Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року
Державні утворення (1917-1920); Історичний документ, Інші від 01.11.1918
Документ n0008300-18, поточна редакція — Прийняття від 01.11.1918

               Відозва 
Української Національної Ради
від 1 листопада 1918 року

Український Народе!
Голосимо тобі вість про твоє визволення з віковічної неволі.
Від нині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української
Держави. Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на українських землях
бувшої австро-угорської монархії Українська Держава і її найвисша
власть, Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть в
столичнім місті Львові і на цілій території Української Держави.
Український Народе!
Доля Української Держави в Твоїх руках. Ти станеш як
непобідний мур при Українській Національній Раді і відіпреш усі
ворожі замахи на Українську Державу. Заки будуть установлені органи державної власти в законнім
порядку, українські організації по містах, повітах і селах мають
обняти всі державні краєві і громадські уряди і в імені
Української Національної Ради виконувати власть. Де сього ще не зроблено, дотеперішні неприхильні Українській
Державі уряди мають бути усунені. Всі жовніри української народности підлягають від нині
виключно Українській Національній Раді і приказам установлених нею
військових властий Української Держави. Всі вони мають стати на її
оборону. Українських жовнірів з фронтів відкликається отсим до
рідного краю на оборону Української Держави. Все здібне до оружя українське населеннє має утворити боєві
відділи, які або ввійдуть в склад української армії або на місцях
оберігатимуть спокій і порядок. Особливо мають бути оберігані
залізниці, почта й телеграф. Всім горожанам української держави без ріжниці народности і
віросповідання запоручається горожанську, національну і
віроісповідну рівноправність. Національні меншости Української Держави - Поляки, Жиди,
Німці - мають вислати своїх відпоручників до Української
Національної Ради. Аж до видання законів Української Держави обов'язують
дотеперішні закони, на скільки вони не стоять у противенстві до
основ Української Держави. Як тільки буде забезпечене й укріплене істнування Української
Держави, Українська Національна Рада скличе на основі загального,
рівного, безпосереднього і тайного виборчого права Установчі
Збори, які рішать про дальшу будучність Української Держави. Склад утвореного Українською Національною Радою кабінету і
його програму оголоситься.
Український Народе!
Всі свої сили, все посвяти, щоб укріпити Українську Державу!
Львів, 1 падолиста 1918.
Українська Національна Рада.
__________________
Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. - Прага, 1922. - С.
42 - 43.
Конституційні акти України. 1917 - 1920.
Невідомі конституції України.
Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.вгору