Документ z0201-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.2017, підстава - v1087750-17

                                                          
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.2010 N 22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2010 р.
за N 201/17496

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
судової адміністрації
N 1087 ( v1087750-17 ) від 07.12.2017 }

Про затвердження Переліку судових справ
і документів, що утворюються в діяльності суду,
із зазначенням строків зберігання

Відповідно до Законів України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), "Про Національний архівний фонд та архівні установи"
( 3814-12 ), Положення про Державну судову адміністрацію України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009
N 14 ( 14-2009-п ), Порядку утворення та діяльності комісій з
проведення експертизи цінності документів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1004
( 1004-2007-п ), з метою вдосконалення порядку ведення діловодства
та архівної справи в апеляційних та місцевих судах Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік судових справ і документів, що
утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання
(далі - Перелік), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
судової адміністрації України від 06.01.2006 N 2 ( z0051-06 ) "Про
затвердження Переліку судових справ, що утворюються в діяльності
суду, із зазначенням строків зберігання документів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2006 за
N 51/11925.
3. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та
Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим,
військового апеляційного суду Центрального регіону і військового
апеляційного суду Військово-Морських Сил України (далі -
апеляційні загальні суди), апеляційних адміністративних та
апеляційних господарських судів (далі - апеляційні спеціалізовані
суди), районних, районних у містах, міських, міськрайонних,
окружних адміністративних та місцевих господарських судів,
військових судів гарнізонів дотримуватися вимог, установлених цією
Інструкцією.
4. Управлінню організаційно-аналітичної роботи,
документування та контролю (Бровко Т.В.) довести цей наказ до
відома начальників територіальних управлінь державної судової
адміністрації (далі - територіальні управління ДСА), голів
апеляційних загальних та апеляційних спеціалізованих судів, голів
окружних адміністративних, місцевих господарських судів і
військових судів гарнізонів.
5. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим
наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних,
районних у містах, міських, міськрайонних судів, а також
працівників апарату цих судів.
6. Головам апеляційних загальних та апеляційних
спеціалізованих судів, окружних адміністративних та місцевих
господарських судів, військових судів гарнізонів ознайомити з цим
наказом працівників апарату суду.
7. Управлінню організації роботи з ведення судової
статистики, діловодства та архіву судів (Коцюба О.М.) подати цей
наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами).
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Капустинського В.А.
Голова І.Балаклицький
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету архівів України О.П.Гінзбург
Перший заступник Голови
Верховного Суду України П.П.Пилипчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
11.02.2010 N 22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2010 р.
за N 201/17496

ПЕРЕЛІК
судових справ і документів, що утворюються
в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

I. Загальні положення
1. Цей Перелік складений відповідно до Закону України "Про
Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ),
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи
цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.08.2007 N 1004 ( 1004-2007-п ),
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ),
Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ),
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) та інших
кодексів України. Перелік є основним нормативно-правовим актом, який встановлює
строки зберігання судових справ і документів, що утворюються в
діяльності суду.
2. Перелік є обов'язковим і включає судові справи і документи
обліку судових справ, що утворюються в діяльності апеляційних
судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду
Автономної Республіки Крим, військового апеляційного суду
Центрального регіону, військового апеляційного суду
Військово-Морських Сил України, апеляційних адміністративних
судів, апеляційних господарських судів, місцевих судів (районних,
районних у містах, міських, міськрайонних, військових судів
гарнізонів, окружних адміністративних, господарських).
3. Строки зберігання інших документів, що відображають
діяльність суду (організація роботи, судова статистика, кадрова
робота, бухгалтерія, архів тощо), визначаються Переліком типових
документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті
Міністрів України від 20.07.98 N 41 ( z0576-98 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (із змінами).
4. Перелік використовується під час формування справ,
підготовки номенклатур і описів справ, розробки схем класифікації
документів, проведення експертизи цінності документів, а також
виконання інших робіт, пов'язаних із визначенням строків
зберігання документів.
5. Судові справи, строк зберігання яких визначений Переліком
"Постійно", належать до Національного архівного фонду України
(далі - НАФ) і підлягають передаванню до державних архівів.
