Документ z0020-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.01.2016, підстава - z1620-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.01.2005 N 2/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2005 р.
за N 20/10300

Про внесення змін
до деяких наказів Мін'юсту України
стосовно винагороди за реалізацію майна
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 512/5 ( z0489-12 ) від 02.04.2012
N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }
Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) та з метою удосконалення порядку реалізації
арештованого майна Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 512/5 ( z0489-12 ) від 02.04.2012 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }
3. У пунктах 3.1, 5.4 та додатку 4 до Тимчасового положення
про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого
нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 27.10.99 N 68/5 ( z0745-99 ), зареєстрованого в
Мін'юсті України 02.11.99 за N 745/4038 (із змінами і
доповненнями), слова "комісійна винагорода" в усіх відмінках
замінити словами "винагорода за надані послуги з реалізації
арештованого майна" у відповідних відмінках.
4. Департаменту Державної виконавчої служби (Тісногуз В.В.):
4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 )
"Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади" (із змінами та доповненнями).
4.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції та забезпечити його
належне виконання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України М.М. Шупеню.
Міністр О.В.Лавриновичвгору