Документ n0014525-16, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 18.01.2017, підстава - 8/2017

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2016 року


Введено в дію
Указом Президента України
від 16 січня 2017 року № 8/2017

Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури

Розглянувши стан реалізації пріоритетних напрямів державної політики національної безпеки України щодо забезпечення безпеки критичної інфраструктури, визначених Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287, з метою забезпечення комплексного вдосконалення правової основи захисту критичної інфраструктури та створення системи державного управління її безпекою Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний строк розробити за участю Національного інституту стратегічних досліджень і схвалити концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури та план заходів з її реалізації;

2) у двомісячний строк після схвалення концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури розробити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України і Національного банку України та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про критичну інфраструктуру та її захист", в якому передбачити врегулювання питань, зокрема, щодо:

створення державної системи захисту критичної інфраструктури;

визначення органу, відповідального за координацію діяльності із захисту критичної інфраструктури в мирний час та в умовах особливого періоду;

визначення функцій, повноважень та відповідальності центральних органів виконавчої влади та інших органів у сфері захисту критичної інфраструктури, а також прав, обов'язків та відповідальності власників і операторів об'єктів критичної інфраструктури;

запровадження єдиної методології проведення оцінки загроз критичній інфраструктурі та реагування на них, зокрема щодо аварій і технічних збоїв, небезпечних природних явищ, зловмисних дій;

запровадження критеріїв та методології віднесення об'єктів інфраструктури до критичної інфраструктури, порядок їх паспортизації та категоризації;

засад державно-приватного партнерства та ресурсного забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури;

міжнародного співробітництва у сфері захисту критичної інфраструктури.

2. Службі безпеки України вжити у тримісячний строк заходів щодо удосконалення контррозвідувального забезпечення та захисту критичної інфраструктури.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України


О.ТУРЧИНОВвгору