Документ v0365500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.08.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.08.2016  № 365

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 48, 63, 66, 67, 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 3.3 глави 3 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) абзаци тринадцятий, чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"1) проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або, якщо у банку немає документів (інформації) щодо реальних фінансових можливостей здійснення фінансових операцій клієнтів, або в разі невідповідності фінансових операцій клієнта наявним у банку документам (інформації) щодо фінансового стану та/або змісту діяльності (соціального статусу) клієнта;

2) участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов'язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо)";

3) в абзаці п'ятнадцятому слова "метою їх здійснення є уникнення" замінити словами "вони можуть бути пов'язані з уникненням";

4) в абзаці сімнадцятому слова "метою їх здійснення є використання" замінити словами "вони можуть бути пов'язані з використанням";

5) в абзаці вісімнадцятому слова "викрадених, підроблених документів" замінити словами "викрадених документів або таких, що мають ознаки підроблених, недійсних (нікчемних)";

6) в абзаці двадцятому слова "подання банком" замінити словами "створення/складення банком та/або подання ним";

7) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"9) неодноразове проведення клієнтом банку фінансових операцій з перерахування коштів за кордон як здійснення авансових платежів (попередньої оплати) на виконання зовнішньоекономічного(их) договору(ів), стосовно якого(их) банку було відомо або могло бути відомо, зокрема із публічних джерел або від інших фінансових установ, що контрагент(и) неодноразово порушує(ють) виконання/не виконує(ють) умов(и) відповідного(их) зовнішньоекономічного(их) договору(ів)".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору