Про визнання ВАТ "Чернігівське хімволокно" банкрутом
Постанова Верховного суду України від 13.07.20049/1336
Документ v9_13700-04, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2004

                                                          
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.07.2004 N 9/1336

Розглянувши касаційну скаргу ТОВ фірма "ТехНова" на постанову
Вищого господарського суду України від 7 квітня 2004 р. у справі
за заявою ВАТ "Азот" про визнання ВАТ "Чернігівське хімволокно"
банкрутом, В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою господарського суду Чернігівської області від
28.07.2003 р. за заявою ВАТ "Азот" порушено провадження у справі
про банкрутство ВАТ "Чернігівське хімволокно", введено мораторій
на задоволення вимог кредиторів та ін.
8 вересня 2003 р. ТОВ фірма "ТехНова" подала до суду заяву
про приєднання до справи про банкрутство ВАТ "Чернігівське
хімволокно" та визнання грошових вимог товариства до боржника на
суму 4 039 091,95 грн. Дана заборгованість боржника перед ТОВ
фірма "ТехНова" встановлена рішеннями господарського суду
Чернігівської області, що набрали законної сили, від 05.08.2003 р.
у справі N 12/264, від 15.05.2003 р. у справі N 12/118, від
20.05.2003 р. у справі N 12/119 та від 22.05.2003 р. у справі
N 12/121.
Ухвалою господарського суду Чернігівської області від
07.10.2003 р. приєднано до справи заяву ТОВ фірма "ТехНова" з
вимогами до боржника, розгляд справи відкладено, зобов'язано
кредиторів надати суду узгоджену пропозицію щодо кандидатури
арбітражного керуючого.
Ухвала мотивована тим, що вимоги ТОВ фірма "ТехНова" є
безспірними, нове провадження у справі не може бути порушене, а
також, враховуючи те що зазначений кредитор не має можливості
подати заяву як конкурсний кредитор у порядку ст 14 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), оскільки, у справі не здійснювалась
публікація оголошення про порушення провадження у справі про
банкрутство.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від
02.12.2003 р. зазначену ухвалу скасовано з тих мотивів, що Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ) не передбачено можливості приєднання
заяви кредитора до вже порушеної справи про банкрутство, матеріали
справи повернено до суду першої інстанції.
Постановою Вищого господарського суду України від
07.04.2004 р. постанова Київського апеляційного господарського
суду від 02.12.2003 р. залишена без змін.
24 червня 2004 р. Верховним Судом України порушено
провадження за касаційною скаргою ТОВ фірма "ТехНова", у якій
ставиться питання про скасування постанови Вищого господарського
суду України від 07.04.2004 р. та залишення у силі ухвали
господарського суду Чернігівської області від 07.10.2003 р. В
обґрунтування скарги зроблено посилання на неправильне
застосування норм матеріального права, невідповідність
оскаржуваної постанови положенням Конституції України
( 254к/96-ВР ) та рішенням Верховного Суду України з питань
застосування норм матеріального права.
Касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних
підстав.
Залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанції,
Вищий господарський суд України погодився з його висновком про те,
що заява ТОВ фірма "ТехНова" про приєднання до справи про
банкрутство ВАТ "Чернігівське хімволокно" не могла бути
задоволена, оскільки, справа про банкрутство вже була порушена за
заявою іншого кредитора. При цьому суд послався на абзац 4 частини
2 статті 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), яким
встановлено, що суддя відмовляє у прийнятті заяви про порушення
справи про банкрутство, якщо стосовно боржника юридичної чи
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності вже порушено
справу про банкрутство.
Разом з тим, з законністю та обґрунтованістю постанови
апеляційного суду погодитися не можна було.
Постанова апеляційного суду прийнята без врахування того, що
заявником заявлена вимога про приєднання до справи про
банкрутство, а не про порушення справи про банкрутство, отже,
обґрунтування ухвали положенням абзацу 4 частини 2 статті 8 Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ) є помилковим.
Заява про приєднання до справи про банкрутство не підлягає
розгляду в господарських судах України (пункт 1 статті 62 ГПК
України ( 1798-12 ), і у разі порушення провадження у справі за
такою заявою, провадження за цією заявою підлягало припиненню за
пунктом 1 статті 80 Кодексу.
Суд апеляційної інстанції, задовольняючи скаргу та скасовуючи
ухвалу суду першої інстанції, фактично не визначився щодо заяви
ТОВ фірма "ТехНова" про приєднання до справи про банкрутство,
повернувши матеріали справи суду першої інстанції.
Враховуючи наведене, касаційна скарга ТОВ фірма "ТехНова"
підлягає частковому задоволенню, ухвалені у справі судові рішення
скасуванню, а провадження у справі в частині заяви про приєднання
до справи про банкрутство - припиненню.
Керуючись статтями 111-17 - 111-20 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Судова палата
П О С Т А Н О В И Л А:
Касаційну скаргу ТОВ фірма "ТехНова" задовольнити частково.
Постанову Вищого господарського суду України від
07.04.2004 р., постанову Київського апеляційного господарського
суду від 02.12.2003 р та ухвалу господарського суду Чернігівської
області від 07.10.2003 р. скасувати.
Припинити провадження у справі в частині вимог ТОВ фірма
"ТехНова" про приєднання до справи про банкрутство ВАТ
"Чернігівське хімволокно".
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягаєвгору