Документ 279/94-ВР, текущая редакция — Принятие от 09.12.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів Верховного суду Автономної
Республіки Крим та деяких обласних і військових
судів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 50, ст. 443 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати:
суддями Верховного суду Автономної Республіки Крим
БЕРЗІНЬШ Валентину Степанівну,
ВОРОБЙОВА Владислава Валентиновича,
КУНЦОВА Володимира Олександровича;
суддями Дніпропетровського обласного суду
БОГДАНА Вячеслава Володимировича,
РУСЬКИХ Катерину Григорівну,
ШЕВЧЕНКО Тетяну Валентинівну;
суддею Донецького обласного суду
ДЕНИСЕНКО Любов Лук'янівну;
суддями Сумського обласного суду
БАЗИЛЯ Володимира Якимовича,
ЗАЙЦЯ Юрія Пилиповича;
суддями Чернівецького обласного суду
ІВАНИЦЬКОГО Степана Михайловича,
РУЖИЛА Олексія Андрійовича;
головою військового суду Центрального регіону
ШЕВЧЕНКА Валентина Павловича;
заступником голови військового суду Західного регіону
ЖУРАВЛЯ Олександра Олександровича;
заступником голови військового суду Південного регіону
ВАЧУГОВА Валерія Валентиновича.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 9 грудня 1994 року
N 279/94-ВРвверх