Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
Мінмолодьспорт; Наказ, Порядок, Вимоги [...] від 13.01.201445
Документ z0180-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.11.2018, підстава - z1127-18

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2014  № 45


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2014 р.
за № 180/24957

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту
№ 2675 від 06.07.2016
№ 4169 від 10.09.2018}

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, та з метою удосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), що додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) відповідно до цього Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 липня 2012 року № 829 "Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2012 року за № 1577/21889.

4. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

Міністр молоді та спорту

Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Професійної спілки
працівників культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Заступник
Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Заступник
Міністра фінансів України

О. Мірошниченко


Л.Ф. ПерелигінаГ.В. ОсовийВ. Коломієць


С.О. Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.01.2014  № 45


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2014 р.
за № 180/24957

ПОРЯДОК
проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту для визначення їх професійної підготовленості, присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії на основі результативних показників спортсменів, підготовку яких вони здійснювали.

2. Атестація тренерів (тренерів-викладачів) - це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання ефективності їх діяльності, за якою визначаються рівень їх кваліфікації, відповідність займаній посаді у штатній команді національних збірних команд України з видів спорту та присвоюється кваліфікаційна категорія тренерам (тренерам-викладачам) закладів фізичної культури і спорту.

3. Обов’язковій атестації підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України і тренери (тренери-викладачі), які працюють в закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності.

4. Атестації не підлягають:

тренери (тренери-викладачі), стаж роботи яких на посаді тренера-викладача становить менше ніж 2 роки;

тренери штатної команди національних збірних команд з видів спорту, які працюють на зазначених посадах на підставі укладених з ними контрактів менше ніж 2 роки поспіль.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

5. Атестація проводиться один раз на чотири роки за результативними показниками роботи тренерів (тренерів-викладачів) за останні чотири роки.

У разі покращення результативних показників спортсменів, підготовку яких здійснює тренер (тренер-викладач), він має право на проходження позачергової атестації для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії до закінчення строку дії наявної категорії.

{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

II. Документи, що подаються на розгляд атестаційної комісії

1. До атестаційних комісій, що визначені у пункті 1 розділу IV цього Порядку, подаються такі документи:

заява про проходження атестації із зазначенням письмової згоди тренера (тренера-викладача) на обробку його персональних даних;

копія першої сторінки паспорта громадянина України;

копія трудової книжки;

копія диплома;

копії посвідчень про почесні та/або спортивні звання (у разі наявності);

копія документа про підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше п’яти років після закінчення закладу вищої освіти, та/або копія ліцензії (сертифіката) міжнародної федерації з відповідного виду спорту чи копія документа про проходження навчання, що проводиться всеукраїнською спортивною федерацією із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (у разі якщо власним статутом федерації передбачено таке навчання) за обсягом годин навчальної програми:

{Абзац сьомий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016; в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

не менше 72 академічних годин - для вищої категорії;

{Абзац пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

не менше 36 академічних годин - для першої та другої категорій;

{Абзац пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

клопотання закладу фізичної культури і спорту, в якому працює тренер (тренер-викладач), про проходження атестації Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідному структурному підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

клопотання всеукраїнської спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту або її відокремленого підрозділу (за наявності);

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

відомості про результативні показники спортсменів, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач) останні 4 роки, та копія наказу про зарахування цих спортсменів до складу навчальних груп тренера (тренера-викладача), копії наказів та офіційних листів-направлень вихованців для підвищення спортивної майстерності до основного складу команди майстрів, до центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та копії підтвердних документів щодо зарахування спортсменів до цих закладів;

{Абзац пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

характеристика тренера (тренера-викладачів) за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту;

характеристика тренера штатної команди національних збірних команд України за підписом керівника структурного підрозділу Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку видів спорту, в якій зазначаються оцінка результатів праці тренера штатної команди національних збірних команд України щодо виконання вимог укладеного з ним трудового договору (контракту), професійна компетентність.

2. Обробка персональних даних тренерів (тренерів-викладачів) здійснюється атестаційними комісіями відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

III. Загальні вимоги до атестації тренерів (тренерів-викладачів)

1. Загальною вимогою до атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України на визначення знань і професійних навиків відповідно до займаної посади є наявність вищої освіти за спеціальністю "Фізична культура і спорт" та освітнім ступенем "бакалавр" чи "магістр".

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (далі - Закон) вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності Законом прирівнюється до вищої освіти за освітнім ступенем "магістр".

ункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

2. Загальними вимогами до атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту на визначення їх кваліфікаційного рівня для присвоєння кваліфікаційних категорій є:

наявність вищої освіти за спеціальністю "Фізична культура і спорт" та освітнім ступенем "бакалавр" чи "магістр";

{Абзац другий пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

виконання результативних показників роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

3. Тренерам (тренерам-викладачам), які працюють в закладах фізичної культури і спорту та пройшли атестацію, присвоюються такі кваліфікаційні категорії з виду спорту:

вища категорія;

перша категорія;

друга категорія.

4. Тренерам (тренерам-викладачам), прийнятим на роботу до закладів фізичної культури і спорту до 01 січня 2011 року, які не мають спеціальної освіти, але володіють достатнім практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, кваліфікаційні категорії присвоюються за умови:

виконання результативних показників роботи;

проходження підвищення кваліфікації у закладі вищої освіти та/або навчання, що проводиться всеукраїнською спортивною федерацією із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (у разі якщо власним статутом федерації передбачено таке навчання з видачею відповідного документа).

{Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

5. Випускникам акредитованих закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших закладів вищої освіти, які здобули вищу освіту за спеціальністю "Фізична культура і спорт" та освітнім ступенем "бакалавр" чи "магістр", за наявності диплома при прийомі вперше на посаду тренера-викладача присвоюється друга кваліфікаційна категорія, але не більше ніж на 4 роки.

{Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016, № 4169 від 10.09.2018}

6. За особами, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія до наступної атестації. Час перебування у зазначених відпустках не включається до міжатестаційного періоду.

7. Для тренерів (тренерів-викладачів), які тимчасово працювали за фахом за кордоном, на підставі рішення атестаційної комісії, яка розглядає документи тренера (тренера-викладача), відповідним наказом може бути підтверджено рішення попередньої атестаційної комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії, але не більше ніж на 2 роки.

8. У разі невиконання результативних показників на відповідну категорію, передбачених у додатку 1 до цього Порядку, тренерам (тренерам-викладачам), які мають звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту" та/або спортивне звання "Заслужений тренер", може бути присвоєно першу або вищу кваліфікаційну категорію з виду спорту,  на 2 роки за умови виконання результативних показників на один рівень нижче, але не більше ніж один раз.

{Пункт 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

9. Тренерам (тренерам-викладачам), які мають відповідну кваліфікаційну категорію з певного виду спорту і перейшли на тренерську (тренерсько-викладацьку) роботу зі спортсменами з інших видів спорту, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія на строк її дії, але не більше ніж на 2 роки.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія з певного виду спорту не може розповсюджуватися на його роботу за сумісництвом в іншому виді спорту, крім видів спорту, які є складовими сучасного п’ятиборства, триатлону та біатлону.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія зі спортивної акробатики розповсюджується на його роботу із спортсменами у таких видах спорту: спортивна гімнастика, синхронне плавання, стрибки на батуті, стрибки у воду, фристайл.

10. Мінімальний строк роботи тренера (тренера-викладача) із спортсменом повинен становити не менше 2 років до дати виконання таким спортсменом результативних показників, визначених у додатку 1 до цього Порядку.

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016, № 4169 від 10.09.2018}

11. Тренери (тренери-викладачі) можуть утворювати бригади з окремого виду спорту.

Бригадна праця вважається колективною. Бригада утворюється наказом керівника закладу фізичної культури і спорту в кількості не більше 5 осіб в сучасному п'ятиборстві, триатлоні, легкоатлетичному багатоборстві, спортивній гімнастиці, фігурному катанні на ковзанах та не більше 3 осіб в інших видах спорту. Цим наказом також затверджується список спортсменів, з якими працюють члени бригади.

Кваліфікаційна категорія може бути присвоєна кожному члену бригади за рішенням колективу бригади. При цьому строк роботи тренера (тренера-викладача) у складі цієї бригади має становити не менше 2 років. Виписка з рішення загальних зборів бригади підписується кожним її членом, засвідчується підписом керівника закладу фізичної культури і спорту і подається до атестаційної комісії разом із копією наказу про утворення бригади.

Результативні показники певного спортсмена можуть бути враховані лише одному члену бригади.

12. У неолімпійських видах спорту кваліфікаційні категорії присвоюються тренерам (тренерам-викладачам) за результативні показники спортсменів, передбачені в додатку 1 до цього Порядку, що показані в номерах програми, за умови участі в них спортсменів не менше ніж з 10 країн на міжнародних спортивних змаганнях або 10 областей (у тому числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) на всеукраїнських спортивних змаганнях.

13. Тренерам (тренерам-викладачам), які здійснюють підготовку спортсменів одночасно з основним тренером (тренером-викладачем), кваліфікаційна категорія за результативні показники спортсменів присвоюється на категорію нижче, ніж у основного тренера (тренера-викладача).

14. Тренер (тренер-викладач), який пропрацював не менше двох років зі спортсменами, що вперше виконали спортивний розряд в обраному виді спорту, і передав їх іншим тренерам для подальшого підвищення їх спортивної майстерності, має право на присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами виступу таких спортсменів на змаганнях різного рівня протягом двох наступних років з дати передання.

Тренеру (тренеру-викладачу), якому передано спортсмена, зараховуються тільки ті результати, які показані спортсменом після одного року тренувань під його керівництвом.

{Розділ III доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

15. Фахівцям, які перейшли на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують роботу за сумісництвом, характер якої визначено у додатку 2 до цього Порядку, присвоюються відповідні кваліфікаційні категорії.

{Пункт розділу III в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

ІV. Атестаційні комісії та порядок їх роботи

1. Атестацію здійснює постійно діюча атестаційна комісія, що утворюється:

Мінмолодьспортом України - для атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України та тренерів-викладачів Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - атестаційна комісія Мінмолодьспорту);

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділом з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - для атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності, які розташовані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (далі - територіальна атестаційна комісія).

{Абзац третій пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

2. Кількісний і персональний склад атестаційної комісії затверджується:

атестаційна комісія Мінмолодьспорту - наказом Мінмолодьспорту України;

територіальна атестаційна комісія - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідного структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. До складу комісій входять фахівці сфери фізичної культури і спорту.

При розгляді документів тренера (тренера-викладача), який атестується, на засідання атестаційної комісії можуть запрошуватися представники всеукраїнської спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту або її відокремленого підрозділу (за наявності) (за згодою).

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

Атестаційну комісію Мінмолодьспорту очолює заступник Міністра з відповідного напряму діяльності.

Територіальну атестаційну комісію очолює заступник керівника Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим з питань молоді та спорту, керівник структурного підрозділу з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або його заступник з відповідного напряму діяльності.

4. Основними завданнями атестаційної комісії є:

розгляд документів, що надійшли на атестацію, та їх перевірка;

розгляд питання щодо відсутності клопотання всеукраїнської спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту або її відокремленого підрозділу;

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

проведення атестації протягом 30 робочих днів від дня надходження документів;

прийняття рішення та порушення клопотання перед керівництвом Мінмолодьспорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим з питань молоді та спорту, структурного підрозділу з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо присвоєння (або відмови у присвоєнні) кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) закладу фізичної культури і спорту.

{Абзац пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

Підставою для прийняття рішення щодо відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) є:

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

невиконання вимог цього Порядку;

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

виявлення недостовірної інформації в документах, які подано для присвоєння кваліфікаційної категорії;

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

довічна спортивна дискваліфікація спортсмена, особистим тренером якого є особа, що атестується, у тому числі за порушення антидопінгових правил.

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4169 від 10.09.2018}

5. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо в її роботі бере участь не менше половини її членів.

Рішення атестаційних комісій приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови атестаційних комісій є ухвальним.

6. Атестаційна комісія Мінмолодьспорту розглядає на засіданні документи, подані для проходження атестації тренера штатної команди національних збірних команд України, заслуховує інформацію керівника відповідного структурного підрозділу Мінмолодьспорту України про роботу цього тренера, а також самого тренера, який атестується. На засідання атестаційної комісії Мінмолодьспорту можуть запрошуватися державний та головний тренери з відповідного виду спорту.

У разі відсутності тренера штатної команди національних збірних команд України на засіданні атестаційної комісії Мінмолодьспорту без поважних причин атестаційна комісія Мінмолодьспорту має право провести атестацію без нього на підставі документів, поданих структурним підрозділом Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку видів спорту.

7. У разі відсутності тренера (тренера-викладача), який атестується, на засіданні територіальної атестаційної комісії без поважних причин вона має право провести атестацію без цього тренера (тренера-викладача) на підставі поданих документів.

8. Рішення атестаційної комісії Мінмолодьспорту України для тренера штатної збірної національної команди оформляється протоколом засідання атестаційної комісії Міністерства молоді та спорту України за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, який підписується головою та секретарем атестаційної комісії.

9. Рішення територіальної атестаційної комісії та рішення атестаційної комісії Мінмолодьспорту України для тренерів (тренерів-викладачів) Державної школи вищої спортивної майстерності оформляються протоколом засідання атестаційної комісії з визначення кваліфікаційного рівня тренерів (тренерів-викладачів) для присвоєння кваліфікаційних категорій за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, який підписується головою та секретарем атестаційної комісії.

10. Результати атестації у 10-денний строк доводяться до відома тренера (тренера-викладача), який атестується, і заносяться до атестаційного листа тренера штатної команди національних збірних команд України за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та до атестаційного листа тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

11. У 10-денний строк з дня отримання протоколів атестаційної комісії:

керівник Мінмолодьспорту України приймає рішення про присвоєння (або відмови у присвоєнні) відповідних кваліфікаційних категорій тренерам-викладачам Державної школи вищої спортивної майстерності, про що видається відповідний наказ;

{Абзац другий пункту 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

керівник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим з питань молоді та спорту, структурного підрозділу з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймає рішення про присвоєння (або відмови у присвоєнні) відповідних кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам), про що видається відповідний наказ.

{Абзац третій пункту 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}

12. У разі позитивного рішення щодо проходження атестації:

тренерам штатної команди національних збірних команд України в установленому порядку встановлюється тарифний розряд;

тренерам (тренерам-викладачам) присвоюється відповідна кваліфікаційна категорія з виду спорту.

13. Тренеру (тренеру-викладачу) закладу фізичної культури і спорту, який пройшов атестацію, видається довідка про атестацію тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, яка дійсна на території всієї України.

14. Результати атестації тренера штатної команди національних збірних команд України, тренера (тренера-викладача) можуть бути оскаржені до Мінмолодьспорту України або до суду.

Директор департаменту
олімпійського спорту


Н.Д. Уманець
Додаток 1
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів- викладачів)
(пункт 2 розділу ІІІ)

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій

№ з/п

Змагання

Мінімальна кількість спортсменів

Кваліфікаційна категорія за місце, яке посів спортсмен

вища

перша

друга

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні спортивні змагання

1

Олімпійські ігри

1

участь

-

-

2

Чемпіонати світу з олімпійських видів спорту, Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, Всесвітня шахова олімпіада

1

1-6

7-8

участь

2

7-10

-

-

3 3

Чемпіонати світу з олімпійських ігрових видів спорту

1

участь у фінальних змаганнях

участь у відбіркових змаган нях

-

4

Кубок Девіса, змагання Великого шолому, Кубок Федерації з тенісу

1

1-16

17-32

-

5

Кубок світу з олімпійських видів спорту (загальний залік), Всесвітні ігри з єдиноборств, чемпіонати світу з неолімпійських видів спорту

1

1-3

4-6

участь

2

4-6

7-8

-

6

Юнацькі Олімпійські ігри

1

1-2

3-6

участь

7

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту серед молоді, юніорів

1

1-3

4-6

7-8

2

4-6

7-8

-

8

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту серед кадетів, юнаків

1

1

2-3

4-6

2

2-3

4-6

7-8

9

Чемпіонат світу серед молоді, юніорів з неолімпійських видів спорту

2

1-3

4-6

7-8

10

Кубок світу з неолімпійських видів спорту (загальний залік)

1

-

1-3

4-8

11

Чемпіонат Європи, Всесвітні універсіади

1

1-3

4-6

-

2

4-6

7-8

участь

12

Чемпіонат Європи серед молоді, юніорів

1

1

2-3

4-6

2

2-3

4-6

7-8

13

Чемпіонат Європи серед кадетів, юнаків

1

-

1-3

4-6

2

-

4-6

7-8

ІІ. Всеукраїнські спортивні змагання

1

Чемпіонат України серед дорослих з олімпійських видів спорту

1

1-2

3-4

5-8

2

Чемпіонат України серед дорослих з неолімпійських видів спорту

1

-

1

2-3

2

-

2-3

4-6

3

Кубок України серед дорослих:
особистий

командний (ігрові види спорту)

1

-

1

2-3


-

1

2-3

4

Чемпіонат України серед молоді та юніорів

2 3

- -

1-3 4-6

4-6 7-8

5

Чемпіонат України серед молоді та юніорів з неолімпійських видів спорту

2

-

1

2-3

3

-

2-3

4-6

6

Чемпіонат України серед кадетів, юнаків (крім молодших вікових груп)

3

-

1

2-3

4

-

2-3

4-6

ІІІ. Зарахування спортсменів

Найменування показника

Мінімальна кількість спортсменів

Кваліфікаційна категорія

вища

перша

друга

1

Зарахування до основного складу команди майстрів*:
прем’єр-ліга, суперліга, вища ліга
перша ліга
друга ліга


3

+

-

-

2

-

+

-

2

-

-

+

2

Направлення для підвищення рівня спортивної майстерності:


до центрів олімпійської підготовки

1

-

+

-

до школи вищої спортивної майстерності

1

-

+

-

до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

3

-

-

+

3

Стабільність контингенту вихованців груп початкової підготовки за 2 роки, базової підготовки 1-5 років у спортивних школах

згідно із затвердженими нормами наповнюваності груп для видів спорту на 80 %+

__________
* Зарахування спортсменів до основного складу команд майстрів здійснюється за умови їх участі в 50 % ігор і більше.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}Додаток 2
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 14 розділу ІІІ)

ВИМОГИ
для присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій фахівцям, які перейшли на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують роботу за сумісництвом

№ з/п

Характер роботи

Мінімальний період роботи на посаді, необхідний для присвоєння кваліфікаційної категорії, років

вища

перша

друга

1

Штатна команда національних збірних команд України (тренери, спортсмен-інструктор)

4

2

-

2

Робота на посадах директора, заступника директора з основної діяльності, інструктора-методиста, методиста (у тому числі старшого), тренера-методиста:


у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю за умови роботи у зазначених закладах не менше 3 тренерів вищої та І категорії при виконанні одного із результативних показників згідно з додатком 1 до цього Порядку2

у школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки


3


{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}
Додаток 3
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 8 розділу ІV)

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії Мінмолодьспорту України (для тренерів штатної збірної команди України)

"____ " ___________ 20____року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові тренера (тренера-викладача)

Найменування посади

Вид спорту

Результати голосування

Рішення атестаційної комісії про рекомендацію щодо встановлення відповідного тарифного розряду

1

2

3

4

5

6

1


2


3


Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

Секретар атестаційної комісії

____________
(підпис)

____________________
(П.І.Б.)
Додаток 4
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 9 розділу ІV)

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії з визначення кваліфікаційного рівня тренерів (тренерів-викладачів) для присвоєння кваліфікаційних категорій

від ____________________________20____ р.

Присутні члени комісії:

Запрошені на засідання комісії:

Список тренерів (тренерів-викладачів) та рішення комісії:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові тренера (тренера-викладача)

Найменування закладу, де працює тренер (тренер-викладач)

Вид спорту

Кваліфікаційна категорія

Рішення комісії щодо клопотання про

Підстава для присвоєння

присвоєння

відмову

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
Голова атестаційної комісії

______________
(підпис)

____________________
(П.І.Б.)

Секретар атестаційної комісії

______________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)
Додаток 5
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 10 розділу ІV)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
тренера штатної команди національних збірних команд України

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}


Додаток 6
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 10 розділу ІV)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
тренера (тренера-викладача)

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2675 від 06.07.2016}


Додаток 7
до Порядку проведення атестації
тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 13 розділу ІV)

ДОВІДКА
про атестацію тренера (тренера-викладача)вгору