Документ v0382500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.09.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.09.2016  № 382

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, пов'язаної з емісією електронних платіжних засобів, і операцій, здійснених з їх використанням, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці другому пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705 "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів" (зі змінами) слова та цифри "до 31 травня 2017 року " замінити словами та цифрами "до 31 грудня 2018 року".

2. Унести до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 4:

після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

"5) негайно - найкоротший строк протягом робочого дня, у який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення".

У зв'язку з цим підпункти 5 - 13 уважати відповідно підпунктами 6 - 14;

підпункт 12 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 13, 14 уважати відповідно підпунктами 12, 13;

у підпункті 5 пункту 8 слова "і фінансування тероризму" замінити словами "фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,";

у пункті 9:

після слова "ідентифікувати" доповнити словами "та верифікувати";

слова "або фінансуванню тероризму" замінити словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

2) у пункті 8 розділу ІІ :

у підпункті 9 слова "або фінансуванням тероризму" замінити словами "фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Умови договору не мають містити вимогу про безумовну відповідальність користувача електронного платіжного засобу за неналежний переказ, за винятком, якщо доведено, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати електронного платіжного засобу користувача, розголошення ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжну операцію";

3) в абзаці п'ятому пункту 3 розділу VII слова "у системах електронної комерції та інших" замінити словами "у сфері електронної комерції та";

4) у розділі VIII:

у пункті 1 слова "посередницької діяльністі (далі - аутсорсинг) агента" замінити словами "посередницької діяльності (далі - аутсорсинг) агента/посередника (далі - агент)";

у пункті 2 слова "і фінансуванню тероризму" замінити словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С.С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору