Документ z0034-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2017  № 1027


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2018 р.
за № 34/31486

Про затвердження Положення про приймальню громадян Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Порядку особистого прийому громадян у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою подальшого вдосконалення практики особистого прийому громадян, забезпечення належних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення до ДСНС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про приймальню громадян Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Порядок особистого прийому громадян у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 травня 2006 року № 274 «Про організацію особистого прийому громадян у системі МНС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2006 року за № 676/12550.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
14.12.2017 № 1027


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2018 р.
за № 34/31486

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальню громадян Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Це Положення визначає основні завдання та організацію діяльності приймальні громадян Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Приймальня), створеної для забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення.

2. Організація діяльності Приймальні здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України та Кабінету Міністрів України, цього Положення, нормативно-правових актів МВС та організаційно-розпорядчих актів ДСНС, що регламентують порядок організації та проведення особистого прийому громадян.

3. Приміщення Приймальні закріплюється за структурним підрозділом ДСНС, до компетенції якого входять питання організації роботи зі зверненнями громадян та їх особистого прийому (далі - Підрозділ). Роботу Приймальні організовує керівник Підрозділу та його працівники.

4. У Приймальні  або в залі очікування прийому в доступному для огляду місці розташовуються графіки прийому громадян керівництвом ДСНС, керівниками департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС, інші  інформаційно-методичні матеріали щодо організації роботи з громадянами та їх особистого прийому.

5. Організація особистого прийому громадян у Приймальні  покладається на Підрозділ, керівників департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС, до компетенції яких належить вирішення питань, порушених громадянами на особистому прийомі.

6. У Приймальні в доступному для громадян місці встановлюється скринька «Для заяв, скарг і пропозицій».

Звернення зі скриньки вилучає щодня відповідальний працівник Підрозділу. Звернення, оформлені відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», підлягають попередньому розгляду та реєстрації.

7. Приймальня забезпечується необхідними меблями, комп’ютерною та оргтехнікою, засобами зв’язку та пожежогасіння, медикаментами, канцелярським приладдям та нормативно-правовими актами.

8. Основні завдання Приймальні: 

1) забезпечення  організації особистого прийому громадян у Приймальні керівництвом ДСНС, керівниками і фахівцями департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС;

2) облік прийому громадян, які звернулися до Приймальні, та контроль за дотриманням строків виконання рішень, прийнятих під час особистого прийому, підготовка необхідних інформаційно-довідкових матеріалів;

3) здійснення попереднього розгляду та реєстрації заяв, скарг і пропозицій, поданих громадянами безпосередньо на особистому прийомі або принесених на реєстрацію особисто;

4) узагальнення й аналіз порушених громадянами питань, що надходять під час їх особистого прийому до Приймальні, внесення пропозицій керівництву ДСНС щодо поліпшення організації роботи Приймальні;

5) організаційно-методичне, нормативне забезпечення організації особистого прийому громадян у підрозділах системи ДСНС та контроль за організацією зазначеної роботи;

6) вивчення позитивних форм і методів роботи з особистого прийому громадян та  впровадження їх у повсякденну роботу системи ДСНС.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднарвгору