Документ z0008-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.11.2015, підстава - z1379-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

28.10.2014  № 184


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2015 р.
за № 8/26453

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015}

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, що додається.

2. Забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

В. Демчишин

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М.Ю. Бродський


М.Я. БарашЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
28.10.2014  № 184


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2015 р.
за № 8/26453

ПОРЯДОК
відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі - Правила), а також споживачеві природного газу (далі - газ) внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил.

Дія цього Порядку поширюється на газопостачальні, газорозподільні підприємства та побутових споживачів газу (населення) (далі - споживачі).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

безпідставне припинення газопостачання - припинення газопостачання споживачеві, здійснене незважаючи на те, що споживачем не порушуються умови договору про надання послуг з газопостачання, і воно здійснене з порушенням умов Правил (без установленого Правилами письмового попередження про припинення газопостачання, відключення від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій у системах газопостачання);

відмова у доступі до об’єкта споживача - вчинення споживачем (власником або наймачем) об’єкта (за обов’язкової умови присутності його у цьому приміщенні в момент відвідання його представниками газопостачального/газорозподільного підприємства) таких дій, які перешкоджають представникам газопостачального/газорозподільного підприємства виконувати вимоги Правил, цього Порядку та/або умов договору про надання населенню послуг з газопостачання (далі - Договір), що засвідчується актом-претензією, складеним відповідно до вимог цього Порядку;

газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі, регулятори тиску та інше обладнання, що використовується споживачем з метою задоволення власних побутових потреб у газі;

експертиза лічильника газу - комплекс дій, які проводяться з метою установлення придатності лічильника газу до застосування у разі сумніву в цьому споживача або газопостачального/газорозподільного підприємства;

контрольне зняття показань лічильника газу - фіксація показань лічильника газу споживача представником газопостачального/газорозподільного підприємства у відомості про контрольне зняття показань лічильника газу, або акті про контрольне зняття показань лічильника газу, або розрахунковій книжці, абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються підписом споживача (власника або наймача) об’єкта;

норма споживання газу - обсяг споживання газу, визначений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1996 року № 619 "Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників";

об'єкт споживача - територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок, квартира, майстерня, літня кухня тощо), що належить споживачеві на правах власності або користування;

повірка лічильника газу - встановлена законодавством процедура встановлення придатності лічильника газу до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик;

пошкодження лічильника - пошкодження цілісності конструкції лічильника газу (корпусу, скла, кріплення, з'єднання тощо);

пошкодження пломб - відсутність чи пошкодження цілісності пломб, індикаторів дії впливу постійного магнітного поля (далі - індикатори), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, або відсутність чи пошкодження на лічильнику пломб з відбитками тавр про повірку лічильника за умови наявності акта про пломбування (іншого документа, що підтверджує факт пломбування і передачу на збереження споживачеві лічильника газу та установлених пломб і індикаторів);

прихований газопровід - газопровід, витрата газу через який не обліковується лічильником та який представник газопостачального/газорозподільного підприємства без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів, проведення земельних робіт під час попереднього технічного обслуговування газових приладів та пристроїв споживача або контрольного зняття показань лічильника газу не мав можливості виявити;

самовільне відновлення газопостачання - виявлений після складання акта про припинення газопостачання факт самовільного втручання споживача в роботу системи газопостачання з метою відновлення газопостачання на власні об’єкти або окремі газові прилади і пристрої, у тому числі шляхом зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі на об’єкт споживача, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;

самовільне підключення - виявлений факт підключення споживачем об’єкта споживача або окремих газових приладів і пристроїв до системи газопостачання з порушенням встановленої законодавством процедури;

своєчасне повідомлення споживачем - надання споживачем у письмовій формі газопостачальному/газорозподільному підприємству інформації щодо видів споживання газу не пізніше ніж у місячний строк з дати настання відповідних змін (за відсутності лічильника газу), або інформації про недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілості пломб тощо), чи інформації про пошкодження пломб на газових приладах та пристроях до виявлення таких недоліків представником газопостачального/газорозподільного підприємства;

споживач - фізична особа, яка отримує газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень;

якісні показники газу - параметри та характеристики якості газу, визначені нормативними документами;

якість надання послуг - відповідність показників якості надання послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних документів.

Інші терміни використовуються у цьому Порядку в значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" та Правилах.

ІІ. Розрахунок збитків, які відшкодовуються споживачем газопостачальному/газорозподільному підприємству

1. Цей Порядок застосовується газопостачальним/газорозподільним підприємством у разі виявлення у споживача одного чи декількох порушень Правил з переліку, наведеного в пункті 2 цього розділу, та за умови оформлення акта-претензії, складеного з урахуванням вимог цього Порядку.

2. Відшкодування збитків здійснюється за такі порушення споживачем Правил:

1) самовільне підключення шляхом прихованого газопроводу;

2) самовільне підключення поза лічильником газу або в результаті якого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу), виявити яке представник газопостачального/газорозподільного підприємства мав можливість під час технічного обслуговування газових приладів та пристроїв споживача або контрольного зняття показань лічильника газу;

3) пошкодження лічильника та/або пошкодження пломб на лічильнику, а також інші дії споживача, що призводять до заниження показань лічильника, які не могли бути виявлені представником газопостачального/газорозподільного підприємства під час контрольного зняття показань лічильника, а лише після проведення їх експертизи;

4) пошкодження лічильника та/або пошкодження пломб і індикаторів на лічильнику, а також інші дії споживача, що призводять до заниження показань лічильника, виявити які представник газопостачального/газорозподільного підприємства мав можливість під час контрольного зняття показань лічильника;

5) самовільне відновлення газопостачання;

6) відмова в доступі до об’єкта споживача, у результаті чого представник газопостачального/газорозподільного підприємства не здійснив:

припинення газопостачання за порушення споживачем строків оплати послуг з газопостачання з дотриманням процедур, встановлених Правилами;

контрольне зняття показань лічильника газу (за наявності лічильника);

демонтаж лічильника газу, що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу, а також монтаж лічильника газу після проведення його періодичної повірки;

7) використання газу (за відсутності лічильника) у випадках, коли споживачем протягом місяця з дати настання відповідних змін не було письмово повідомлено газопостачальне/газорозподільне підприємство про зміни, що стосуються видів споживання газу.

3. Газопостачальним/газорозподільним підприємством з метою запобігання розкраданню газу на лічильники газу, що встановлені у споживача, можуть безкоштовно встановлюватися індикатори.

Індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі встановлення лічильників газу з вмонтованим індикатором) в установленому законодавством порядку та мають фіксувати вплив на лічильник газу постійного магнітного поля.

На вимогу споживача під час встановлення представником газопостачального/газорозподільного підприємства індикаторів на лічильники газу чи лічильників газу з вмонтованим індикатором на такі індикатори чи лічильники газу мають бути надані копії сертифіката відповідності та/або свідоцтва про атестацію цих індикаторів або лічильників газу.

Факт установлення індикаторів має бути зафіксований в акті про пломбування, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на лічильники газу та передачу таких лічильників газу, пломб та індикаторів на збереження, який складається в двох примірниках представником газопостачального/газорозподільного підприємства в присутності споживача (власника або наймача) або уповноваженої ним особи та підписується ними.

Обов’язковою умовою встановлення індикатора є надання споживачеві інструкції або проведення інструктажу з експлуатації індикатора, отримання яких підтверджується підписом споживача в акті про пломбування.

У разі виявлення факту дії спрямованого постійного магнітного поля на лічильник газу, що підтверджується спрацюванням магнітного індикатора, для нарахування збитків згідно з абзацом третім підпункту 3 пункту 4 цього розділу газопостачальне/газорозподільне підприємство має довести, що встановлений мінімальний поріг спрацювання цього магнітного індикатора був достатнім для зміни допустимої похибки цього лічильника газу.

4. Розрахунок збитків, які відшкодовуються споживачем газопостачальному/газорозподільному підприємству, здійснюється таким чином:

1) у разі виявлення у споживача порушення, зазначеного в підпункті 1 пункту 2 цього розділу, розрахунок збитків здійснюється за нормами споживання газу з урахуванням усіх газових приладів та пристроїв споживача за період з дня набуття споживачем права власності/користування на житлові (підсобні) приміщення до дня виявлення порушення, але не більше трьох років, що передували дню виявлення порушення;

2) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 2 пункту 2 цього розділу, розрахунок збитків здійснюється за нормами споживання газу з урахуванням усіх газових приладів та пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника або останнього технічного обслуговування газових приладів та пристроїв споживача до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців;

3) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 3, 4 пункту 2 цього розділу, розрахунок збитків здійснюється за нормами споживання газу з урахуванням усіх газових приладів та пристроїв споживача за період:

при порушенні, зазначеному в підпункті 3 пункту 2 цього розділу, - з дня встановлення лічильника та/або пломби, які виявились пошкодженими (встановлення лічильника/пломби повинно підтверджуватися відповідним актом про їх встановлення), або з дня набуття споживачем права власності/користування на об’єкт споживача (у разі зміни власника/наймача об’єкта споживача після дати встановлення лічильника та/або пломби) до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 12 місяців;

при порушенні, зазначеному в підпункті 4 пункту 2 цього розділу, - з дня останнього контрольного зняття показань лічильника газу до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців;

4) у разі виявлення порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2 цього розділу, розрахунок за спожитий газ здійснюється за нормами споживання газу, що були чинними на дату виявлення порушення, за період з дня припинення газопостачання (або у разі здійснення попередньої перевірки відключеного стану - з дня такої перевірки, що має підтверджуватися відповідним актом перевірки тощо) до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців;

5) у разі виявлення порушень, зазначених у підпункті 6 пункту 2 цього розділу, розрахунок збитків здійснюється таким чином:

при наслідках, зазначених в абзаці другому підпункту 6 пункту 2 цього розділу, - за нормами споживання газу з урахуванням усіх газових приладів та пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника газу до дня забезпечення вільного доступу до об’єкта споживача представникам газопостачального/газорозподільного підприємства для припинення газопостачання.

Ознайомлення споживача із запланованою датою та часом припинення газопостачання має бути підтверджено письмовим попередженням про припинення газопостачання з позначкою про його вручення;

при наслідках, зазначених в абзаці третьому підпункту 6 пункту 2 цього розділу, - за нормами споживання газу з урахуванням усіх газових приладів та пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення вільного доступу представникам газопостачального/газорозподільного підприємства для контрольного зняття показань лічильника. При цьому представник газопостачального/газорозподільного підприємства в акті-претензії має попередити споживача під підпис про те, що розрахунок збитків за нормами споживання газу буде здійснено через 20 днів з дня складання акта-претензії, і до цього часу споживач може забезпечити доступ представникам газопостачального/газорозподільного підприємства для контрольного зняття показань лічильника газу. У разі забезпечення споживачем доступу представникам газопостачального/газорозподільного підприємства протягом цього строку для контрольного зняття показів лічильника газу та зняття таких показів процедура відшкодування збитків до споживача не застосовується;

при наслідках, зазначених в абзаці четвертому підпункту 6 пункту 2 цього розділу, - за нормами споживання газу з урахуванням усіх газових приладів та пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення вільного доступу представникам газопостачального/газорозподільного підприємства для монтажу/демонтажу лічильника газу. При цьому представник газопостачального/газорозподільного підприємства в акті-претензії має попередити споживача під підпис про те, що розрахунок збитків за нормами споживання газу буде здійснено через 20 днів з дня складання акта-претензії, якщо протягом цього часу споживач не забезпечить доступ представникам газопостачального/газорозподільного підприємства для демонтажу лічильника газу з метою проведення його періодичної повірки, а також монтажу лічильника газу після проведення його періодичної повірки.

Якщо до дати закінчення строку міжповірочного інтервалу проведення періодичної повірки лічильника газу споживач надасть доступ представникам газорозподільного підприємства до об’єкта споживача для демонтажу лічильника на повірку та за умови відсутності пошкодження лічильника чи пломб на ньому, споживачеві здійснюється перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання, ураховуючи останні показання демонтованого лічильника газу;

6) у разі виявлення у споживача порушення, зазначеного в підпункті 7 пункту 2 цього розділу, розрахунок збитків здійснюється за нормами споживання газу за період з дня, коли відбулись такі зміни, а в разі неможливості встановлення цієї дати - за останні 6 місяців.

5. За результатами виявлених порушень представниками газопостачального/газорозподільного підприємства складається акт-претензія, який оформлюється таким чином:

1) у разі виявлення газопостачальним/газорозподільним підприємством порушень, зазначених у пункті 2 цього розділу, на місці виявлення порушення складається акт-претензія за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку;

2) акт-претензія складається в присутності споживача (власника або наймача) об’єкта представниками газопостачального/газорозподільного підприємства після пред’явлення ними службових посвідчень і скріплюється їхніми підписами.

Акт-претензія складається в двох примірниках, один з яких залишається у споживача. Споживач має право внести до акта-претензії свої зауваження та заперечення.

Працівники газопостачального/газорозподільного підприємства перед складанням акта-претензії зобов’язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта-претензії, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень;

3) у разі відмови споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в акті-претензії.

Акт-претензія без підпису споживача вважається дійсним, якщо:

його підписали три представники газопостачального/газорозподільного підприємства та відмова споживача від підпису акта-претензії підтверджується відеозйомкою;

його підписали представник газопостачального/газорозподільного підприємства та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб.

Акт-претензія щодо відмови споживача у доступі до об’єкта споживача вважається дійсним, якщо його підписали представник газопостачального/газорозподільного підприємства та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб.

У разі відмови споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії і другий примірник надсилається споживачеві реєстрованим поштовим відправленням;

4) споживачі та представники газопостачального/газорозподільного підприємства під час виявлення порушень, зазначених у пункті 2 цього розділу, мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявлених порушень, про що зазначається в акті-претензії.

До акта-претензії сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження, заперечення та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в цьому акті-претензії;

5) облік бланків актів-претензій ведеться у пронумерованому, прошнурованому та скріпленому печаткою журналі.

Акти-претензії та документи, що підтверджують факт їх отримання споживачем, повинні зберігатися не менше трьох років від дати оформлення акта-претензії;

6) у разі своєчасного (до виявлення порушення представником газопостачального/газорозподільного підприємства) письмового повідомлення споживачем газопостачального/газорозподільного підприємства про вихід із ладу лічильника, його несправність, порушення цілісності або пошкодження повірочного тавра, пломб на лічильнику або на газових приладах чи пристроях та за умови відсутності явних ознак навмисного пошкодження лічильника чи пломби на ньому та на газових приладах та пристроях процедура відшкодування збитків, передбачена цим Порядком, не застосовується;

7) у разі виявлення у споживача пошкодження лічильника та/або пломб на ньому нарахування збитків за актом-претензією не здійснюється у випадку недотримання з вини газорозподільного підприємства строків міжповірочних інтервалів лічильника газу;

8) на дату складання акта-претензії представник газопостачального/газорозподільного підприємства забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті-претензії робиться відповідний запис. У разі неможливості усунути порушення на дату складання акта-претензії (відсутні відповідні засоби, повноваження тощо) представник газопостачального/газорозподільного підприємства робить відповідний запис в акті-претензії та надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується окремим складеним актом про усунення порушення.

Під час складання акта-претензії, акта про усунення порушення, акта про припинення/відновлення газопостачання тощо представниками газопостачального/газорозподільного підприємства обов’язково фіксуються та зазначаються у вищезазначених актах показання лічильника газу, за винятком випадків відмови у доступі до об’єкта споживача, де розташований лічильник газу.

6. Окремі умови нарахування збитків:

1) у разі незгоди споживача із зафіксованим в акті-претензії фактом пошкодження пломб (крім факту їх відсутності) та/або пошкодження лічильника факт пошкодження установлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства. До отримання газопостачальним/газорозподільним підприємством результатів експертизи цей Порядок не застосовується.

Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника газу, що призвело до заниження його показань, засвідчується актом експертизи лічильника газу, який складається за результатами проведення експертизи лічильника газу відповідно до Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 619, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2006 року за № 53/11927.

У разі визнання споживачем факту умисного ним пошкодження (втручання в роботу) лічильника газу, про що окремо зазначається в акті-претензії, проведення експертизи лічильника газу необов’язкове;

2) у разі пошкодження лічильника газу з вини споживача, яке призвело до заниження його показань, що підтверджено висновком експертизи, проведеної в установленому законодавством порядку, він додатково відшкодовує вартість робіт, пов’язаних з проведенням експертизи, демонтажем, транспортуванням та монтажем, ремонтом або встановленням нового лічильника газу;

3) у разі самовільного підключення до систем газопостачання саморобних газових приладів чи пристроїв, які не можуть бути класифіковані за нормами споживання газу, розрахунок збитків за цими приладами чи пристроями здійснюється з урахуванням проміжку часу, за який необхідно провести нарахування збитків, помноженого на коефіцієнт сезонності (коефіцієнт сезонності приймається рівним 0,5 в опалювальний період та рівним 1 у міжопалювальний період) та на величину об’ємної максимальної секундної витрати газу, що визначається за формулою

де

Uamax

-

об’ємна максимальна секундна витрата газу, м-3/с;


f

-

площа отвору газопроводу, м-2;


g

-

прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с-2;


Ka

-

показник адіабати, Ka = 1,4;


P1

-

тиск газу в газопроводі, кг/ м-2;


U1

-

питомий обсяг газу, м-3/кг;

4) у разі нарахування збитків пільги та субсидії, на які мають право споживачі, не враховуються;

5) для розрахунку збитків відповідно до цього Порядку газопостачальне/газорозподільне підприємство створює комісію.

За результатами розрахунку збитків складається акт-розрахунок збитків за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, який підписують усі члени комісії;

6) обсяг газу (або його частка), визначений при нарахуванні збитків, що припадає на період календарного року, у якому зафіксовано порушення, включається до річного обсягу використаного споживачем газу в цьому календарному році;

7) розрахунок збитків у всіх випадках здійснюється за цінами на газ для населення, що діяли на дату виявлення порушення.

З розрахунку суми збитків, завданих газопостачальному/газорозподільному підприємству споживачем, виключаються суми, сплачені споживачем за період нарахування збитків. Винятком є розрахунок збитків, передбачений підпунктом 3 пункту 6 цього розділу, для окремих приладів чи пристроїв.

Сума збитків, яка пред’являється до сплати споживачеві, зазначається у рахунку, що оформлюється згідно з додатком 3 до цього Порядку, та надсилається споживачеві реєстрованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі. У випадку якщо постачання газу здійснюється гарантованим постачальником, сума збитків, завданих споживачем, має бути сплачена гарантованому постачальнику на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника, який зазначається у Договорі та/або у розрахунковій книжці/платіжному документі споживача.

У разі самовільного підключення до системи газопостачання приладів (пристроїв) промислового характеру (газогенератори тощо) перерахунок здійснюється за цінами і тарифами, встановленими для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання;

8) якщо до виявлення порушень, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 2 цього розділу, споживач розраховувався за лічильником, відновлення розрахунків за лічильником здійснюється після усунення порушення та фіксації показань лічильника в акті про усунення порушення та/або відновлення газопостачання тощо, з яких газопостачальне/газорозподільне підприємство поновлює розрахунки споживача за лічильником.

ІІІ. Розрахунок збитків, які відшкодовуються газопостачальним/газорозподільним підприємством споживачеві

1. У разі порушення газопостачальним/газорозподільним підприємством вимог Правил та Договору споживач подає газопостачальному/газорозподільному підприємству претензію, складену в довільній формі. У разі неприбуття представників газопостачального/газорозподільного підприємства протягом двох робочих днів у містах або п’яти календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови від складення відповідного акта претензія вважається обґрунтованою, якщо її підписали не менше ніж три особи або споживач і представник житлово-експлуатаційної організації/органу місцевого самоврядування/балансоутримувач/управитель будинку/виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

2. Відшкодування збитків здійснюється за такі порушення газопостачальним/газорозподільним підприємством Правил:

1) постачання споживачеві газу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам нормативних документів;

2) відмова споживачеві в припиненні газопостачання або відключенні окремих газових приладів, пристроїв та проведенні перерахунку за фактично надані послуги з газопостачання в разі відсутності лічильників газу (за заявою споживача);

3) несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;

4) неякісне виконання робіт з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, що здійснюються за рахунок витрат газорозподільного підприємства (періодичне технічне обслуговування) або за заявою споживача;

5) шкода, заподіяна житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (далі - Правила безпеки), Правил, інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини газопостачального/газорозподільного підприємства і споживачів у сфері надання послуг з газопостачання, та Договору;

6) безпідставне припинення газопостачання.

3. Розрахунок збитків, які відшкодовуються газопостачальним/газорозподільним підприємством споживачеві, здійснюється таким чином:

1) за наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників газу газопостачальне/газорозподільне підприємство зобов'язане направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах або п’яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час та здійснити перевірку цих показників.

Газопостачальне/газорозподільне підприємство зобов'язане забезпечити проведення перевірки величини тиску та/або якісних показників газу відповідно до вимог чинного законодавства.

Величина тиску газу перевіряється перед газовими приладами споживача в години максимального його споживання.

Мінімальний тиск газу перед газовими приладами, пристроями повинен становити не менше мінімально допустимого значення, що передбачено нормативними документами та нормативно-технічними актами на газові прилади (пристрої).

Якщо тиск газу менший, ніж величина мінімально допустимого значення, що зазначається у нормативних документах та нормативно-технічних актах на газові прилади (пристрої), плата за газопостачання з дня подання заяви до дня відновлення подачі газу з тиском, більшим від мінімально допустимого, не здійснюється.

Газопостачальне/газорозподільне підприємство повинно протягом 5 днів з дня здійснення щомісячної перевірки параметрів якості газу опублікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про результати цієї перевірки. Інформація повинна містити результати перевірки параметрів якості газу та бути доступною всім споживачам на території провадження газопостачальним/газорозподільним підприємством діяльності з постачання газу.

Перевірка якості газу проводиться відповідно до умов ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». Додатково може бути проведена перевірка за письмовою заявою споживача. У разі відповідності якісних показників газу встановленим нормативам виконання цих робіт оплачується споживачем, а в разі невідповідності встановленим нормативам - газопостачальним/газорозподільним підприємством.

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу від встановленої нормативними документами величини газопостачальне/газорозподільне підприємство здійснює протягом місяця перерахунок розміру плати за газопостачання за період з дня подання заявки споживачем до дня, коли газопостачальне/газорозподільне підприємство відновило параметри якості газу. Плата за спожитий газ зменшується на 25 відсотків від його вартості з дня встановлення факту таких змін до дня їх відновлення. Різниця у вартості залишається на особовому рахунку споживача і зараховується в рахунок майбутніх платежів.

У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має право звернутися для врегулювання цього питання до суду;

2) у разі письмового звернення споживача щодо припинення газопостачання або відключення окремих газових приладів газопостачальне/газорозподільне підприємство зобов'язане в узгоджений із споживачем час відключити його від газопостачання шляхом перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або на ввідному газопроводі з установленням, ураховуючи умови безпеки газопостачання, пломб на них або заглушки. Строк виконання цих робіт - два робочі дні у містах та п’ять календарних днів у сільській місцевості. На вимогу споживача строк виконання може бути збільшений.

Опломбування/відключення здійснюється тільки у присутності споживача. Про проведену роботу складається акт, який скріплюється підписами виконавця роботи і споживача. Оплата за спожитий газ припиняється з дати, наступної після дати підписання акта про опломбування/відключення запірних пристроїв.

У разі коли припинення газопостачання здійснене з порушенням встановлених строків з вини газопостачального/газорозподільного підприємства, воно відшкодовує споживачеві вартість газу в повному обсязі з дати подачі заяви споживача до дати припинення газопостачання газопостачальним/газорозподільним підприємством;

3) газопостачальне/газорозподільне підприємство несе відповідальність за надання інформації, яка не відповідає дійсності, а також за несвоєчасне надання інформації, яка не має конфіденційного характеру, щодо тарифів на постачання та транспортування газу, ціни газу, порядку оплати за спожитий газ, послуг з газопостачання, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, фактичного тиску газу в газорозподільній мережі тощо.

Запит щодо надання інформації складається споживачем у довільній формі та надсилається до газопостачального/газорозподільного підприємства. Строк розгляду запиту газопостачальним/газорозподільним підприємством не повинен перевищувати 15 днів, а в разі необхідності додаткового вивчення запиту - 30 днів.

За необґрунтовану відмову в наданні відповідної інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, несвоєчасне надання інформації та навмисне приховування інформації, якщо це завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, газопостачальне/газорозподільне підприємство відшкодовує її на підставі рішення суду;

4) у разі надання неякісних послуг, передбачених підпунктом 4 пункту 2 розділу ІІІ цього Порядку, газопостачальне/газорозподільне підприємство власним коштом усуває виявлені недоліки;

5) шкода, заподіяна житловому приміщенню і майну споживача, його життю та здоров'ю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі газопостачальним/газорозподільним підприємством, якщо ця шкода стала наслідком порушення газопостачальним/газорозподільним підприємством Правил, Правил безпеки, умов Договору та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини газопостачального/газорозподільного підприємства і споживачів у сфері надання послуг з газопостачання, якщо інше не передбачене законодавством;

6) у разі безпідставного припинення газопостачання газопостачальне/газорозподільне підприємство відшкодовує споживачеві збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються за проектною номінальною потужністю газових приладів і пристроїв споживача (до яких здійснюється газопостачання) з урахуванням кількості годин роботи цих приладів і пристроїв.

У разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, газопостачальне/газорозподільне підприємство відшкодовує її на підставі рішення суду.

4. Окремі умови нарахування збитків:

1) заява про припинення газопостачання або неякісне надання послуг тощо надається письмово та реєструється в спеціальному журналі газопостачального/газорозподільного підприємства.

Заява про ремонт газових пристроїв, усунення витоку газу, як правило, подається у телефонному режимі. Усі дзвінки реєструються у спеціальному журналі газопостачального/газорозподільного підприємства;

2) газопостачальне/газорозподільне підприємство не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова споживача у доступі до об’єкта споживача, де встановлено газові прилади, пристрої та лічильники газу, представникам газопостачального/газорозподільного підприємства у випадках, передбачених Правилами) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

5. У разі якщо між газопостачальним/газорозподільним підприємством і споживачем не досягнуто згоди про відшкодування збитків, спірні питання вирішуються у судовому порядку.

Член Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг

Ю. Ковалів
Додаток 1
до Порядку відшкодування збитків,
завданих газопостачальному
або газорозподільному підприємству
внаслідок порушення споживачем
природного газу Правил надання
населенню послуг з газопостачання,
а також споживачеві природного газу
внаслідок порушення газопостачальним
або газорозподільним підприємством
Правил надання населенню послуг
з газопостачання
(пункт 2 розділу І)

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ


Додаток 2
до Порядку відшкодування збитків,
завданих газопостачальному
або газорозподільному підприємству
внаслідок порушення споживачем
природного газу Правил надання
населенню послуг з газопостачання,
а також споживачеві природного газу
внаслідок порушення газопостачальним
або газорозподільним підприємством
Правил надання населенню послуг
з газопостачання
(пункт 6 розділу ІІ)

АКТ-РОЗРАХУНОК
збитків


Додаток 3
до Порядку відшкодування збитків,
завданих газопостачальному
або газорозподільному підприємству
внаслідок порушення споживачем
природного газу Правил надання
населенню послуг з газопостачання,
а також споживачеві природного газу
внаслідок порушення газопостачальним
або газорозподільним підприємством
Правил надання населенню послуг
з газопостачання
(пункт 6 розділу ІІ)

РАХУНОК
на оплату збитківвгору