Документ z0141-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.02.2013. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.11.2012  № 1617


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 141/22673

Про затвердження Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку

Відповідно до підпункту 8 пункту 6 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, що додається.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 13.11.2012 р. № 50

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
М.Ю. Бродський


Г. Резніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
13.11.2012  № 1617


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 141/22673

ПОРЯДОК
ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - учасник фондового ринку, який створив програмний продукт (модуль) для власних потреб чи розповсюдження на фондовому ринку або надає інформацію про програмний продукт (модуль), що призначений для використання на фондовому ринку, з метою включення програмного продукту (модуля) до переліку програмних продуктів на фондовому ринку (далі - Перелік);

розробник програмного продукту (модуля) - юридична особа або фізична особа - підприємець, що взяла на себе ініціативу створення програмного продукту (модуля), володіє виключним правом на програмний продукт (модуль) (далі - розробник);

спеціалізований програмний продукт (модуль спеціалізованого програмного продукту) - програмний продукт (модуль), який створюється із застосуванням засобів розробки програмних продуктів та використовується професійними учасниками на фондовому ринку при здійсненні професійної діяльності, за винятком:

програмного продукту загального користування, який без додаткових змін та доповнень у повному обсязі може використовуватись у діяльності, не пов'язаній з фондовим ринком;

допоміжного програмного продукту, заміна якого на інший програмний продукт не призведе до порушення професійної діяльності.

2. У цьому Порядку інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законах України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про авторське право і суміжні права», Вимогах до програмних продуктів на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072 (далі - Вимоги).

3. Цей Порядок розроблено з метою визначення механізму подання інформації про програмні продукти (модулі), які створюються за призначенням для фондового ринку та/або використовуються професійними учасниками фондового ринку при здійсненні професійної діяльності, до НКЦПФР, внесення інформації про програмний продукт (модуль) до Переліку, внесення змін до інформації про програмний продукт (модуль) до Переліку.

4. Інформація, яка розміщена в Переліку, має заявницький характер, є відкритою для користувачів та оприлюднюється в мережі Інтернет на веб-сайті НКЦПФР.

5. Програмний продукт (модуль), який вноситься до Переліку, повинен відповідати Вимогам.

6. Невідповідність програмного продукту (модуля) Вимогам є підставою для виключення інформації про програмний продукт (модуль) з Переліку.

7. Учасник фондового ринку, який створив програмний продукт (модуль) або придбав майнові права на програмний продукт (модуль) для провадження професійної діяльності, надає інформацію за своєю згодою про створений або за згодою розробника про придбаний програмний продукт (модуль) з метою включення цього програмного продукту (модуля) до Переліку.

II. Порядок внесення інформації про програмний продукт (модуль) до Переліку

1. Інформація про програмний продукт (модуль) для внесення його до Переліку подається до центрального апарату НКЦПФР в електронній формі у вигляді електронного документа з використанням системи електронного документообігу.

2. Електронна форма інформації, яка подається для внесення до Переліку, складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

3. Заявник забезпечує достовірність та повноту інформації, поданої до Переліку, внесення змін або оновлення інформації в Переліку.

4. Інформація до Переліку вноситься протягом двох робочих днів з моменту отримання електронного документа НКЦПФР.

5. Формування та ведення Переліку здійснюється НКЦПФР в електронному вигляді.

III. Порядок надання інформації про оновлення програмного продукту (модуля) або нової версії програмного продукту (модуля)

1. Ініціатором оновлення розміщеної в Переліку інформації про програмний продукт (модуль) є заявник.

2. У разі розроблення оновленої версії програмного продукту (модуля) заявник, якщо він є розробником програмного продукту (модуля) для власних потреб чи розповсюдження на фондовому ринку, надає інформацію НКЦПФР за один місяць до початку розповсюдження програмного продукту (модуля).

3. Оновлена версія програмного продукту (модуля) повинна відповідати Вимогам.

4. Інформація про оновлення програмного продукту (модуля) для внесення його до Переліку подається за згодою розробника до центрального апарату НКЦПФР в електронній формі у вигляді електронного документа з використанням системи електронного документообігу.

5. Інформація до Переліку вноситься протягом двох робочих днів з моменту отримання електронного документа НКЦПФР.

6. Електронна форма інформації, яка подається для внесення до Переліку, складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

ІV. Вимоги щодо зберігання інформації та контроль

1. Інформація, яка подається для розміщення програмного продукту (модуля) у Переліку, зберігається в НКЦПФР протягом життєвого циклу програмного продукту (модуля).

2. Контроль за веденням Переліку здійснюється управлінням інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій НКЦПФР.

Начальник управління
інформаційних технологій,
зовнішніх та внутрішніх
комунікацій
А. Заїкавгору