Документ z0207-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.09.2018, підстава - z0937-18

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2016  № 55


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2016 р.
за № 207/28337

Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 282 від 30.03.2016
№ 1042 від 05.10.2016
№ 268 від 13.03.2017
№ 612 від 07.06.2017
№ 240 від 13.02.2018
№ 1363 від 20.07.2018}

На виконання статті 16-5 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, що додаються.

2. Департаменту громадського здоров’я (Осташко С.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної санітарно-епідеміологічної
служби України

Перший віце-президент
Національної академії медичних наук України,
академік НАН і НАМН України,
член-кореспондент РАМН

Міністр аграрної політики
та продовольства України

С. Протас
Ю.І. Кундієв


О.М. Павленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02.02.2016 № 55
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
13.02.2018 № 240)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2016 р.
за № 207/28337

ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ І РЕГЛАМЕНТИ
безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

{Гігієнічні нормативи і регламенти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 282 від 30.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1042 від 05.10.2016; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 268 від 13.03.2017}

{Зміни до Гігієнічних нормативів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я № 612 від 07.06.2017}

{Гігієнічні нормативи і регламенти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 240 від 13.02.2018}

{Зміни до Гігієнічних нормативів див. у Наказі Міністерства охорони здоров'я № 1363 від 20.07.2018}

Директор департаменту
громадського здоров’я


С. Осташковгору