Документи постійного зберігання передаються на архівне зберігання
у вигляді оригіналів або засвідчених відповідальною особою суду
копій (за відсутності оригіналів).
6. Документи тимчасового зберігання не можуть бути знищені
раніше встановлених цим Переліком строків. Строки зберігання
документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними і не можуть
бути скорочені. У разі потреби за рішенням експертної комісії
(далі - ЕК) суду строки зберігання судових справ можуть бути
збільшені.
7. Статтям у Переліку присвоєно окрему наскрізну нумерацію
(графа 1). Перелік дає узагальнене найменування судових справ
(графа 2). Строки зберігання судових справ і документів, що
утворюються в діяльності суду, подаються у Переліку з урахуванням
кодексів України (графа 3). Примітки (графа 4), що застосовуються
в Переліку, коментують і уточнюють строк зберігання справ.
8. Перелік складається з шести розділів: Розділ 1. Кримінальні справи, розглянуті в судах першої
інстанції. Розділ 2. Справи про адміністративні правопорушення. Розділ 3. Цивільні справи, розглянуті в судах першої
інстанції. Розділ 4. Адміністративні справи, розглянуті в судах першої
інстанції. Розділ 5. Господарські справи, розглянуті в судах першої
інстанції. Розділ 6. Документи, що утворюються в діяльності суду.
9. Позначка "ЕПК" (експертно-перевірна комісія (ЕПК)), яку
встановлено в Переліку для деяких категорій справ та видів
документів, передбачає, що частина таких документів відбирається
для внесення до НАФ. Рішення про внесення до НАФ або знищення
документів з позначкою "ЕПК" приймаються ЕПК державного архіву. При визначенні строків зберігання справ потрібно враховувати
всі примітки до статей Переліку, уточнення та роз'яснення.
10. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких
передбачено кримінально-процесуальним законодавством, провадиться
з моменту: а) закінчення терміну відбування покарання (основного і
додаткового), визначеного вироком суду, що набрав законної сили; б) фактичного звільнення від покарання засудженого (у разі
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання,
звільнення від покарання у зв'язку з амністією тощо); в) закінчення випробувального (іспитового строку) терміну (у
справах засуджених із випробуванням (іспитовим строком)). У разі
скасування випробувального (іспитового) терміну обчислення строку
зберігання справи проводиться з урахуванням підпункту "а" цього
пункту; г) набрання виправдальним вироком законної сили; ґ) набрання постановою (ухвалою) про закриття провадження у
справі законної сили; д) набрання у справах, що порушуються не інакше як за скаргою
потерпілого, судовим рішенням (крім обвинувального вироку)
законної сили. У разі ухвалення у справі цієї категорії
обвинувального вироку обчислення строку зберігання справи
провадиться з урахуванням підпунктів "а" - "в" цього пункту; е) набрання постановою у справах, розглянутих судом за
поданням правоохоронних органів, законної сили; є) набрання постановою у справах, розглянутих судом за
скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, законної сили; ж) набрання постановою у справах, розглянутих у порядку
виконання судових рішень у кримінальних справах, законної сили; з) набрання постановою у справах щодо осіб, стосовно яких
застосовано примусові заходи виховного характеру, законної сили; и) набрання постановою про припинення примусових заходів
медичного характеру у справах щодо осіб, які вчинили суспільно
небезпечне діяння у стані неосудності, законної сили; і) набрання постановою про вирішення питання щодо подальшого
відбування покарання осіб, які вчинили злочин у стані осудності,
але захворіли до постановлення вироку або під час відбування
покарання, законної сили.
11. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких
передбачено законодавством про адміністративні правопорушення,
провадиться з моменту: а) набрання постановою законної сили - для справ, у яких
провадження закрито чи у яких застосовано до неповнолітніх заходи
впливу; б) виконання постанови про накладення адміністративного
стягнення - для справ, у яких притягнуто особу до адміністративної
відповідальності; в) після закінчення строку, на який було позбавлено особу
спеціального права.
12. Обчислення строків зберігання справ господарської,
цивільної чи адміністративної юрисдикції провадиться з моменту
набрання судовим рішенням законної сили, у тому числі апеляційної
чи касаційної інстанції (крім судового рішення, яким скасовано
судові рішення судів першої та/або апеляційної інстанції з
направленням справи для продовження розгляду або на новий
розгляд), або закінчення строку на касаційне оскарження. Якщо за наслідками перегляду в апеляційній чи касаційній
інстанції скасовано судові рішення судів першої та/або апеляційної
інстанції з направленням справи для продовження розгляду або на
новий розгляд, обчислення строків зберігання справ провадиться за
правилами, встановленими в абзаці першому цього пункту.
13. Обчислення строків зберігання судових справ щодо
стягнення на користь держави провадиться після надходження
матеріалів про виконання судового рішення.
14. Обчислення строків зберігання документів обліку судових
справ провадиться після закінчення календарного року.
15. Під час проведення експертизи цінності та вилучення для
знищення судових справ (кримінальних, цивільних, адміністративних,
господарських та справ про вирішення питання про притягнення до
адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь),
що не належать до НАФ, оригінали судових рішень вилучаються з усіх
судових справ та зберігаються постійно. Копії судових рішень (ухвал, постанов тощо), що не входять до
судових справ, а сформовані в окремі справи за номенклатурою справ
суду, зберігаються "доки не мине потреба". Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має
тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається
судами, але не може бути менше одного року. Копії судових документів за результатами апеляційного
перегляду справ зберігаються протягом 5 років.
16. Для організації і проведення попередньої експертизи
цінності документів, відбору їх для зберігання або знищення
утворюється ЕК суду. Утворення та діяльність ЕК суду здійснюються
на підставі Типового положення про експертну комісію державного
органу, органу місцевого самоврядування, державного та
комунального підприємства, установи та організації, затвердженого
наказом Державного комітету архівів України від 17.12.2007 N 183
( z0013-08 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.01.2008 за N 13/14704.
17. Експертиза цінності документів та оформлення її
результатів у судах проводяться в порядку, визначеному Правилами
роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими
наказом Держкомархіву від 16.03.2001 N 16 ( z0407-01 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за
N 407/5598 (із змінами).
II. Перелік
------------------------------------------------------------------ | Номер | Вид документів | Строк | Примітка | |статті | | збері- | | | | | гання | | | | | справ | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Кримінальні справи, розглянуті в судах першої інстанції | |----------------------------------------------------------------| | 1.1. Справи, які надійшли до суду з обвинувальними висновками | |або з постановами про застосування примусових заходів медичного | | чи виховного характеру | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Справи на засуджених | пост. | | | |до довічного | | | | |позбавлення волі або | | | | |до виняткової міри | | | | |покарання | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 2 |Справи про злочини | пост. |Справи, провадження | | |проти основ | |у яких закрито судом, | | |національної безпеки | |15 років | | |України | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 3 |Справи про особливо | 10 р., |Крім засуджених, що | | |тяжкі злочини (про | ЕПК |вказані у статті 1 | | |злочини, за які | |Переліку, та крім | | |передбачене покарання | |справ, провадження у | | |у виді позбавлення | |яких закрито судом | | |волі на строк понад | | | | |десять років або | | | | |довічного позбавлення | | | | |волі, виняткової міри | | | | |покарання) | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 4 |Справи про тяжкі | 8 р. |Крім справ, | | |злочини (про злочини, | |провадження у яких | | |за які передбачене | |закрито судом | | |покарання у виді | | | | |позбавлення волі від | | | | |п'яти до десяти років)| | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 5 |Справи про злочини | 5 р. |Крім справ, | | |середньої тяжкості | |провадження у яких | | |(про злочини, за які | |закрито судом | | |передбачене покарання | | | | |у виді позбавлення | | | | |волі від двох до п'яти| | | | |років) | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 6 |Справи про злочини | 3 р. |Крім справ, | | |невеликої тяжкості | |провадження у яких | | |(про злочини, за які | |закрито судом | | |передбачене покарання | | | | |у виді позбавлення | | | | |волі до двох років або| | | | |інше, більш м'яке | | | | |покарання) | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 7 |Справи з обвинувальним| 3 р. |Справи, провадження у | | |висновком, провадження| |яких закрито у зв'язку| | |у яких закрито в судах| |із застосуванням до | | | | |неповнолітнього | | | | |примусових заходів | | | | |виховного характеру, | | | | |після досягнення | | | | |особою повноліття | |----------------------------------------------------------------| | 1.2. Інші судові справи та матеріали, розгляд яких передбачено | | кримінально-процесуальним законодавством та іншими законами | | України | |----------------------------------------------------------------| | 8 |Справи про звільнення | 5 р. |У справах про | | |від кримінальної | |звільнення від | | |відповідальності (за | |кримінальної | | |справами без | |відповідальності у | | |обвинувальних | |зв'язку із | | |висновків) | |застосуванням до | | | | |неповнолітнього | | | | |примусових заходів | | | | |виховного характеру - | | | | |після досягнення | | | | |особою повноліття | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 9 |Справи, що | 3 р. |Крім справ, порушених | | |порушуються не інакше | |судом | | |як за скаргою | | | | |потерпілого | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 10 |Справи, розглянуті | 3 р. | | | |судом за поданням | | | | |правоохоронних органів| | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 11 |Справи за скаргами на | 3 р. | | | |дії та рішення | | | | |правоохоронних органів| | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 12 |Справи в порядку | 3 р. | | | |виконання судових | | | | |рішень у кримінальних | | | | |справах | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 13 |Матеріали щодо справ, | 3 р. | | | |направлених на | | | | |додаткове | | | | |розслідування, | | | | |досудове слідство, | | | | |прокурору в порядку | | | | |статей 249-1 та 232 | | | | |Кримінально- | | | | |процесуального кодексу| | | | |України ( 1002-05, | | | | | 1003-05 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Справи про адміністративні правопорушення | |----------------------------------------------------------------| | 14 |Справи про | 3 р. |Крім справ про | | |адміністративні | |вирішення питання про | | |правопорушення | |притягнення до | | | | |адміністративної | | | | |відповідальності за | | | | |вчинення корупційних | | | | |діянь | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 15 |Справи в порядку | 3 р. | | | |виконання судових | | | | |рішень | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | | | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | | | |Продовження таблиці | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 16 |Справи про направлення| 3 р. | | | |на примусове лікування| | | | |до спеціалізованого | | | | |лікувального або | | | | |лікувально-виховного | | | | |закладу особи, яка | | | | |зловживає спиртними | | | | |напоями або | | | | |наркотичними засобами | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 17 |Справи про вирішення | 10 р. | | | |питання про | | | | |притягнення до | | | | |адміністративної | | | | |відповідальності за | | | | |вчинення корупційних | | | | |діянь державними | | | | |службовцями 1-3 | | | | |категорій та які | | | | |обіймають інші | | | | |посади, що прирівняні | | | | |до них | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 18 |Справи про вирішення | 5 р. |Крім справ, що | | |питання про | |вказані у статті 17 | | |притягнення до | |Переліку | | |адміністративної | | | | |відповідальності за | | | | |вчинення корупційних | | | | |діянь | | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Цивільні справи, розглянуті в судах першої інстанції | |----------------------------------------------------------------| | 3.1. Цивільні справи позовного провадження | |----------------------------------------------------------------| | 19 |Справи про страйки |10 р., ЕПК| | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 20 |Справи про поновлення | 10 р. | | | |на роботі | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 21 |Інші справи, що | 3 р. |Крім справ, що вказані| | |виникають з трудових | |у статті 20 Переліку | | |правовідносин | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 22 |Справи про розірвання | 3 р. | | | |шлюбу, про визнання | | | | |шлюбу недійсним | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 23 |Справи про стягнення | 3 р. |Після закінчення права| | |аліментів, про | |на отримання аліментів| | |збільшення чи | | | | |зменшення розміру | | | | |аліментів | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 24 |Справи про участь у | 3 р. |Після досягнення | | |вихованні дитини | |дитиною повноліття | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 25 |Справи про визначення | 3 р. |Після досягнення | | |місця проживання | |дитиною повноліття | | |дитини | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 26 |Справи про позбавлення| 3 р. |Після досягнення | | |батьківських прав, про| |дитиною повноліття | | |поновлення | | | | |батьківських прав | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 27 |Справи про відібрання | 3 р. |Після досягнення | | |дитини | |дитиною повноліття | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 28 |Справи про припинення | 3 р. |Після досягнення | | |договору про патронат | |дитиною повноліття | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 29 |Справи про | пост. | | | |встановлення | | | | |батьківства, | | | | |материнства | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 30 |Справи про оспорювання| 75 р. | | | |батьківства, | | | | |материнства | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 31 |Справи про скасування | 3 р. |Після досягнення | | |усиновлення | |дитиною повноліття | | |(удочеріння) чи | | | | |визнання його | | | | |недійсним | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 32 |Інші справи, що | 5 р. | | | |виникають із сімейних | | | | |правовідносин | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 33 |Справи про стягнення | 3 р. | | | |заборгованості за | | | | |житлово-комунальні | | | | |послуги та квартирну | | | | |плату | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 34 |Інші справи, що | 10 р. | | | |виникають із житлових | | | | |правовідносин | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 35 |Справи про спадщину | 75 р. | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 36 |Справи про продовження| 5 р. | | | |строку для прийняття | | | | |спадщини | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 37 |Справи про право | пост. | | | |власності на нерухоме | | | | |майно, де суб'єктом з | | | | |однієї сторони є | | | | |держава | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 38 |Справи про право | 75 р. |Крім справ, що | | |власності на нерухоме | |вказані у статті 37 | | |майно | |Переліку | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 39 |Справи про звільнення | 5 р. | | | |майна з-під арешту | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 40 |Справи про земельні | пост. | | | |правовідносини, де | | | | |суб'єктом з однієї | | | | |сторони є держава | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 41 |Справи про земельні | 50 р. |Крім справ, що | | |правовідносини | |вказані у статті 40 | | | | |Переліку | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 42 |Справи про | 3 р. |Після закінчення | | |відшкодування шкоди, | |права на отримання | | |заподіяної | |відшкодування | | |ушкодженням здоров'я | | | | |фізичної особи | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 43 |Справи про |75 р., ЕПК| | | |відшкодування шкоди, | | | | |заподіяної смертю | | | | |фізичної особи | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 44 |Справи про | пост. | | | |реабілітацію жертв | | | | |політичних репресій | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 45 |Справи про право | 75 р. | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 46 |Інші справи позовного |5 р., ЕПК | | | |провадження | | | |----------------------------------------------------------------| | 3.2. Цивільні справи наказного провадження | |----------------------------------------------------------------| | 47 |Справи наказного | 5 р. | | | |провадження | | | |----------------------------------------------------------------| | 3.3. Цивільні справи окремого провадження | |----------------------------------------------------------------| | 48 |Справи про усиновлення| пост. | | | |(удочеріння) | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 49 |Справи про обмеження | 75 р. | | | |цивільної дієздатності| | | | |фізичної особи, | | | | |визнання фізичної | | | | |особи недієздатною та | | | | |поновлення цивільної | | | | |дієздатності фізичної | | | | |особи | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 50 |Справи про | | | | |встановлення фактів, | | | | |що мають юридичне | | | | |значення: | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | |а) родинних відносин | 75 р. | | | |громадян | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | |б) належності | 75 р. | | | |правовстановлювальних | | | | |документів особі, | | | | |прізвище, ім'я, по | | | | |батькові, місце і час | | | | |народження якої, | | | | |зазначені в | | | | |документі, не | | | | |збігаються з | | | | |прізвищем, ім'ям, по | | | | |батькові, місцем і | | | | |часом народження цієї | | | | |особи, указаними у | | | | |свідоцтві про | | | | |народження або в | | | | |паспорті | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | |в) смерті особи в | 75 р. | | | |певний час у разі | | | | |неможливості | | | | |реєстрації органом | | | | |державної реєстрації | | | | |актів цивільного стану| | | | |факту смерті | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | |г) про встановлення | 20 р. | | | |факту батьківства, | | | | |материнства | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | |ґ) інші справи про |5 р., ЕПК | | | |встановлення фактів | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 51 |Справи про визнання | 15 р. | | | |фізичної особи | | | | |безвісно відсутньою | | | | |або про оголошення її | | | | |померлою | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 52 |Справи про надання | 10 р. | | | |особі психіатричної | | | | |допомоги в примусовому| | | | |порядку | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 53 |Інші справи окремого | 5 р. | | | |провадження | | | |----------------------------------------------------------------| | 3.4. Інші справи, що розглядаються в порядку цивільного | | судочинства | |----------------------------------------------------------------| | 54 |Справи про визнання та| 5 р. | | | |виконання рішень | | | | |іноземних судів в | | | | |Україні | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 55 |Матеріали щодо | 5 р. | | | |виконання доручень | | | | |іноземних судів | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 56 |Справи за скаргами на | 3 р. | | | |дії або бездіяльність | | | | |державного виконавця | | | | |чи іншої посадової | | | | |особи державної | | | | |виконавчої служби | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 57 |Справи, пов'язані з | 3 р. | | | |виконанням судових | | | | |рішень у цивільних | | | | |справах | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 58 |Матеріали щодо | 3 р. | | | |виконання доручень | | | | |інших судів України | | | |----------------------------------------------------------------| | 3.5. Інші матеріали цивільних справ | |----------------------------------------------------------------| | 59 |Цивільні справи, | 3 р. |У разі припинення | | |провадження у яких | |провадження у зв'язку | | |закрито, крім справ, | |із затвердженням | | |провадження у яких | |мирової угоди - після | | |закрито у зв'язку із | |закінчення строку | | |укладенням мирової | |виконання сторонами | | |угоди | |зобов'язань за | | | | |мировою угодою | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 60 |Цивільні справи, | 3 р. | | | |залишені без розгляду | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 61 |Цивільні справи з | 3 р. | | | |ухвалами про відмову в| | | | |прийнятті позовної | | | | |заяви, заяви, скарги; | | | | |про відмову у | | | | |відкритті провадження | | | | |у справі; про | | | | |повернення позовної | | | | |заяви, заяви, скарги; | | | | |про визнання позовної | | | | |заяви, заяви, скарги | | | | |неподаною та | | | | |повернення її | | | | |позивачеві, | | | | |заявникові, | | | | |скаржникові | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 62 |Справи за заявами про | 1 р. | | | |забезпечення позову, | | | | |доказів до подання | | | | |позовної заяви (у | | | | |випадках, коли позовну| | | | |заяву не подано) | | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Адміністративні справи, розглянуті в судах першої інстанції | |----------------------------------------------------------------| | 4.1. Адміністративні справи позовного провадження | |----------------------------------------------------------------| | 63 |Адміністративні справи| 5 р. | | | |із прийняттям | | | | |постанови | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 64 |Справи щодо уточнення | 3 р. | | | |списку виборців | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 65 |Справи з приводу | 10 р. | | | |прийняття громадян на | | | | |публічну службу, її | | | | |проходження, | | | | |звільнення з | | | | |публічної служби | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 66 |Справи зі спорів щодо | 10 р. |Крім справ, що вказані| | |правовідносин, | |у статті 64 Переліку | | |пов'язаних з виборчим | | | | |процесом чи процесом | | | | |референдуму | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 67 |Інші категорії |5 р., ЕПК | | | |адміністративних справ| | | |----------------------------------------------------------------| | 4.2. Справи в порядку виконання судових рішень в | | адміністративних справах | |----------------------------------------------------------------| | 68 |Справи, пов'язані з | 3 р. | | | |виконанням судових | | | | |рішень в | | | | |адміністративних | | | | |справах | | | |----------------------------------------------------------------| | 4.3. Інші матеріали адміністративних справ | |----------------------------------------------------------------| | 69 |Адміністративні | 3 р. | | | |справи, провадження у | | | | |яких закрито, крім | | | | |справ, провадження у | | | | |яких закрито у зв'язку| | | | |із примиренням | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 70 |Адміністративні | 3 р. | | | |справи, залишені без | | | | |розгляду | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 71 |Адміністративні справи| 3 р. | | | |з ухвалами про | | | | |повернення позовної | | | | |заяви чи відмову у | | | | |відкритті провадження | | | | |у справі | | | |----------------------------------------------------------------| | 5. Господарські справи, розглянуті в судах першої інстанції | |----------------------------------------------------------------| | 72 |Справи про право |10 р., ЕПК| | | |власності на нерухоме | | | | |майно | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 73 |Справи про земельні |10 р., ЕПК| | | |правовідносини | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 74 |Справи щодо обігу | 10 р. | | | |цінних паперів | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 75 |Справи про банкрутство|5 р., ЕПК |У разі затвердження | | | | |мирової угоди, після | | | | |закінчення строку | | | | |виконання зобов'язань | | | | |боржника за мировою | | | | |угодою | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 76 |Інші справи позовного |5 р., ЕПК | | | |провадження | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 77 |Господарські справи, | 3 р. | | | |залишені без розгляду | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 78 |Господарські справи, | 3 р. | | | |припинені | | | | |провадженням | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 79 |Господарські справи з | 3 р. | | | |ухвалами про відмову у| | | | |відкритті провадження | | | | |у справі; про | | | | |повернення позовної | | | | |заяви, заяви | | | |----------------------------------------------------------------| | 6. Документи, що утворюються в діяльності суду | |----------------------------------------------------------------| | 80 |Обліково-інформаційні | пост. |Зберігаються в архіві | | |(обліково-статистичні)| |суду | | |картки на справи, | | | | |алфавітні покажчики | | | | |до них | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 81 |Обліково-інформаційні | 5 р. |Крім карток на справи,| | |(обліково-статистичні)| |які розглянуті | | |картки на справи, які | |апеляційною інстанцією| | |утворюються в | |як судом першої | | |апеляційній інстанції | |інстанції | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 82 |Обліково-інформаційні | 5 р. | | | |(обліково-статистичні)| | | | |картки на справи про | | | | |адміністративні | | | | |правопорушення | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 83 |Журнал обліку заяв про| 5 р. | | | |забезпечення позову | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 84 |Журнал обліку подань, | 5 р. | | | |заяв і клопотань у | | | | |порядку виконання | | | | |судових рішень | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 85 |Журнали обліку судових| пост. |Зберігаються в архіві | | |справ | |суду | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 86 |Журнал обліку скарг на| пост. |Зберігаються в архіві | | |дії або бездіяльність | |суду | | |державного виконавця | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 87 |Журнал розгляду | 5 р. | | | |судових справ і | | | | |матеріалів суддею | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 88 |Журнал обліку речових | 5 р. | | | |доказів | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 89 |Журнал обліку осіб, | 5 р. | | | |яких передано на | | | | |поруки колективу | | | | |підприємств, установ, | | | | |організацій | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 90 |Журнал обліку | 5 р. | | | |виконавчих документів,| | | | |виданих судом | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 91 |Журнал видачі справ | 3 р. | | | |для ознайомлення | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 92 |Журнал видачі копій | 3 р. | | | |документів із судових | | | | |справ | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 93 |Контрольний журнал | 3 р. | | | |судових справ і | | | | |документів, переданих | | | | |для розгляду судді | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 94 |Журнал реєстрації | 3 р. | | | |копій апеляційних | | | | |скарг в | | | | |адміністративних | | | | |справах | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 95 |Журнал обліку | 3 р. |Після повернення всіх | | |апеляцій, касаційних | |справ, облікованих у | | |скарг, касаційних | |журналі, з суду | | |подань прокурора в | |касаційної інстанції | | |кримінальних справах | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 96 |Журнал обліку | 3 р. | | | |апеляційних скарг, | | | | |протестів у справах | | | | |про адміністративні | | | | |правопорушення | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 97 |Журнал обліку судових | 3 р. | | | |доручень інших судів | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 98 |Журнал обліку заяв про| 3 р. | | | |апеляційне оскарження,| | | | |апеляційних скарг у | | | | |цивільних чи | | | | |адміністративних | | | | |справах | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 99 |Журнал обліку видачі | 3 р. | | | |компакт-дисків з | | | | |технічним записом | | | | |судового засідання | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 100 |Журнал обліку видачі | 3 р. | | | |копій фонограм | | | | |учасникам судового | | | | |засідання | | | |-------+----------------------+----------+----------------------| | 101 |Списки судових справ, | 1 р. | | | |призначених до | | | | |розгляду в суді | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління організації
роботи з ведення судової
статистики, діловодства
та архіву судів Державної
судової адміністрації України О.Коцюбавгору