін до Указу Президента України від 19 квітня 2006 року № 314";

Указ Президента України від 30 травня 2008 року № 485 "Про зміни у складі Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки";

Указ Президента України від 18 червня 2010 року № 706 "Про зміни у складі Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 червня 2015 року
№ 345/2015ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 18 червня 2015 року № 345/2015

СКЛАД
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки


ПАТОН
Борис Євгенович

-

президент Національної академії наук України, голова Комітету (за згодою)


ГОРБУЛІН
Володимир Павлович

-

віце-президент Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Радник Президента України, академік Національної академії наук України, заступник голови Комітету


ГРИНЕВИЧ
Лілія Михайлівна

-

Міністр освіти і науки України, заступник голови Комітету


СТОГНІЙ
Вадим Сергійович

-

заступник голови Комітету, керівник секретаріату Комітету (за згодою)


АНДОН
Пилип Іларіонович

-

академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


АНДРОНАТІ
Сергій Андрійович

-

голова Південного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


БАЗИЛЕВИЧ
Віктор Дмитрович

-

декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)


БАКІРОВ
Віль Савбанович

-

ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академік Національної академії наук України (за згодою)


БОБИР
Микола Іванович

-

директор Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)


БОГДАНОВ
Вячеслав Леонідович

-

головний учений секретар Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)


БУЛАТ
Анатолій Федорович

-

академік-секретар Відділення механіки НАН України, голова Придніпровського наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, директор Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ГАДЗАЛО
Ярослав Михайлович

-

президент Національної академії аграрних наук України (за згодою)


ГЛАДИШЕВСЬКИЙ
Роман Євгенович

-

проректор з наукової роботи Львівського державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)


ГОЖИК
Петро Феодосійович

-

директор Інституту геологічних наук НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ГОЛОВАХА
Євген Іванович

-

заступник директора Інституту соціології НАН України (за згодою)


ГРИЦАК
Ярослав Йосипович

-

директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)


ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід Васильович

-

ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України (за згодою)


ДАНИК
Юрій Григорович

-

начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова (за згодою)


ДЕГТЯРЬОВ
Олександр Вікторович

-

генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля", академік Національної академії наук України (за згодою)


ДОВГИЙ
Станіслав Олексійович

-

президент Малої академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)


ДОВГОПОЛИЙ
Анатолій Степанович

-

головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (за згодою)


ЄЛЬСЬКА
Ганна Валентинівна

-

директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЖУЛИНСЬКИЙ
Микола Григорович

-

академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЗАГОРОДНІЙ
Анатолій Глібович

-

віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович

-

ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік Національної академії наук України (за згодою)


КАРТЕЛЬ
Микола Тимофійович

-

академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КВІТ
Сергій Миронович

-

Радник Президента України


КИРИЛЕНКО
Олександр Васильович

-

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КОВАЛЕНКО
Володимир Миколайович

-

директор Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України (за згодою)


КОМІСАРЕНКО
Сергій Васильович

-

академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КОНОВАЛЕНКО
Олександр Олександрович

-

заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КОРОСТЕЛЬОВ
Олег Петрович

-

генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (за згодою)


КОШЕЧКО
В'ячеслав Григорович

-

віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КРАВЧЕНКО
Ігор Федорович

-

генеральний конструктор - керівник державного підприємства "Івченко-Прогрес" (за згодою)


КРЕМЕНЬ
Василь Григорович

-

президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КРИВОВ
Георгій Олексійович

-

голова правління - генеральний директор публічного акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" (за згодою)


КРИВЦОВ
Володимир Станіславович

-

ректор Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (за згодою)


КРИЖАНІВСЬКИЙ
Євстахій Іванович

-

ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Національної академії наук України (за згодою)


КРИШТАЛЬ
Олег Олександрович

-

директор Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КУХАР
Валерій Павлович

-

почесний директор Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КУШНІР
Роман Михайлович

-

директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)


ЛИТВИН
Володимир Михайлович

-

народний депутат України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЛИТВИНЕНКО
Леонід Миколайович

-

директор Радіоастрономічного інституту НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЛИХОЛІТ
Микола Іванович

-

директор - головний конструктор казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)


ЛІБАНОВА
Елла Марленівна

-

академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЛОБАНОВ
Леонід Михайлович

-

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЛОКТЄВ
Вадим Михайлович

-

академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


МЕЛЕШЕВИЧ
Андрій Анатолійович

-

президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою)


МОРГУН
Володимир Васильович

-

академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


МОРОЗ
Василь Максимович

-

ректор Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (за згодою)


МОРОЗОВ
Анатолій Олексійович

-

директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, президент Всеукраїнської громадської організації "Академія технологічних наук", академік Національної академії наук України (за згодою)


НАЗАРЧУК
Зіновій Теодорович

-

голова Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


НАЙДЕК
Володимир Леонтійович

-

почесний директор Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


НАУМОВЕЦЬ
Антон Григорович

-

віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ПАВЛЮК
Степан Петрович

-

директор Інституту народознавства НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ПАСХАВЕР
Олександр Йосипович

-

Радник Президента України


ПЕТРИШИН
Олександр Віталійович

-

президент Національної академії правових наук України (за згодою)


ПЕТРОВ
Вячеслав Васильович

-

директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ПІВНЯК
Геннадій Григорович

-

ректор Національного гірничого університету України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ПИРОЖКОВ
Сергій Іванович

-

віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ПОНОМАРЕНКО
Олександр Миколайович

-

академік-секретар Відділення про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ПОПОВИЧ
Мирослав Володимирович

-

директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


РУДЕНКО
Леонід Григорович

-

директор Інституту географії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


САМОЙЛЕНКО
Анатолій Михайлович

-

академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


СЕРГІЄНКО
Іван Васильович

-

директор Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


СКРИПНИК
Ганна Аркадіївна

-

директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


СМОЛІЙ
Валерій Андрійович

-

академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


СОЛОНІН
Юрій Михайлович

-

директор Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


СТОГНІЙ
Борис Сергійович

-

радник президії Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ТАЦІЙ
Василь Якович

-

ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України (за згодою)


ФАРЕНЮК
Геннадій Григорович

-

директор державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (за згодою)


ФОМІН
Петро Дмитрович

-

завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЦИМБАЛЮК
Віталій Іванович

-

президент Національної академії медичних наук України (за згодою)


ЧЕХУН
Василь Федорович

-

директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ШИМАН
Леонід Миколайович

-

генеральний директор - головний конструктор державного підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)


ШУЛЬГА
Микола Федорович

-

академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


ЯКИМЕНКО
Юрій Іванович

-

перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік Національної академії наук України (за згодою)


ЯЦКІВ
Ярослав Степанович

-

директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою).

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 305/2016 від 20.07.2016}

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНon top