Документ v1377874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

07.11.2017  № 1377

Про внесення змін до Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статей 6 та 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 16 Закону України «Про теплопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року № 529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 992/29122, такі зміни:

1) у розділі ІІ:

у пункті 2.2:

підпункт 12 викласти в такій редакції:

«12) розрахунок інших витрат абонентської служби, розрахунок витрат на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води, розрахунок витрат на послуги банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів;»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«13) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.»;

у пункті 2.3 після цифри «8» доповнити словом та цифрами «та 13»;

2) додатки 6-8 до Процедури викласти в новій редакції, що додаються;

3) у додатках 1-5 до Процедури слова та знаки «М. П. (за наявності)» виключити.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкДодаток 6
до Процедури встановлення
тарифів на послуги з централізованого
опалення та централізованого
постачання гарячої води
(підпункт 6 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню


Додаток 7
до Процедури встановлення
тарифів на послуги з централізованого
опалення та централізованого
постачання гарячої води
(підпункт 7 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню


Додаток 8
до Процедури встановлення
тарифів на послуги з централізованого
опалення та централізованого
постачання гарячої води
(підпункт 8 пункту 2.2 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачіввгору