Документ z0187-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.08.2019, підстава - z0726-19

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 242 від 10.06.2019}


Додаток 4
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 8 розділу ІV)

КОДИ
типу предмета операції

Код

Найменування

201

Товар

202

Нематеріальні активи

203

Цінні папери

204

Послуга

205

Банківська послуга

206

Фінансова послуга (крім банківських послуг)

207

Робота

208

Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 242 від 10.06.2019}


Додаток 5
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 13 розділу ІV)

КОДИ
сторони операції

Код

Найменування сторони

Назва операції, в якій беруть участь сторони операції

101

Агент

Агентський договір

102

Особа, яку представляє агент

103

Повірений

Доручення

104

Довіритель

105

Дарувальник

Дарування

106

Обдаровуваний

107

Виконавець

Договір авторського замовлення

108

Замовник

109

Кредитодавець (позикодавець)

Кредит, позика

110

Кредитор

111

Позичальник

112

Комісіонер

Комісія

113

Комітент

114

Правоволоділець

Концесія

115

Користувач

116

Субкористувач

Субконцесія

115

Користувач

117

Продавець

Купівля-продаж

118

Покупець

119

Ліцензіат

Ліцензійний договір

120

Ліцензіар

119

Ліцензіат

Субліцензійний договір

121

Субліцензіат

117

Продавець

Опціон

118

Покупець

117

Продавець

Форвардний контракт

118

Покупець

117

Продавець

Ф’ючерсний контракт

118

Покупець

122

Перевізник

Перевезення

108

Замовник

124

Підрядник

Підряд

108

Замовник

125

Генеральний підрядник

Субпідряд

126

Субпідрядник

127

Платник ренти

Рента

128

Одержувач ренти

129

Лізингодавець

Фінансовий лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Оперативний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Зворотний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

107

Виконавець

Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Інші роботи, послуги, не передбачені кодами 022-024

131

Отримувач

108

Замовник

132

Постачальник

Договір поставки

118

Покупець

117

Продавець

133

Поручитель

Поруки

110

Кредитор

134

Боржник

135

Страховик

Страхування

136

Страхувальник

137

Перестраховик

Перестрахування

136

Страхувальник

135

Страховик

136

Експедитор

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

137

Клієнт

122

Перевізник

138

Фрахтівник

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

139

Фрахтувальник

122

Перевізник

123

Відправник

140

Фактор

Договір факторингу

141

Клієнт

134

Боржник

142

Зберігач

Договір зберігання

143

Поклажодавець

144

Інше найменування сторони

Інші фінансові послуги

Інші банківські послуги

Інші операції

145

Нерезидент

Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні

146

Постійне представництво нерезидента в Україні

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 468 від 28.04.2017, № 242 від 10.06.2019}


Додаток 6
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 25 розділу ІV)

КОДИ
методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Код

Найменування

301

Метод порівняльної неконтрольованої ціни

302

Метод ціни перепродажу

303

Метод витрати плюс

304

Метод чистого прибутку

305

Метод розподілення прибутку

306

Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 242 від 10.06.2019}


Додаток 7
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 26 розділу ІV)

КОДИ
показників рентабельності

Код

Найменування

410

Валова рентабельність

420

Валова рентабельність собівартості

430

Чиста рентабельність

440

Чиста рентабельність витрат

450

Рентабельність операційних витрат

460

Рентабельність активів

470

Рентабельність капіталу

480

Інший показник

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 242 від 10.06.2019}вгору