Документ z0006-99, поточна редакція — Прийняття від 23.09.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 05.01.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 129 від 23.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 січня 1999 р.
за N 6/3299

Про затвердження Положення про підготовку та
підвищення кваліфікації стернових-мотористів
маломірних суден Держкомрибгоспу України

У відповідності з п.4.11, 4.20, 4.21, 4.22 Положення про
Державний комітет рибного господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 06.11.97 N 1250/97, з метою
забезпечення належного рівня навчання і підвищення кваліфікації
стернових-мотористів суден маломірного флоту галузі та поліпшення
стану безпеки мореплавства (плавання) і охорони праці
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про підготовку та підвищення
кваліфікації стернових-мотористів маломірних суден Держкомрибгоспу
України, що додається. 2. Базовому галузевому навчально-тренажерному центру
(А.А.Лопатинський) розробити та затвердити в установленому порядку
навчальні плани, програми підготовки та підвищення кваліфікації
стернових-мотористів суден маломірного флоту галузі. 3. Організувати при базовому галузевому
навчально-тренажерному центрі та навчально-тренажерних центрах
Держкомрибгоспу постійно діючі курси підготовки та підвищення
кваліфікації стернових-мотористів суден маломірного флоту галузі.
Надати право здійснення підготовки та підвищення кваліфікації
плавскладу маломірних суден галузі методом курсового
професійно-технічного навчання безпосередньо на виробництві. 4. Відділу юридичного обслуговування (М.І.Гнесюк) у
п'ятиденний термін після підписання наказу подати Положення про
підготовку та підвищення кваліфікації стернових-мотористів
маломірних суден Держкомрибгоспу України до Міністерства юстиції
на державну реєстрацію.
5. Керівникам об'єднань Укррибгосп (Ю.Г.Піддубний),
Головрибвод (О.М.Степаненко), Укррибколгоспоб'єднання
(Ю.В.Казимиров), РКС: Кримської (А.І.Попов), Херсонської
(В.В.Стебнівський), Миколаївської (В.В.Сурін), Північно-Азовської
(М.В.Бондаренко), Одеської ОРАС (Л.О.Нездойминога), що мають на
балансі маломірний флот: 5.1. Кожному підприємству щорічно надсилати до Управління
флоту, безпеки мореплавства і охорони праці, станом на
1 листопада, дані щодо кількості осіб, які потребують підготовки
за фахом стерновий-моторист маломірного флоту, та
стернових-мотористів, яким потрібно пройти підвищення
кваліфікації. 5.2. Складати графіки проведення підготовки та підвищення
кваліфікації стернових-мотористів маломірних суден галузі щорічно
до 1 грудня. 5.3. Не допускати до керування плавзасобами фахівців, у яких
відсутні посвідчення стернових-мотористів або закінчився термін
дії вкладного талона.
6. Визнати таким, що не застосовується на території України,
наказ Мінрибгоспу СРСР від 28 серпня 1984 р. N 454 "Про підготовку
водіїв-мотористів маломірних суден". 7. Контроль за виконанням цього наказу покладається на
Першого заступника Голови комітету В.І.Бондаренка.
Голова комітету М.М.Шведенко
Затверджено
Наказ Державного комітету рибного
господарства України 23.09.98
N 129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 січня 1999 р.
за N 6/3299
Положення
про підготовку та підвищення кваліфікації стернових-мотористів
маломірних суден Держкомрибгоспу України
1. Загальні положення
1.1. Положення про підготовку та підвищення кваліфікації
стернових-мотористів маломірних суден Держкомрибгоспу України
(далі - Положення) визначає порядок підготовки та підвищення
кваліфікації стернових-мотористів маломірних суден, видачі
посвідчень на право керування суднами та їх механізмами. Положення
поширюється на судновласників маломірних непасажирських самохідних
суден, непіднаглядних класифікаційному товариству, з головними
двигунами потужністю до 75 к.с. і несамохідних суден загальною
місткістю менше 80 регістрових тонн при виконанні робіт на
внутрішніх водоймах та з потужністю головних двигунів до
149 к.с. - для роботи на закритих водоймах. 1.2. Положення регламентує підготовку та підвищення
кваліфікації стернових-мотористів маломірного флоту для районів
внутрішніх водойм та для районів прибережного плавання
Азово-Чорноморського басейну. Вимоги Положення є обов'язковими для
судновласників, незалежно від форм власності, які займаються
рибогосподарською діяльністю. 1.3. Особи, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації
та отримали посвідчення згідно з цим Положенням, мають право на
заняття посад стернового-моториста і шкіпера для роботи на
маломірних суднах рибного господарства.
2. Терміни та визначення
Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають такі
значення: рибогосподарська діяльність - рибний промисел, кормління й
вилов водних живих ресурсів та роботи, пов'язані з утриманням
водойм у належному технічному стані, охорона водних живих
ресурсів; прибережні райони плавання - райони моря, які прилягають до
берега й мають ширину 20 миль (37 км); внутрішні рибогосподарські водні об'єкти, відкриті для
судноплавства (далі - внутрішні водойми), - судноплавні річки,
водосховища, що використовуються для розведення, вирощування та
вилову водних живих ресурсів; внутрішні рибогосподарські водні об'єкти, закриті для
судноплавства (далі - закриті водойми), - озера, ставки, технічні
водойми, охолоджувачі енергетичних об'єктів та інші водні об'єкти,
які використовуються для вирощування та вилову риби; маломірне судно - самохідне і несамохідне судно, довжина
якого менше 18 м.
3. Підготовка стернових-мотористів
3.1. До підготовки за професіями стерновий-моторист
допускаються особи, які досягли 18,5 років і визнані, за
результатами медичного огляду, придатними за станом здоров'я до
керування плавзасобами. 3.2. Підготовка та підвищення кваліфікації
стернових-мотористів здійснюється в навчально-тренажерних центрах
Держкомрибгоспу, а також методом курсового професійно-технічного
навчання безпосередньо на виробництві за навчальними планами та
програмами, узгодженими й затвердженими згідно з чинним
законодавством. Плата за навчання на курсах підготовки або
підвищення кваліфікації стернових-мотористів здійснюється згідно з
п.2.3 Типового положення про учбово-тренажерний центр
Держкомрибгоспу України, затвердженого наказом Держкомрибгоспу
України від 03.12.97 N 46 ( z0086-98 ) "Про затвердження Типового
положення про учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України" і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за
N 86/2526. Навчання на курсах підготовки або підвищення
кваліфікації завершується складанням іспитів, приймання яких
здійснює Державна кваліфікаційна комісія (далі - ДКК). 3.3. ДКК створюються при навчально-тренажерних центрах та
підприємствах галузі. Голови ДКК призначаються згідно з наказами
Держкомрибгоспу України. Членами кваліфікаційних комісій
призначаються: керівник підприємства галузі, головний інженер
(заступник керівника підприємства з флоту), спеціаліст з охорони
праці, викладач курсів, працівник відділу кадрів (він же
секретар). Участь у роботі комісій можуть брати фахівці
Держкомрибгоспу, представники Держрибфлотінспекції, викладачі
навчально-тренажерних центрів. Кількісний склад комісії не може
бути меншим 5 осіб: голова, члени комісії, секретар. Роботу комісій координує Центральна Державна кваліфікаційна
комісія при Управлінні флоту, безпеки мореплавства і охорони праці
Держкомрибгоспу України. 3.4. До роботи на курсах підготовки та підвищення
кваліфікації залучаються викладачі навчально-тренажерних центрів,
фахівці об'єднань та підприємств рибної галузі, які закінчили вищі
або середні навчальні заклади морського або річкового флоту, мають
відповідні дипломи та досвід роботи на суднах рибної галузі не
менше 5 років. 3.5. Оплата праці фахівців, які займаються підготовкою та
підвищенням кваліфікації стернових-мотористів маломірних суден,
здійснюється на умовах погодинної оплати згідно з чинним
законодавством та укладеними трудовими угодами. 3.6. Для зарахування на курси стернових-мотористів особисто
подаються такі документи: а) документ про освіту; б) паспорт; в) документи про відношення до військової повинності; г) медична довідка (з фотокарткою 3 х 4 см) про придатність
до роботи на суднах стерновим-мотористом. Термін дії довідки -
3 роки; ґ) 2 фотокартки розміром 3 х 4 см; д) заява особи. 3.7. Підготовка на курсах стернових-мотористів здійснюється
відповідно до навчальних планів і програм, розроблених і
затверджених в установленому порядку, з наступних питань: Правила плавання внутрішніми суднохідними шляхами України; Місцеві Правила плавання; Організація технічної експлуатації суден флоту рибного
господарства; Основи теорії, будова, технічна експлуатація двигунів
внутрішнього згорання; Система охорони праці на суднах флоту рибного господарства; Вимоги пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства; Основи теорії і будови судна; Організація служби на суднах флоту рибного господарства; Нормативно-правові акти з безпеки мореплавства (плавання) та
керування судном; Основні вимоги міжнародних конвенцій МППЗС-72, СОЛАС-74,
МАРПОЛ-73/78, ПДМНВ-78/95 (для суден прибережного плавання). Перелік вищезгаданих питань програми навчання
стернових-мотористів може підлягати змінам у відповідності до
кваліфікаційних вимог та вимог нормативно-правових актів.
3.8. Особам, які успішно склали іспити,
навчально-тренажерними центрами або органами Держрибфлотінспекції
видаються посвідчення встановленого зразка (додаток 1) та вкладний
талон до посвідчення (додаток 2) з присвоєнням кваліфікації
стерновий-моторист. 3.8.1. При видачі посвідчення про право керування маломірними
суднами з потужністю головного двигуна до 75 к.с. після слів
"потужність до" записується "75 к.с.", а після слів "з районом
плавання" записується відповідно: "внутрішні водойми України" або
"прибережні райони Азовського, Чорного морів". 3.8.2. При видачі посвідчення про право керування судном з
двигуном потужністю до 149 к.с., яке працює в закритих водоймах,
відповідно вносяться слова - "149 к.с." та "закриті водойми
України". 3.8.3. Посвідчення стернового-моториста видається на підставі
Протоколу складання іспитів (додаток 3), підписаного Головою,
членами й секретарем комісії, та завіряється печаткою
навчально-тренажерного центру.
3.9. Вкладний талон підлягає обміну через 6 років після
отримання під час чергового підвищення кваліфікації. Окрім того,
вкладний талон підлягає заміні на новий у випадку його втрати та
за наявності в ньому трьох відміток протягом 1 року, здійснених
визначеними Держкомрибгоспом органами, що здійснюють контроль,
після підвищення кваліфікації і складання іспитів в ДКК, але не
раніше місячного терміну з дати останнього порушення. 3.10. Особам, які отримали професії стернового-моториста,
дозволяється займати посаду стернового-моториста маломірного судна
з потужністю головного двигуна до 75 к.с. - для суден, які
працюють на внутрішніх водоймах і прибережних районах
Азово-Чорноморського басейну, та з потужністю головного двигуна до
149 к.с. - для суден, які працюють на закритих водоймах. 3.11. У разі отримання незадовільної оцінки на іспитах у ДКК
особам видаються довідка про проходження навчання і копія
Протоколу складання іспитів, затверджена у визначеному порядку.
Згадані документи є підставою для повторного складання іспитів. 3.12. Особам, які отримали незадовільну оцінку на іспитах у
кваліфікаційних комісіях, дозволяється повторне складання іспитів
у працюючих ДКК інших підприємств не раніше 14 діб і не пізніше
12 місяців з дати складання іспитів. 3.13. Рішення ДКК слухачі курсів можуть оскаржити в
Центральній Державній кваліфікаційній комісії при Управлінні
флоту, безпеки мореплавства і охорони праці Держкомрибгоспу
України не пізніше 6 місяців з дати складання іспитів.
4. Підвищення кваліфікації
4.1. Особи, які працюють за фахом стерновий-моторист, кожні 3
роки повинні проходити підвищення кваліфікації відповідно до
навчальних планів і програм, розроблених і затверджених в
установленому порядку. 4.2. Для зарахування на курси підвищення кваліфікації
стернових-мотористів особисто подаються такі документи: а) паспорт; б) медична довідка (з фотокарткою 3 х 4 см) про придатність
до роботи на суднах стерновим-мотористом. Термін дії довідки - 3
роки; в) посвідчення стернового-моториста зі вкладним талоном; г) заява особи. 4.3. Стерновим-мотористам, які після підвищення кваліфікації
успішно склали іспити в ДКК, у графі Протоколу складання іспитів
"загальна оцінка" робиться відмітка "залік". 4.4. Відмітка про підвищення кваліфікації заноситься до
вкладного талона посвідчення (титульний бік) з указанням терміну
його чинності, за підписом Голови та секретаря ДКК. Зворотний бік
вкладного талона посвідчення використовується для відміток про
порушення вимог безпеки мореплавства (плавання) власником
посвідчення. 4.5. При набутті практичного досвіду, отриманні позитивної
характеристики від судновласника та задовільному складанні іспитів
під час чергового підвищення кваліфікації стерновому-мотористу
надається право на заняття посади шкіпера.
Додаток 1
до пункту 3.8 Положення про підготовку
та підвищення кваліфікації
стернових-мотористів маломірних суден
Держкомрибгоспу України
Посвідчення стернового-моториста
-------------------------------------------------------------------- | Державний комітет рибного | | | господарства України | | | | | | Посвідчення | ____________________________ | | стернового-моториста | (прізвище) | | | ____________________________ | | N_________ | (ім'я) | |Видане________________________ | ____________________________ | | (прізвище, ініціали) | (по батькові) | | згідно з Положенням про підго- | має право керування маломірними| | товку та підвищення кваліфікації| суднами потужністю до ___ к.с. | | стернових-мотористів маломірних | ( к.с.) | | суден Держкомрибгоспу України й | ---------------------------- | | рішенням Державної кваліфікацій-| (літерами) | | ної комісії, затвердженої нака- | з районом плавання __________ | | зом Держкомрибгоспу України від | _____________________________ | | "___"__________ 19__ р. N _____ | _____________________________ | | Протокол від "__"____ 19__ р. | | | N _______ | | | | | | Голова комісії _______________ | | | (підпис, прізвище) | | | -------- | | | | | Секретар _____________ | | | | Фото | (підпис, прізвище) | | | | | | Без вкладного талону - недійсне| | -------- М.п. | | --------------------------------------------------------------------
Посвідчення стернового-моториста виготовляється у вигляді
книжечки, розміром 70 х 110 мм, на обкладинці якої наноситься
Малий Герб України.
Додаток 2
до пункту 3.8 Положення про підготовку
та підвищення кваліфікації
стернових-мотористів маломірних суден
Держкомрибгоспу України
Вкладний талон до посвідчення стернового-моториста
А. Титульний бік --------------------------------------------------- | Вкладний талон | | до посвідчення | | від "____" _______________ 19__ р. | | N _________ | | | | Прізвище _________________________________ | | Ім'я _____________________________________ | | По батькові ______________________________ | | Посада ___________________________________ | | Виданий "____" _____________ 19__ р. | | Дійсний до "____" __________ 19__ р. | | Голова комісії ___________________________ | | (прізвище, підпис) | | Секретар комісії__________________________ | | (прізвище, підпис) | | М.п. | | Посада ___________________________________ | | Дійсний до "____" __________ 19__ р. | | Голова комісії ___________________________ | | (прізвище, підпис) | | Секретар комісії _________________________ | | (прізвище, підпис) | | М.п. | | | ---------------------------------------------------
Б. Зворотний бік ----------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Дата,|Прі-|Дата,|Прі-|Дата,|Прі-|Дата,|Прі-|Дата,|Прі-|Дата,|Прі-|Дата,|Прі-|Дата,|Прі-| |під- |зви-|під- |зви-|під- |зви-|під- |зви-|під- |зви-|під- |зви-|під- |зви-|під- |зви-| |пис |ще |пис |ще |пис |ще |пис |ще |пис |ще |пис |ще |пис |ще |пис |ще | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Перелік порушень, за які здійснюється відмітка в талоні: | | 1. Порушення правил плавання. | | 2. Рух або стоянка в забороненому районі. | | 3. Плавання без суднових документів або передача керування стороннім особам. | | 4. Плавання без аварійно-рятувальних і сигнальних засобів. | | 5. Порушення норм і правил завантаження і стабільності судна. | | 6. Перебування на судні в нетверезому стані. | | 7. Інші порушення. | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Дата, | Прі- | Дата, | Прі- | Дата, | Прі- | Дата, | Прі- | Дата, | Прі- | Дата, | Прі-| |під- | зви- | під- | зви- | під- | зви- | під- | зви- | під- | зви- | під- | зви-| |пис | ще | пис | ще | пис | ще | пис | ще | пис | ще | пис | ще | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------| | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------
Виготовляється на картонному папері білого або іншого
світлого кольору розміром 70 х 110 мм.
Додаток 3
до пункту 3.8.3 Положення про підготовку
та підвищення кваліфікації
стернових-мотористів маломірних суден
Держкомрибгоспу України
Протокол складання іспитів
стернових-мотористів маломірного флоту суден
Держкомрибгоспу України
N _________
Підготовка (підвищення кваліфікації) проведена викладачами __________________________________________________________________
(назва навчально-тренажерного центру) __________________________________________________________________
(прізвища, ініціали) при ______________________________________________________________
(назва підприємства) Державна кваліфікаційна комісія, призначена наказом
Держкомрибгоспу України від _______ 19__ р. N ______, у складі:
Голова _________________________________________
(прізвище, ініціали)
Члени комісії: _________________________________
(прізвище, ініціали) ______________________________________ ______________________________________
Секретар комісії _______________________________
(прізвище, ініціали)
"____" ___________________ 19__ р. здійснила приймання іспитів і
на підставі виявлених знань постановила видати посвідчення
стернового-моториста про право керування маломірними суднами:

----------------------------------------------------------------------- N |Прізвище, ім'я, по| N | Оцінки з екзаменаційних |Загаль-|Видано з/п|батькові |білета| питань |на |посвід- | | |-------------------------|оцінка |чення | | |судново- |двигуни |теорія|(залік)|(потуж- | | |діння, |внутріш-|будови| |ність | | |правила |нього |суден,| |двигу- | | |плавання,|згорання|охоро-| |на) | | |лоція | |на | | | | | | |праці | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 1 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 2 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 3 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 4 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 5 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 6 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 7 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 8 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 9 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 10 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 11 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 12 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 13 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 14 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 15 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 16 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 17 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 18 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 19 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 20 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 21 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 22 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 23 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 24 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 25 | | | | | | | ---|------------------|------|---------|--------|------|-------|------- 26 | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Голова _________________________________
Члени комісії __________________________ __________________________
Секретар комісії _______________________
М.п.вгору