Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів
Постанова Національного банку України від 03.08.2004363
Документ v0363500-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - vr103500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.08.2004 N 363
{ Постанова втратила чинність на підставі Рішення
Національного банку
N 103-рш ( vr103500-19 ) від 05.02.2019 }

Про встановлення процентних ставок
за зовнішніми запозиченнями резидентів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 294 ( v0294500-08 ) від 25.09.2008 N 614 ( v0614500-09 ) від 15.10.2009 N 712 ( v0712500-14 ) від 06.11.2014 }

Відповідно до статей 7, 30, 44 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), з метою підтримання
стабільності грошової одиниці України та недопущення
безпідставного відпливу капіталу за межі України у вигляді виплати
резидентами-позичальниками завищених процентів за користування
кредитами, позиками в іноземній валюті, залученими від
нерезидентів, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Враховуючи вартість запозичень на міжнародних фінансових
ринках, установити такі максимальні розміри процентних ставок (з
урахуванням комісій, неустойки та інших зборів, установлених
відповідними договорами) для короткострокових, середньострокових
та довгострокових запозичень, за якими резиденти мають здійснювати
зовнішні запозичення у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті
1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління
Національного банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за
N 841/7129 (зі змінами) (далі - Класифікатор), а саме: для фіксованої процентної ставки: зі строками запозичень до 1 року - не вище 9,8% річних; зі строками запозичень від 1 до 3 років - не вище 10% річних; зі строками запозичень понад 3 роки - не вище 11% річних; для плаваючої процентної ставки: ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс 750
базисних пунктів. { Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку N 294
( v0294500-08 ) від 25.09.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 614 ( v0614500-09 ) від
15.10.2009 }
2. Виходячи із середньозваженої процентної ставки, за якою
банки України надають суб'єктам господарювання кредити в іноземній
валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора ( v0521500-98 ) на
внутрішньому кредитному ринку, установити, що резиденти мають
здійснювати зовнішні запозичення у валютах цих груп Класифікатора
за процентною ставкою (з урахуванням комісій, неустойки та інших
зборів, установлених відповідними договорами), що не перевищує 20%
річних.
3. Обмеження максимальних розмірів процентних ставок,
установлені пунктами 1 і 2 цієї постанови, не застосовуються до
запозичень інвестора (представництва іноземного інвестора на
території України) за угодою про розподіл продукції у зв'язку з
такою угодою. { Постанову доповнено новим пунктом 3 згідно з Постановою
Національного банку N 712 ( v0712500-14 ) від 06.11.2014 }
4. Департаменту валютного регулювання (М.О.Мельничук) довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (М.О.Мельничук) та територіальні
управління Національного банку України.
6. Постанова набирає чинності через 30 днів після її
підписання.
В.о. Голови А.П.Яценюквгору