Документ z0174-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2012  № 18


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2012 р.
за № 174/20487

Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу, що додаються.

2. Управлінню державного екологічного моніторингу (Аверін Д.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М.В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства України
з управління державними
корпоративними правами та майном

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Д.В. КолєсніковА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
19.01.2012  № 18


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2012 р.
за № 174/20487

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу

І. Загальні положення

1.1. У цих Технологічних нормативах терміни вживаються в такому значенні:

«гарячий ремонт» - заміна насадок, ремонт щічок, ендоскопія і термічне наплавлення без зупинки технологічної лінії тривалістю від 15 до 30 календарних днів;

існуюча установка - установка для виготовлення скла, включаючи скловолокно, для якої термін експлуатації становить від 43800 до 70080 годин, яка вводиться в експлуатацію до 31.12.2013 або затвердження проектно-кошторисної документації та початок будівництва якої відбулись до 31.12.2011, а введення в експлуатацію відбудеться до 31.12.2013, та установка після «холодного ремонту», виконаного до 01.01.2015;

коксовий газ - газоподібне паливо, що містить сполуки сірки, в  результаті спалювання якого утворюється  діоксид сірки;

нова установка - установка, що вводиться в експлуатацію після 31.12.2013 на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку або містобудівні умови та обмеження для якої отримано після 31.12.2011, та установка після «холодного ремонту», виконаного після 01.01.2015;

«холодний ремонт» - ремонтно-відновлювальні та реконструктивні роботи із зупинкою технологічної лінії, що проводяться на печі, вартість якої не перевищує 70% вартості нової печі такої самої потужності, такої самої технології, що забезпечать продовження ресурсу роботи печі на термін 43800 - 70080 годин.

1.2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених для виготовлення скла, включаючи скловолокно, а саме - ванних печей безперервної дії.

1.3. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини визначається як гранична масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, приведена до нормальних умов (температура 273,15 К, тиск 101,3 кПа) та вмісту кисню - 8%.

1.4. Технологічний норматив вимірюється в міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/куб.м).

1.5. Ці Технологічні нормативи застосовуються при стаціонарних сталих режимах роботи устаткування і не поширюються на пусково-зупинні режими та на час проведення «гарячого ремонту».

1.6. Поточні технологічні нормативи, встановлені розділом ІІ цих Технологічних нормативів, діють до 31.12.2021.

1.7. Для забезпечення дотримання вимог цих Технологічних нормативів на нових установках з 01.01.2014, а на існуючих установках - з 01.01.2015 повинен запроваджуватись безперервний моніторинг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.8. Безперервний моніторинг повинен здійснюватися відповідно до законодавства України за такими показниками:

вміст кисню у відхідних газах;

масова концентрація забруднюючих речовин у відхідних газах, а саме: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту), діоксиду сірки, оксиду вуглецю.

ІІ. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок

2.1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для природного газу - 100 мг/м-3;

для коксового газу - 100 мг/м-3.

З 01.01.2022 технологічні нормативи допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.2. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для природного газу при виготовленні безколірного та кольорового (зеленого) скла - 500 мг/м-3;

для природного газу при виготовленні кольорового скла (коричневого) - 800 мг/м-3;

для коксового газу - 1000 мг/м-3.

З 01.01.2022 технологічні нормативи допустимих викидів діоксиду сірки не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.2 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.3. Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для природного газу - 2500 мг/м-3;

для коксового газу - 750 мг/м-3.

З 01.01.2022 технологічні нормативи допустимих викидів оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.3 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.4. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для природного газу - 250 мг/м-3;

для природного газу при виготовленні кольорового скла (зеленого, коричневого) - 400 мг/м-3;

для коксового газу - 250 мг/м-3.

З 01.01.2022 технологічні нормативи допустимих викидів оксиду вуглецю не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.4 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.5. Масові концентрації металів та їх сполук не повинні перевищувати значень поточних технологічних нормативів допустимих викидів металів та їх сполук, наведених у додатку 1.

З 01.01.2022 технологічні нормативи допустимих викидів металів та їх сполук не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.5 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.6. Масові  концентрації фтористого водню не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для природного газу при виготовленні технічного та глушеного скла - 50 мг/м-3;

для коксового газу при виготовленні технічного та глушеного скла - 50 мг/м-3.

З 01.01.2022 технологічні нормативи допустимих викидів фтористого водню не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.6 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.7. Масові концентрації хлористого водню не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для природного газу при виготовленні лужного, бороселікатного, технічного скла (при застосуванні хлоридів для освітлення скляної маси) - 30 мг/м-3;

для коксового газу при виготовленні лужного, бороселікатного, технічного скла (при застосуванні хлоридів для освітлення скляної маси) - 30 мг/м-3.

З 01.01.2022 технологічні нормативи допустимих викидів хлористого водню не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.7 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

ІІІ. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин

3.1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для природного газу - 10 мг/м-3;

для коксового газу - 10 мг/м-3.

3.2. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для природного газу при виготовленні безколірного та кольорового (зеленого) скла - 300 мг/м-3;

для природного газу при виготовленні кольорового скла (коричневого) - 400 мг/м-3;

для коксового газу - 800 мг/м-3.

3.3. Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для природного газу (первинні технології + вторинні технології) - 500 мг/м-3;

для коксового газу - 500 мг/м-3.

3.4. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для природного газу - 250 мг/м-3;

для природного газу при виготовленні кольорового скла (зеленого, коричневого) - 400 мг/м-3;

для коксового газу - 250 мг/м-3.

3.5. Масові концентрації металів та їх сполук не повинні перевищувати значень перспективних технологічних нормативів допустимих викидів металів та їх сполук, наведених у додатку 2.

3.6. Масові концентрації фтористого водню не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для природного газу при виготовленні технічного та глушеного скла - 5 мг/м-3;

для коксового газу при виготовленні технічного та глушеного скла - 5 мг/м-3.

3.7. Масові концентрації хлористого водню не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для природного газу при виготовленні лужного, бороселікатного, технічного скла (при застосуванні хлоридів для освітлення скляної маси) - 30 мг/м-3;

для коксового газу при виготовленні лужного, бороселікатного, технічного скла (при застосуванні хлоридів для освітлення скляної маси) - 30 мг/м-3.

Начальник
Управління державного
екологічного моніторингуД.Г. Аверін
Додаток 1
до Технологічніих нормативів
допустимих викидів забруднюючих
речовин із устаткування (установок)
для виготовлення скла, включаючи
скловолокно з плавильною потужністю,
яка перевищує 20 тонн на добу

ПОТОЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів металів та їх сполук

Устаткування

Паливо

Назва речовини

Вид скла

Технологічний норматив, мг/м-3

Ванні печі безперервної дії

Природний газ

Кадмій та його сполуки в перерахунку на кадмій

Скло із застосуванням зворотного склобою

5,0

Кобальт та його сполуки в перерахунку на кобальт

Кольорове скло (зелене, коричневе)

5,0

Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель

Безколірне скло

5,0

Селен та його сполуки в перерахунку на селен

Безколірне скло

5,0

Хром та його сполуки в перерахунку на хром

Кольорове скло (зелене, коричневе)

5,0

Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець

Скло із застосуванням зворотного склобою

5,0
Додаток 2
до Технологічніих нормативів
допустимих викидів забруднюючих
речовин із устаткування (установок)
для виготовлення скла, включаючи
скловолокно з плавильною потужністю,
яка перевищує 20 тонн на добу

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів металів та їх сполук

Устаткування

Паливо

Назва речовини

Технологічний норматив, мг/м-3

Ванні печі безперервної дії

Природний газ

Кадмій та його сполуки в перерахунку на кадмій

0,2

Кобальт та його сполуки в перерахунку на кобальт

1,0

Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель

1,0

Селен та його сполуки в перерахунку на селен

1,0

Хром та його сполуки в перерахунку на хром

5,0 для виробництва кольорового скла (зеленого, коричневого)

Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець

5,0 для виробництва кришталевого скла та при застосування склобою в процесах виготовлення тарного склавгору