Документ v0065359-06, поточна редакція — Прийняття від 05.01.2006

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
05.01.2006 N 65
Про відмову в реєстрації кандидатів
у народні депутати України, включених
до виборчого списку Політичної партії
Ліберальна Україна

До Центральної виборчої комісії 30 грудня 2005 року надійшли
заява Політичної партії Ліберальна Україна про реєстрацію
кандидатів у народні депутати України, висунутих 24 грудня
2005 року на VII з'їзді цієї партії та включених до виборчого
списку Політичної партії Ліберальна Україна, а також документи,
необхідні для реєстрації кандидатів у депутати згідно з частиною
першою статті 58 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ) (далі - Закон), щодо 105 осіб.
Розглянувши вказані заяву та додані до неї документи,
Центральна виборча комісія встановила відсутність та неналежне
оформлення деяких документів, необхідних для реєстрації кандидатів
у депутати.
Так, відповідно до пунктів 5, 6, 11 частини першої статті 58
Закону ( 1665-15 ) Центральна виборча комісія реєструє кандидатів
у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови
отримання нею, крім інших документів, витягу з протоколу з'їзду
партії про висування кандидатів у депутати від партії, виборчого
списку партії, за формою, затвердженою Центральною виборчою
комісією, якою передбачено, зокрема, зазначення партійності особи,
висунутої кандидатом у народні депутати України та включеної до
виборчого списку, а також документа про внесення грошової застави
відповідно до статті 59 цього Закону.
Проте у виборчому списку Політичної партії Ліберальна Україна
відсутні відомості щодо членства 96 включених до нього осіб саме в
Політичній партії Ліберальна Україна, що в свою чергу обумовлює
висновок про неналежне оформлення в зазначеній частині виборчого
списку цієї партії.
Крім того, згідно з частиною сьомою статі 57 Закону
( 1665-15 ) у витягу з протоколу з'їзду партії про розгляд питання
щодо висунення кандидатів у депутати від партії, що подається до
Центральної виборчої комісії відповідно до пункту 5 частини першої
статті 58 Закону, зазначаються, зокрема, відомості про осіб,
висунутих кандидатами у депутати, у тому числі їх партійність.
На порушення вказаної норми у витягу з протоколу N 7
VII з'їзду Політичної партії Ліберальна Україна від 18 грудня
2005 року не вказано, членами якої політичної партії є особи,
висунуті кандидатами у народні депутати України та включені до
виборчого списку Політичної партії Ліберальна Україна.
У зв'язку із цим Центральна виборча комісія зазначає, що
відповідно до частини другої статті 57 Закону ( 1665-15 ) партія
може висунути кандидатом у депутати лише особу, яка є членом цієї
партії чи позапартійну особу.
На порушення пункту 11 частини першої статті 58 Закону
( 1665-15 ) Політичною партією Ліберальна Україна не подано до
Центральної виборчої комісії документа про внесення грошової
застави, яка згідно з частиною першою статті 59 Закону становить
дві тисячі мінімальних розмірів заробітної плати і вноситься
партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок
Центральної виборчої комісії.
Крім того, встановлено, що у 40 осіб, включених до виборчого
списку Політичної партії Ліберальна Україна, подані для реєстрації
документи оформлено з іншими порушеннями вимог Закону ( 1665-15 )
(згідно з додатком).
Разом з тим, Центральною виборчою комісією встановлено, що
Малех Петро Іванович, якого було включено до виборчого списку
Політичної партії Ліберальна Україна під N 6, подав заяву про
згоду балотуватися кандидатом у народні депутати України від
"Блоку Юлії Тимошенко", Політичної партії Ліберальна Україна,
Всеукраїнської партії духовності і патріотизму, яка входить до
Виборчого блоку "Влада народу".
Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено, що
Малеха Петра Івановича за його письмовими заявами про згоду
балотуватися кандидатом у депутати включено до кількох виборчих
списків однієї політичної партії та двох виборчих блоків, що
відповідно до частини п'ятої статті 61 Закону ( 1665-15 )
обумовлює прийняття Центральною виборчою комісію рішення про його
виключення з усіх виборчих списків, до яких його було включено, а
згідно з пунктом 8 частини першої статті 64 Закону - рішення про
скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України.
Центральною виборчою комісією 4 січня 2006 року прийнято постанову
N 51, якою Малеха П.І. виключено з виборчих списків "Блоку
Юлії Тимошенко" та Політичної партії Ліберальна Україна.
З урахуванням наведеного до Центральної виборчої комісії
подано для реєстрації належно оформленими документи лише стосовно
5 осіб, включених до виборчого списку Політичної партії Ліберальна
Україна, кількість яких є меншою від мінімальної кількості
кандидатів у депутати, встановленої частиною першою статті 57
Закону ( 1665-15 ).
Зазначені вище обставини відповідно до пункту 2 частини
першої статті 62 Закону ( 1665-15 ) є підставою для відмови
Центральною виборчою комісією у реєстрації всіх кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку Політичної партії
Ліберальна Україна.
Враховуючи викладене, Центральна виборча комісія відповідно
до статей 9, 10, частин першої, другої, п'ятої, сьомої статті 57,
частини першої статті 58, частини першої статті 59, частин п'ятої,
шостої статті 61, пункту 2 частини першої, частин другої,
четвертої статті 62, пункту 8 частини першої статті 64 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ),
керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), п о с т а н о в л я є:
1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку Політичної партії
Ліберальна Україна, з підстав відсутності та неналежного
оформлення поданих для реєстрації документів згідно з додатком.
2. Копію цієї постанови видати представнику Політичної партії
Ліберальна Україна в Центральній виборчій комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 січня 2006 року N 65
СПИСОК ОСІБ,
яким відмовлено у реєстрації кандидатами
у народні депутати від Політичної партії
Ліберальна Україна
------------------------------------------------------------------ | Номер у | Прізвище, ім'я, | Порушення умов реєстрації | |виборчому| по батькові |кандидатів у народні депутати| | списку | |України згідно з положеннями | | | |статті 58 Закону України "Про| | | | вибори народних депутатів | | | | України" ( 1665-15 ) | |---------+------------------------+-----------------------------| | 1 |Михальченко |У виборчому списку не | | |Микола Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 2 |Мироненко |Розбіжності в зазначенні | | |Петро Володимирович |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"пенсіонер", у списку - | | | |"заступник голови Політичної | | | |партії Ліберальна Україна"); | | | |автобіографія містить понад | | | |2000 друкованих знаків; | | | |декларація написана не | | | |власноручно (надрукована); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 3 |Кириченко |У виборчому списку не | | |Володимир Якович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 5 |В'ялов |У виборчому списку не | | |Павло Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 7 |Мінер |Автобіографія містить понад | | |Озар Петрович |2000 друкованих знаків; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 9 |Волошин |У виборчому списку не | | |Володимир Данилович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 10 |Мироненко |У виборчому списку не | | |Віталій Петрович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 11 |Косовський |В автобіографії не зазначено | | |Володимир Володимирович |посади (заняття) та місця | | | |роботи | |---------+------------------------+-----------------------------| | 12 |Кучеренко |У виборчому списку не | | |Олександр Григорович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 13 |Святець |В автобіографії та у | | |Юрій Прокопович |виборчому списку не зазначено| | | |партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 15 |Габович |У виборчому списку не | | |Артур Григорович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 16 |Скопенко |В автобіографії не зазначено | | |Анатолій Юхимович |посади (заняття) та місця | | | |роботи | |---------+------------------------+-----------------------------| | 17 |Веселий |У виборчому списку не | | |Сергій Володимирович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 18 |Ягоцький |У виборчому списку не | | |Петро Михайлович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 19 |Кушерець |У виборчому списку не | | |Василь Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 21 |Самчук |У виборчому списку не | | |Зореслав Федорович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 23 |Нестеренко |У виборчому списку не | | |Микола Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 24 |Омельянчук |У виборчому списку не | | |Володимир Володимирович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 25 |Сидоренко |У виборчому списку не | | |Андрій Миколайович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 26 |Головін |Заява не містить зобов'язання| | |Едуард Миколайович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 27 |Буловінов |У виборчому списку не | | |Сергій Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 28 |Шаталов |У виборчому списку не | | |Олег Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 29 |Щербатий |У виборчому списку не | | |Сергій Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 30 |Анисімов |У виборчому списку не | | |Юрій Федорович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 31 |Дручинін |В автобіографії не зазначено | | |Микола Іванович |партійності, місця та часу | | | |проживання в Україні; | | | |автобіографія містить понад | | | |2000 друкованих знаків; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 32 |Кійко |У виборчому списку не | | |Віктор Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 33 |Брикова |У виборчому списку не | | |Тетяна Сергіївна |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 34 |Шелякін |В автобіографії не зазначено | | |Олександр Миколайович |посади (заняття) та місця | | | |роботи; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 35 |Лисак |В автобіографії та виборчому | | |Віталій Вікторович |списку не зазначено | | | |партійності; | | | |розбіжності в зазначенні дати| | | |народження (в автобіографії -| | | |"09 листопада 1962 року", в | | | |списку - "1962 р.") | |---------+------------------------+-----------------------------| | 36 |Нікітчук |У виборчому списку не | | |Ігор Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 37 |Грицик |У виборчому списку не | | |Геннадій Олексійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 38 |Іваницький |Заява не містить зобов'язання| | |Ераст Анатолійович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 39 |Дедю |У виборчому списку не | | |Ярослав Вікторович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 40 |Раац |Розбіжності в зазначенні | | |Костянтин Валерійович |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"директор ТОВ "Авто | | | |Транс-2004", у списку - | | | |"приватний | | | |підприємець-юрист"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 41 |Бейсюк |В автобіографії не зазначено | | |Петро Петрович |посади (заняття) та місця | | | |роботи; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 42 |Дрига |У виборчому списку не | | |Володимир Михайлович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 43 |Катенкарій |У виборчому списку не | | |Сергій Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 44 |Глєбов |У виборчому списку не | | |Євгеній Миколайович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 45 |Біденко |У виборчому списку не | | |Віталій Анатолійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 46 |Панченко |В автобіографії та у | | |Володимир Володимирович |виборчому списку не зазначено| | | |партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 47 |Рабомізо |У виборчому списку не | | |Андрій Вікторович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 48 |Лахтіонов |У виборчому списку не | | |Анатолій Анатолійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 49 |Фещук |Заява не містить зобов'язання| | |Валентина Іванівна |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства| | | |та корпоративні права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 50 |Стадольський |В автобіографії та виборчому | | |Василь Іванович |списку не зазначено | | | |партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 51 |Акіншина |Розбіжності в зазначенні | | |Галина Дмитрівна |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"тимчасово не працює", у | | | |списку - "директор приватного| | | |підприємства"); | | | |автобіографія містить понад | | | |2000 друкованих знаків; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 52 |Кожевніков |У виборчому списку не | | |Павло Павлович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 53 |Баталига |У виборчому списку не | | |Віталія Валеріївна |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 54 |Батищев |Розбіжності в написанні | | |Борис Васильович |прізвища та дати народження | | | |(відповідно в усіх | | | |документах - "Батищев", | | | |у списку - "Батищев", | | | |в автобіографії - "7 січня | | | |1937 р.", у списку - | | | |"1937 р."); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 55 |Нікітчук |Розбіжності в зазначенні | | |Олег Іванович |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"тимчасово не працює", у | | | |списку - "приватний | | | |підприємець"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 56 |Лігерко |У виборчому списку не | | |Олександр Євгенович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 57 |Бескровний |Заява не містить зобов'язання| | |Олег Олександрович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 58 |Голечик |У виборчому списку не | | |Віктор Валентинович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 59 |Заверуха |У виборчому списку не | | |Володимир Олексійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 60 |Борча |У виборчому списку не | | |Петро Петрович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 61 |Ляшенко |У виборчому списку не | | |Ігор Анатолійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 62 |Строкань |У виборчому списку не | | |Володимир Іванович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 63 |Шевчук |Заява не містить зобов'язання| | |Алла Олександрівна |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства| | | |та корпоративні права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 64 |Іванов |У виборчому списку не | | |Адрій Миколайович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 65 |Бурденко |Заява не містить зобов'язання| | |Олександр Миколайович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 66 |Переймивовк |У виборчому списку не | | |Борис Володимирович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 67 |Волков |У виборчому списку не | | |Олег Михайлович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 68 |Гейко |У виборчому списку не | | |Сергій Васильович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 69 |Андрєєв |Розбіжності в написанні | | |Олександр Миколайович |прізвища (в усіх документах -| | | |"Андрєев", у списку - | | | |"Андрєєв"); | | | |автобіографія містить понад | | | |2000 друкованих знаків; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 70 |Вечеріков |Розбіжності в зазначенні дати| | |Леонід Павлович |народження (в автобіографії -| | | |"17 листопада 1959 року", | | | |у списку - "17 листопада | | | |1954 р."); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 71 |Биченко |У виборчому списку не | | |Геннадій Володимирович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 72 |Ірха |Заява не містить зобов'язання| | |Тетяна Олексіївна |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства| | | |та корпоративні права; | | | |розбіжності в зазначенні | | | |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"начальник відділу кадрів | | | |КТ "Авто-лейон", у списку - | | | |"начальник відділу кадрів | | | |ПП "Марш"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 73 |Курченок |Заява не містить зобов'язання| | |Павло Олександрович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 74 |Бронюк |Заява не містить зобов'язання| | |Віктор Володимирович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 75 |Шелемєтьєв |Розбіжності в написанні | | |Микола Володимирович |прізвища (в усіх документах -| | | |"Шелемет'єв", у списку - | | | |"Шереметьєв"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 76 |Левицький |Заява не містить зобов'язання| | |Петро Ростиславович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |в автобіографії не зазначено | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості, дати народження, у| | | |списку - "04 червня 1997 р.";| | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 77 |Сердечний |В автобіографії не зазначено | | |Андрій Михайлович |посади (заняття) та місця | | | |роботи, партійності; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 78 |Панцирна |У виборчому списку не | | |Василина Іванівна |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 79 |Стукач |У виборчому списку не | | |Руслан Валерійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 80 |Олійник |У виборчому списку не | | |Сергій Миколайович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 81 |Габерстро |У виборчому списку не | | |Валерій Едуардович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 82 |Засядьвовк |Розбіжності в зазначенні | | |Юрій Іванович |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"директор ТОВ "Співдружність | | | |Інвест Плюс", у списку - | | | |"директор ТОВ "Лада ІВГ"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 83 |Пох |У виборчому списку не | | |Ігор Леонідович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 84 |Ковкрак |У виборчому списку не | | |Валентин Віталійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 85 |Дементьєва |Заява не містить зобов'язання| | |Неллі Олександрівна |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства| | | |та корпоративні права; | | | |в автобіографії не зазначено | | | |посади (заняття) та місця | | | |роботи; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 86 |Дяченко |Розбіжності в написанні | | |Володимир Андрійович |прізвища (в усіх документах -| | | |"Д'яченко", у списку - | | | |"Дяченко"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 87 |Гуменюк |У виборчому списку не | | |Оксана Василівна |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 88 |Кіншакова |У виборчому списку не | | |Олександра Володимирівна|зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 89 |Тарасов |Заява не містить зобов'язання| | |Станіслав Валерійович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 90 |Кірікіщук |Заява не містить зобов'язання| | |Олександр Анатолійович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |розбіжності в написанні | | | |прізвища (в заяві, | | | |автобіографії - "Кирикищук", | | | |у декларації та списку - | | | |"Кірікіщук"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 91 |Кімак |У виборчому списку не | | |Василь Михайлович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 92 |Гуменюк |У виборчому списку не | | |Олександр Васильович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 93 |Янішевський |У виборчому списку не | | |Михайло Борисович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 94 |Курбацький |У виборчому списку не | | |Олег Анатолійович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 95 |Слівінський |Заява не містить зобов'язання| | |Юрій Петрович |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 96 |Сидоренко |Розбіжності в зазначенні | | |Геннадій Миколайович |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"менеджер-регіональний | | | |представник ЧФ "Аэлита", у | | | |списку - | | | |"менеджер-регіональний | | | |представник ТОВ | | | |"Стройінтерсервіс"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 97 |Стрикун |Розбіжності в зазначенні дати| | |Григорій Григорович |народження (в автобіографії -| | | |"20 липня 1942 року", у | | | |списку - "1942 р."); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 98 |Стефанюк |У виборчому списку не | | |Олександр Дмитрович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 99 |Гордєйчик |Розбіжності в зазначенні | | |Світлана Волеріївна |посади (заняття) та місця | | | |роботи (в автобіографії - | | | |"електромеханік ЛАЗу в | | | |Дистанції сигналізації та | | | |зв'язку", в списку - | | | |"інженер-механік ШЧ-13 | | | |ЮЗЖД"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 100 |Коленко |У виборчому списку не | | |Наталія Вікторівна |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 101 |Островська |Заява не містить зобов'язання| | |Тетяна Василівна |передати у разі обрання | | | |депутатом в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства| | | |та корпоративні права; | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 102 |Пустовий |У виборчому списку не | | |Володимир Григорович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 103 |Філіппова |Розбіжності в написанні | | |Галина Римівна |прізвища (в усіх документах -| | | |"Філіпова", у списку - | | | |"Філіппова"); | | | |у виборчому списку не | | | |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 104 |Соколович |У виборчому списку не | | |Василь Миронович |зазначено партійності | |---------+------------------------+-----------------------------| | 105 |Орищук |У виборчому списку не | | |Оксана Вікторівна |зазначено партійності | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвгору