Документ v0370500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.08.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.08.2016  № 370

Про внесення змін до Порядку купівлі/продажу цінних паперів України шляхом ініціювання аукціонів на торговельних майданчиках фондових бірж

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42, 56 та 73 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення задоволення вимог Національного банку України за рахунок продажу цінних паперів України, зокрема облігацій підприємств, які використовуються як застава за наданими кредитами, під час проведення аукціонів на торговельних майданчиках фондових бірж Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Порядку купівлі/продажу цінних паперів України шляхом ініціювання аукціонів на торговельних майданчиках фондових бірж, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 листопада 2015 року № 762, такі зміни:

1) у пункті 1 слова "(державних облігацій України та облігацій міжнародних фінансових організацій)" замінити словами "(державних облігацій України, облігацій підприємств, міжнародних фінансових організацій тощо)";

2) у підпункті 2 пункту 3 слова "операціями з рефінансування та" замінити словами "наданими кредитами та операціями";

3) у пункті 16:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Якщо заявки учасників аукціонів подавалися на торговельних майданчиках різних фондових бірж за однаковими цінами, а їх обсяг перевищує обсяг, що може бути задоволений, то такі заявки задовольняються Національним банком України пропорційно до їх обсягу".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим;

третій абзац після слів "за однаковими цінами" доповнити словами "на торговельному майданчику однієї з фондових бірж".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та фондових бірж, які відповідають вимогам пункту 85 глави 11 розділу V Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами), для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору